Amaç ve Kapsam

Turizm ve turizmle ilgili diğer alanlarla turizmde teknoloji kullanımına ilişkin özgün çalışmaları yayınlayarak araştırmacılarla ve ilgili paydaşlarla paylaşmaktır. 

Turizm bilim dalında ve turizmle ilgili alanlarda yapılan teknoloji konulu, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış özgün araştırmalara yer vermektir.

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046