Journal of Investigations on Engineering and Technology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-3052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Canan AKSOY |


Kapsam

Dergimizde İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Uygulamalı Fizik ve bu alanların uygulamaları alanlarında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.


Değerlendirme süreci

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte, kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilmektedir. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup, makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmemektedir. 

NOT: Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (çift kör hakemlik) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönderilmesi gerekir) ya da minor (düzeltme gerekir) revizyon kararı verilmektedir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilmektedir.


Açık erişim politikası

Bu dergi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel makaleler, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. 

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan bir araştırma dergisidir. Dergimizde yayına kabul edilen makaleler, kapak ve içindekiler dosyası ile birlikte bir sayıda toplu halde yayımlanır.

  

İntihal Engellemesi

Dergimize gönderilen tüm makaleler hakem değerlendirme sürecine başlamadan önce intihal engelleme programları ile taranmaktadır. Benzerlik raporu sonucunda makale hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.

1. Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir.

2. Düzeltme talebiyle yazara geri gönderilir. 

3. Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.

Journal of Investigations on Engineering and Technology

ISSN 2687-3052 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Canan AKSOY |
Kapak Resmi


Kapsam

Dergimizde İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Uygulamalı Fizik ve bu alanların uygulamaları alanlarında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.


Değerlendirme süreci

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte, kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilmektedir. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup, makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmemektedir. 

NOT: Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (çift kör hakemlik) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönderilmesi gerekir) ya da minor (düzeltme gerekir) revizyon kararı verilmektedir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilmektedir.


Açık erişim politikası

Bu dergi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel makaleler, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. 

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan bir araştırma dergisidir. Dergimizde yayına kabul edilen makaleler, kapak ve içindekiler dosyası ile birlikte bir sayıda toplu halde yayımlanır.

  

İntihal Engellemesi

Dergimize gönderilen tüm makaleler hakem değerlendirme sürecine başlamadan önce intihal engelleme programları ile taranmaktadır. Benzerlik raporu sonucunda makale hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.

1. Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir.

2. Düzeltme talebiyle yazara geri gönderilir. 

3. Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.

Cilt 2 - Sayı 2 - 26 Ara 2019
 1. Investigation of Rb substitution on the thermoelectric parameters of BSCO Ceramic Materials
  Sayfalar 30 - 33
  Bekir ÖZÇELİK , Gizem ÇETİN , Andres SOTELO , Maria MADRE
 2. Determination of the Intrinsic Viscosity and Molecular Weight of Poly(methyl methacrylate) Blends
  Sayfalar 34 - 39
  Yusuf YİĞİT , Ayben KİLİSLİOĞLU , Selcan KARAKUŞ , Nilgün BAYDOĞAN
 3. The Effect of Calcination Conditions on Luminescence Efficiency of BeO Ceramics Synthesized Using Co-Precipitation Method
  Sayfalar 40 - 44
  Volkan ALTUNAL , Veysi GÜÇKAN , Adnan ÖZDEMİR , Zehra YEGİNGİL
 4. Structure Characterization and Luminescence Studies of MgO:Li Calcinated at Different Temperatures via Solution Combustion and Sol-Gel Methods
  Sayfalar 45 - 48
  Veysi GÜÇKAN , Volkan ALTUNAL , Adnan ÖZDEMİR , Zehra YEĞİNGİL
 5. Effect of Rb Substitution on the Structural, Physical and Superconducting Properties of Bi-2212 Superconductor
  Sayfalar 49 - 52
  İbrahim ERGİN , Bekir ÖZÇELİK , Andres SOTELO , Maria MADRE
 6. Historical Stone Arch Bridges’ Damage Causes and Repair Techniques
  Sayfalar 53 - 60
  Yusuf YANIK , Temel TÜRKER , Berna ÇORUHLU , Gonca Kamber Yılmaz