Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 368 - 371 2020-06-25

Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması

Murat ÖZ [1] , Müfide İclal ALTINTAŞ UÇAR [2] , Burak ERSAK [3] , Zeliha FIRAT CÜYLAN [4] , Bülent ÖZDAL [5] , Özlem MORALOĞLU TEKİN [6]


Amaç Tüm Dünya’da etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde sağlık sistemi kaynakları pandemi ile mücadeleye aktarılırken rutin sağlık hizmeti sunumunda önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu tek merkezli, retrospektif, olgu-kontrol çalışmasının amacı COVID-19 pandemisi sürecinde alınan tedbirlerin jinekolojik kanser cerrahisi uygulanan hastalarda kısa süreli cerrahi sonuçlara etkisini ortaya koymaktır. Gereçler ve Yöntem COVID-19 pandemi önlemlerinin alınmasından sonra opere edilen hastalar çalışma grubunu oluştururken, bu tarihten önce opere edilen hastalar kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma grubundaki her bir hastaya karşılık yaş (±10), tanı, evre ve yapılan operasyonun tipi yönünden eşleştirilen en az iki kontrol seçilerek klinikopatolojik değişkenler yönünden karşılaştırıldı. Bulgular Vaka ve kontrol grubu tanı, hastalık evresi ve yapılan ameliyatın şekli yönünden birebir eşleşirken her iki grup yaş, menopozal durum, ko-morbiditeleri ve aldıkları adjuvan tedavi yönünden benzer olarak bulundu. Vaka grubundaki hastaların ortalama hastanede yatış süresinin, kontrol grubundaki hastalara göre anlamlı olarak daha az olduğu görüldü (vaka grubunda ortalama 5,6 (±3,3) gün, kontrol grubunda ortalama 8,5 (±9,3) gün, p=0,021). Vaka grubunda 5 hastaya (%17,2) kontrol grubundaysa 18 hastaya (%31,0) kan ürünü transfüzyonu ihtiyacı oldu, ancak iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,16). Vaka grubundaki hastalarda kontrol grubuna göre daha az intraoperatif (p=0,36) ve postoperatif (p=0,34) komplikasyon izlenmesine karşın bu farklar istatistiksel olarak anlamlılık arz etmiyordu. Sonuç COVID-19 pandemisi sonrasında opere edilen hastalarda daha az radikal cerrahi tercih edilmesi ile birlikte tutarlı bir şekilde hastanede yatış süresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyon oranlarının azaldığı ancak hastanede kalış süresi haricindeki değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Koronavirüs, COVID-19, pandemi
 • 1. COVID 19: Elective Case Triage Guidelines for Surgical Care, College of American Surgeons 2020 [Available from: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case.
 • 2. Surgical Considerations for Gynecologic Oncologists During the COVID-19 Pandemic, Society of Gynecologic Oncology 2020 [Available from: https://www.sgo.org/wp-content/uploads/2020/03/Surgical_Considerations_Communique.v14.pdf.
 • 3. Liang W, Guan W, Chen R, Wang W, Li J, Xu K, et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol. 2020;21(3):335-7.
 • 4. Cortiula F, Pettke A, Bartoletti M, Puglisi F, Helleday T. Managing COVID-19 in the oncology clinic and avoiding the distraction effect. Ann Oncol. 2020;31(5):553-5.
 • 5. COVID 19: Elective Case Triage Guidelines for Surgical Care (Gynecology), College of American Surgeons 2020 [Available from: https://www.facs.org/-/media/files/covid19/guidance_for_triage_of_nonemergent_surgical_procedures_gynecology.ashx.
 • 6. Cohen SL, Liu G, Abrao M, Smart N, Heniford T. Perspectives on Surgery in the Time of COVID-19: Safety First. J Minim Invasive Gynecol. 2020;27(4):792-3.
 • 7. Ramirez PT, Chiva L, Eriksson AGZ, Frumovitz M, Fagotti A, Gonzalez Martin A, et al. COVID-19 Global Pandemic: Options for Management of Gynecologic Cancers. Int J Gynecol Cancer. 2020.
 • 8. Yang S, Zhang Y, Cai J, Wang Z. Clinical Characteristics of COVID-19 After Gynecologic Oncology Surgery in Three Women: A Retrospective Review of Medical Records. Oncologist. 2020.
 • 9. Aminian A, Safari S, Razeghian-Jahromi A, Ghorbani M, Delaney CP. COVID-19 Outbreak and Surgical Practice: Unexpected Fatality in Perioperative Period. Ann Surg. 2020.
 • 10. Akladios C, Azais H, Ballester M, Bendifallah S, Bolze PA, Bourdel N, et al. Recommendations for the surgical management of gynecological cancers during the COVID-19 pandemic - FRANCOGYN group for the CNGOF. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2020:101729.
 • 11. Besnier E, Tuech JJ, Schwarz L. We Asked the Experts: Covid-19 Outbreak: Is There Still a Place for Scheduled Surgery? "Reflection from Pathophysiological Data". World J Surg. 2020;44(6):1695-8.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0629-5386
Yazar: Murat ÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4318-8264
Yazar: Müfide İclal ALTINTAŞ UÇAR
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3301-062X
Yazar: Burak ERSAK
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3382-8763
Yazar: Zeliha FIRAT CÜYLAN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9829-688X
Yazar: Bülent ÖZDAL
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8167-3837
Yazar: Özlem MORALOĞLU TEKİN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon733028, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {368 - 371}, doi = {10.38136/jgon.733028}, title = {Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması}, key = {cite}, author = {Öz, Murat and Altıntaş, Müfide İclal and Ersak, Burak and Fırat Cüylan, Zeliha and Özdal, Bülent and Moraloğlu Teki̇n, Özlem} }
APA Öz, M , Altıntaş, M , Ersak, B , Fırat Cüylan, Z , Özdal, B , Moraloğlu Teki̇n, Ö . (2020). Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 368-371 . DOI: 10.38136/jgon.733028
MLA Öz, M , Altıntaş, M , Ersak, B , Fırat Cüylan, Z , Özdal, B , Moraloğlu Teki̇n, Ö . "Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 368-371 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/733028>
Chicago Öz, M , Altıntaş, M , Ersak, B , Fırat Cüylan, Z , Özdal, B , Moraloğlu Teki̇n, Ö . "Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 368-371
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması AU - Murat Öz , Müfide İclal Altıntaş , Burak Ersak , Zeliha Fırat Cüylan , Bülent Özdal , Özlem Moraloğlu Teki̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.733028 DO - 10.38136/jgon.733028 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 368 EP - 371 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.733028 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.733028 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması %A Murat Öz , Müfide İclal Altıntaş , Burak Ersak , Zeliha Fırat Cüylan , Bülent Özdal , Özlem Moraloğlu Teki̇n %T Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.733028 %U 10.38136/jgon.733028
ISNAD Öz, Murat , Altıntaş, Müfide İclal , Ersak, Burak , Fırat Cüylan, Zeliha , Özdal, Bülent , Moraloğlu Teki̇n, Özlem . "Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 368-371 . https://doi.org/10.38136/jgon.733028
AMA Öz M , Altıntaş M , Ersak B , Fırat Cüylan Z , Özdal B , Moraloğlu Teki̇n Ö . Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması. JGON. 2020; 17(2): 368-371.
Vancouver Öz M , Altıntaş M , Ersak B , Fırat Cüylan Z , Özdal B , Moraloğlu Teki̇n Ö . Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 371-368.