Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Different Curing Conditions on Strength of Concrete Substituted Colemanite

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 19 - 23, 30.12.2018

Öz

Colemanite 0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 % and 5 % of the
cement were replaced and
prepared
concrete types were kept under different curing conditions.
On the 90 th day,
ultrasound pulse velocity and compressive strength tests were performed on the
concrete types which were kept under different curing conditions. As a result,
the highest strength was obtained with 3% colemanite substitution in all curing
conditions while the lowest strength was in the concrete type with 5 %
colemanite substitution.

Kaynakça

 • Etimaden, 2015-2019 dönemi stratejik planı: http://www.etimaden.gov.tr/storage/uploads/2018/05/Stratejik_plan_2015_2019.pdf. (Erişim Tarihi: 20.12.2018)
 • Kula, İ., Olgun, A., Erdogan, Y. & Sevinc, V. (2001). Effects of colemanite waste, cool bottom ash, and fly ash on the properties of cement. Cement and Concrete Research, 31(2001), 491-494.
 • Glinicki, M. A., Antolik, A. & Gawlicki, M. (2018). Evaluation of compatibility of neutron-shielding boron aggregates with Portland cement in mortar. Construction and Building Materials, 164(2018), 731-738.
 • Kutuk-Sert, T. (2016). Stability analyses of submicron-boron mineral prepared by mechanical milling process in concrete roads. Construction and Building Materials, 121(2016), 255-264.
 • Erdoğan, Y., Zeybek, M. S. & Demirbaş, A. (1998). Cement mixes containing colemanite from concentrator wastes. Cement and Concrete Research, 28(4), 605-609.
 • Gezmen, T. & Türkel, S. (2017). Bor minerali ve uçucu kül içeren harçların mekanik özelliklerinin ve sülfata dayanıklılığının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 19(57), 757-778.
 • Binici, H., Sevinç, A. H. & Durgun, M. Y. (2010). Properties of barite, basaltic pumice, colemanite and blast furnace slag concretes. KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 1-13.
 • Alyamaç, K. E. & İnce, R. (2007). Kür süresinin betonun kırılma parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. 2007 tarihli 8. Uluslararası Kırılma Konferansı.
 • Özcan, F. (2017). Farklı dayanım sınıflarına ait betonların basınç dayanımlarına değişen kür şartlarının etkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 115-121.
 • Etimaden, Öğütülmüş kolemanit: http://www.etimaden.gov.tr/storage/uploads/2018/01/16-2017-Ground-Colemanite-75-Micron.pdf. (Erişim Tarihi: 20.12.2018).
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2009). TS 706 EN 12620+A1: Beton agregaları. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2012). TS EN 933-1:2012(EN): Agregaların geometrik özellikleri için deneyler bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini - Eleme metodu. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2013). TS EN 1097-6: Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2016). TS 802: Beton karışım tasarımı hesap esasları. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2017). TS EN 206:2013+A1: Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • ASTM International. (2002). ASTM C 597-83: Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. American Society For Testing And Materials, USA.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2010). TS EN 12390-3: Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Durmuş, G. & Bekem, İ. (2010). Yüksek sıcaklığın ve farklı soğutma koşulunun kalker agregalı betonlar Üzerindeki etkilerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(4), 741-748.
 • Kara, C. (2018). Çay atığının doğal lif olarak betonda kullanılabilirliği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 156-161.
 • Korkut Sevim, U. (2011). Colemanite ore waste concrete with low shrinkage and high split tensile strength. Materials and Structures, 44, 187-193.

Farklı Kür Koşullarının Kolemanit İkameli Betonların Dayanımına Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 19 - 23, 30.12.2018

Öz

Kolemanit % 0, % 1, % 2, % 3, % 4 ve % 5 oranlarında çimentoya ikame edilmiş ve hazırlanan beton türleri farklı kür koşullarında bekletilmiştir. Farklı kür koşullarında bekletilen beton türleri üzerinde 90. günde ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bütün kür koşullarında en yüksek dayanım  % 3 kolemanit ikamesi ile elde edilirken, en düşük dayanım ise % 5 kolemanit ikamesi olan beton türünde meydana gelmiştir.

Kaynakça

 • Etimaden, 2015-2019 dönemi stratejik planı: http://www.etimaden.gov.tr/storage/uploads/2018/05/Stratejik_plan_2015_2019.pdf. (Erişim Tarihi: 20.12.2018)
 • Kula, İ., Olgun, A., Erdogan, Y. & Sevinc, V. (2001). Effects of colemanite waste, cool bottom ash, and fly ash on the properties of cement. Cement and Concrete Research, 31(2001), 491-494.
 • Glinicki, M. A., Antolik, A. & Gawlicki, M. (2018). Evaluation of compatibility of neutron-shielding boron aggregates with Portland cement in mortar. Construction and Building Materials, 164(2018), 731-738.
 • Kutuk-Sert, T. (2016). Stability analyses of submicron-boron mineral prepared by mechanical milling process in concrete roads. Construction and Building Materials, 121(2016), 255-264.
 • Erdoğan, Y., Zeybek, M. S. & Demirbaş, A. (1998). Cement mixes containing colemanite from concentrator wastes. Cement and Concrete Research, 28(4), 605-609.
 • Gezmen, T. & Türkel, S. (2017). Bor minerali ve uçucu kül içeren harçların mekanik özelliklerinin ve sülfata dayanıklılığının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 19(57), 757-778.
 • Binici, H., Sevinç, A. H. & Durgun, M. Y. (2010). Properties of barite, basaltic pumice, colemanite and blast furnace slag concretes. KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 1-13.
 • Alyamaç, K. E. & İnce, R. (2007). Kür süresinin betonun kırılma parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. 2007 tarihli 8. Uluslararası Kırılma Konferansı.
 • Özcan, F. (2017). Farklı dayanım sınıflarına ait betonların basınç dayanımlarına değişen kür şartlarının etkisi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 115-121.
 • Etimaden, Öğütülmüş kolemanit: http://www.etimaden.gov.tr/storage/uploads/2018/01/16-2017-Ground-Colemanite-75-Micron.pdf. (Erişim Tarihi: 20.12.2018).
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2009). TS 706 EN 12620+A1: Beton agregaları. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2012). TS EN 933-1:2012(EN): Agregaların geometrik özellikleri için deneyler bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımı tayini - Eleme metodu. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2013). TS EN 1097-6: Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2016). TS 802: Beton karışım tasarımı hesap esasları. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2017). TS EN 206:2013+A1: Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • ASTM International. (2002). ASTM C 597-83: Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. American Society For Testing And Materials, USA.
 • Türk Standardları Enstitüsü. (2010). TS EN 12390-3: Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini. Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
 • Durmuş, G. & Bekem, İ. (2010). Yüksek sıcaklığın ve farklı soğutma koşulunun kalker agregalı betonlar Üzerindeki etkilerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(4), 741-748.
 • Kara, C. (2018). Çay atığının doğal lif olarak betonda kullanılabilirliği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 156-161.
 • Korkut Sevim, U. (2011). Colemanite ore waste concrete with low shrinkage and high split tensile strength. Materials and Structures, 44, 187-193.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tuba Kütük Sert 0000-0003-1747-9946

Cuma Kara 0000-0003-2905-4515

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 25 Aralık 2018
Kabul Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kütük Sert, T., & Kara, C. (2018). Farklı Kür Koşullarının Kolemanit İkameli Betonların Dayanımına Etkisi. Journal of Investigations on Engineering and Technology, 1(2), 19-23.