Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 158 - 165 2020-03-26

Wars and Anti-War Discourse in Early American Literature
Erken Dönem Amerikan Edebiyatında Savaşlar ve Savaş Karşıtı Söylemler

Eren ALKAN [1]


War is defined as the destructive violence of man against man in mainstream criticism studies.
However, it involves destruction against all kinds of living or inanimate - nature, water, animals, forests,
cities, air – things especially in eco-critical studies that have become widespread since the last quarter of
the twentieth century. Since the beginning of history, all kinds of violent acts of man have been against the
“enemy” to a massive extent. These are among the most important agendas of all sub-branches of historical
science determining the main policy of states under the name of war. At this point, American history and history of American literature studies cannot be conducted without emphasizing the general impact of wars. In
the study of literary history, the examination of wars plays a key role in understanding the country’s social,
political, and economic policies, as well as in understanding its overall cultural and ideological mentality.
In this respect, this article examined (1) the place of wars in the history of early American literature and
the ideological goals of these wars, (2) how the war phenomenon has become integrated into American
literature, and (3) the scope and effectiveness of the opposition to wars in American literature. In line with
these objectives, various mainstream works will be referenced descriptively. The ultimate aim of the article
is to contribute to Turkish literature and further studies of the relationship between war and literature by
revealing how wars leave their marks on the literary history, specifically on American literature.

Ana akım eleştiri çalışmalarında; savaş, her ne kadar insanın insana karşı yıkıcı şiddeti olarak tanımlansa da, özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaygınlaşan eko-eleştirel çalışmalarda her türlü canlı ya da cansız –doğa, su, hayvanlar, ormanlar, kentler, hava- eşyaya karşı yıkıcılığı bünyesine alır. Tarihin başlangıcından itibaren insanın şiddet içeren her türlü eylemi kitlesel boyutta “düşmana” karşı olmuştur. Bunlar, savaş adı altında devletlerin ana politikasını belirleyerek tarih biliminin tüm alt dallarının da en önemli gündemlerindendir. Amerikan tarihi ve Amerikan edebiyat tarihi incelemeleri de, bu noktada, savaşların genel etkisine vurgu yapmadan yapılamaz. Edebiyat tarihi incelemelerinde, savaşların irdelenmesi, ülkenin toplumsal, siyasi ve iktisadi politikalarını anlamanın yanında, topyekûn kültürel ve ideolojik zihniyetinin de anlaşılmasında kilit rol oynar. Bu yönüyle, bu makalede, (1) erken dönem Amerikan edebiyat tarihinde savaşların yeri ve bu savaşların art alanında yatan ideolojik amaçlar mercek altına alınması, (2) savaş olgusunun Amerikan edebiyat tarihinde nasıl içkin hale geldiği araştırılması ve (3) Amerikan edebiyatı geleneğinde savaşlara karşı gelişen muhalif damarın kapsamı ve etkinliğinin tartışılması hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, çeşitli ana akım eserler betimsel analiz yoluyla irdelenmiştir. Makalenin nihai amacı ise, edebiyat tarihlerine, Amerikan edebiyatı özelinde, savaşların nasıl damga vurduğunu ortaya çıkararak, Türkçe alan yazına ve savaş-edebiyat ilişkisinde ileri çalışmalara katkıda bulunmaktır.
  • Auerbach, Erich. “Literature and War.” Ed. James I. Porter. Trans. Jane O. Newman. Selected Essays of Erich Auerbach. Princeton University Press, 2014.
  • Belge, Murat. “Savaş ve Edebiyat.” Milliyet Sanat Dergisi, vol. 10 İnsanokur, (1980). 02 Nisan 2019. https://www.insanokur.org/savas-ve-edebiyat-murat-belge/.
  • Inglis, Charles. “The True Interest of America.” American History: From Revolution To Reconstruction and Beyond. Let.rug.nl. 16 Nisan 2019.
  • Sontag, Susan. Başkalarının Acısına Bakmak. O. Akınhay, Çev. Türkiye: Agora Kitaplığı, 2004.
  • Reidheid, Julia. The Norton Anthology of American Literature. ABD: W. W. Norton & Company, Inc., 2003.
  • Wheatley, Phillis. “Poems on Various Subjects, Religious and Moral.” Mountvernon.org. 02 Nisan 2019.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6447-9394
Yazar: Eren ALKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege University, School of Foreign Languages
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2020

Chicago ALKAN, E . "Erken Dönem Amerikan Edebiyatında Savaşlar ve Savaş Karşıtı Söylemler". Tarih ve Gelecek Dergisi 6 (2020 ): 158-165