Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 328 - 330 2020-06-25

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra ÖZMEN [1] , Burak CERAN [2] , Fatma SARI [3] , Handan BEZİRGANOĞLU [4] , Evrim ALYAMAC DİZDAR [5] , Cüneyt TAYMAN [6] , Şerife OĞUZ [7]


Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski artmaktadır. Çalışmamızda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edildiği dönemde idrar yolu enfeksiyonu tanısı alan preterm bebeklerin risk faktörlerini, klinik bulgularını, eşlik eden üriner anomali varlığını, en sık izole edilen patojeni vurgulamayı amaçladık. Gereçler ve Yöntem: Ocak 2016 ve Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen ve idrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısı alan 27 hasta retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %52’si kız (n:14) , %48’i erkek idi (n:13). Ortalama gestasyon haftası 34 hafta; doğum ağırlığı ise 2330 gramdı. Hastaların tanı anındaki en sık semptomları sırasıyla beslenme intoleransı, ateş ve apne idi (sırasıyla, %41, %33, %22). İdrar örnekleri 26 hastada üretral kateterle, 1 hastada suprapubik aspirasyon ile alındı. Hastalarda ortalama postnatal 35. günde idrar yolu enfeksiyonu gelişti. En sık izole edilen etken patojen Klebsiella pneumonia (n:17, %63) iken; sıklık sırasına göre Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Entrerokok feacalis, Serratia fonticola diğer izole edilen mikroorganizmalar oldu. Eş zamanlı bakılan kan kültüründe üreme saptanmayan 21 (%78) hasta, izole İYE tanısı aldı. 2 hasta BOS kültüründe Klebsiella pneumonia üremesi olması nedeni ile menenjit tanısı aldı. Postnatal dönemde yapılan ultrasonografik değerlendirmede 2 hastada üriner patoloji saptandı. İzlemde hiçbir hastanın üriner enfeksiyonu tekrarlamadı. Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen preterm bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu sık görülmektedir. Klinik semptom varlığında veya geç neonatal sepsis tanısı düşünüldüğünde idrar kültürü geciktirilmeden alınmalıdır
Üriner sistemin konjenital anomalisi, neonatal sepsis, idrar yolu enfeksiyonu
 • KAYNAKLAR 1. Bauer S, Eliakim A, Pomeranz A, Regev R, Litmanovits I, Arnon S, et al. Urinary tract infection in very low birth weight preterm infants. Pediatr Infect Dis J. 2003; 22:426–30.
 • 2. Eliakim A, Dolfin T, Korzets Z, Wolach B, Pomeranz A. Urinary tract infection in prematüre infants: the role of imaging studies and prophylactic therapy. J Perinatol. 1997; 17:305-8.
 • 3. Tamim MM, Alesseh H, Aziz H. Analysis of theefficacy of urine culture as part of sepsis evaluation in the prematüre infant. Pediatr Infect Dis J. 2003; 22:805-8.
 • 4. Levy I, Comarsca J, Davidovits M, Klinger G, Sirota L, Linder N. Urinary tract infection in preterm infants: the protective role of breastfeeding. Pediatr Nephrol. 2009; 24:527-31.
 • 5. Downey LC, Benjamin DK Jr, Clark RH, Watt KM, Hornik CP, Laughon MM, et al. Urinary tract infection concordance with positive blood and cerebrospinal fluid cultures in the neonatal intensive care unit. J Perinatol 2013; 33:302-6.
 • 6. Adams GR, Ball CS, Corwin RM, Fuquay D, Harley BM, Heimerl MJ, et al. Practice Parameter: The Diagnosis, Treatment, and Evaluation of the Initial Urinary Tract Infection in Febrile Infants and Young Children. Pediatrics 1999;103:843-52
 • 7. Roberts KB, Downs SM, Finnell SM, Hellerstein S, Shortliffe LD, Wald ER, et al. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011;128:595-610
 • 8. Ağras K. Diagnostic evaluation of infants with antenatal hydronephrosis. Turk J Urol 2011;37:47-53.
 • 9. Mohseny AB, van Velze V, Steggerda SJ, Smits-Wintjens VEHJ, Bekker V, Lopriore E. Late-onset sepsis due to urinary tract infection in very preterm neonates is not uncommon. Eur J Pediatr 2018; 177:33-8
 • 10. Downey LC, Benjamin DK Jr, Clark RH, Watt KM, Hornik CP, Laughon MM, et al. Urinary tract infection concordance with positive blood and cerebrospinal fluid cultures in the neonatal intensive care unit. J Perinatol. 2013; 33: 302-6
 • 11. Clarke D, Gowrishankar M, Etches P, Lee BE, Robinson JL. Management and outcome of positive urine cultures in a neonatal intensive care unit. J Infect Public Health. 2010 Dec;3:152-8
 • 12. Nowell L, Moran C, Smith PB, Seed P, Alexander BD, Cotten CM et al. Prevalence of renal anomalies after urinary tract infections in hospitalized infants less than 2 months of age. J Perinatol. 2010; 30:281-5.
 • 13. Vachharajani A, Vricella GJ, Najaf T, Coplen DE. Prevalence of upper urinary tract anomalies in hospitalized premature infants with urinary tract infection. J Perinatol. 2015;35:362-6
 • 14. Cleper R, Krause I, Eisenstein B, Davidovits M. Prevalence of vesico ureteral reflux in neonatal urinary tract infection. Clin Pediatr (Phila). 2004;43:619-25
 • 15. Jantunen Me, Siitonen A, Ala-Houhala M, Ashorn P, Föhr A, Koskımıes O, et al. Predictive factors associated with significant urinary tract abnormalities in infants with pyelonephritis. Pediatr Infect Dis J. 2001;20:597-601
 • 16. Khalesi N, Khosravi N, Jalali A, Amini L. Evaluation of maternal urinary tract infection as a potential risk factor for neonatal urinary tract infection. J Family Reprod Health. 2014;8:59-62
 • 17. Milas V, Puseljić S, Stimac M, Dobrić H, Lukić G. Urinary tract infection (UTI) in newborns: risk factors, identification and prevention of consequences. Coll Antropol. 2013;37:871-6
 • 18. Tamim MM, Alesseh H, Aziz H. Analysis of the efficacy of urine culture as part of sepsis evaluation in the prematüre infant. Pediatr Infect Dis J. 2003;22:805-8
 • 19. VisserVE, Hall RT. Urineculture in theevaluation of suspected neonatal sepsis. J Pediatr. 1979; 94:635-8
 • 20. Phillips JR, Karlowicz MG. Prevalence of Candida species in hospital-acquired urinary tract infections in a neonatal intensive care unit. Pediatr Infect Dis J. 1997; 16:190-4.
 • 21. Urinary tract infections in neonates. In: UpToDate. Avilable at: Oct 02, 2018 Available from: https://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-in-neonates
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3368-1514
Yazar: Esra ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5914-5325
Yazar: Burak CERAN
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4643-7622
Yazar: Fatma SARI
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5720-7104
Yazar: Handan BEZİRGANOĞLU
Kurum: Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8956-0917
Yazar: Evrim ALYAMAC DİZDAR
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9970-0714
Yazar: Cüneyt TAYMAN
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5822-1808
Yazar: Şerife OĞUZ
Kurum: Bilkent Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 18 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon677916, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {328 - 330}, doi = {10.38136/jgon.677916}, title = {YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özmen, Esra and Ceran, Burak and Sarı, Fatma and Bezi̇rganoğlu, Handan and Alyamac Di̇zdar, Evrim and Tayman, Cüneyt and Oğuz, Şerife} }
APA Özmen, E , Ceran, B , Sarı, F , Bezi̇rganoğlu, H , Alyamac Di̇zdar, E , Tayman, C , Oğuz, Ş . (2020). YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 328-330 . DOI: 10.38136/jgon.677916
MLA Özmen, E , Ceran, B , Sarı, F , Bezi̇rganoğlu, H , Alyamac Di̇zdar, E , Tayman, C , Oğuz, Ş . "YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 328-330 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/677916>
Chicago Özmen, E , Ceran, B , Sarı, F , Bezi̇rganoğlu, H , Alyamac Di̇zdar, E , Tayman, C , Oğuz, Ş . "YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 328-330
RIS TY - JOUR T1 - YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Esra Özmen , Burak Ceran , Fatma Sarı , Handan Bezi̇rganoğlu , Evrim Alyamac Di̇zdar , Cüneyt Tayman , Şerife Oğuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.677916 DO - 10.38136/jgon.677916 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 330 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.677916 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.677916 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %A Esra Özmen , Burak Ceran , Fatma Sarı , Handan Bezi̇rganoğlu , Evrim Alyamac Di̇zdar , Cüneyt Tayman , Şerife Oğuz %T YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.677916 %U 10.38136/jgon.677916
ISNAD Özmen, Esra , Ceran, Burak , Sarı, Fatma , Bezi̇rganoğlu, Handan , Alyamac Di̇zdar, Evrim , Tayman, Cüneyt , Oğuz, Şerife . "YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 328-330 . https://doi.org/10.38136/jgon.677916
AMA Özmen E , Ceran B , Sarı F , Bezi̇rganoğlu H , Alyamac Di̇zdar E , Tayman C , Oğuz Ş . YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. JGON. 2020; 17(2): 328-330.
Vancouver Özmen E , Ceran B , Sarı F , Bezi̇rganoğlu H , Alyamac Di̇zdar E , Tayman C , Oğuz Ş . YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 330-328.