ISSN: 2687-3052
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerlendirme süreci

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte, kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilmektedir. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup, makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmemektedir.Öncelikle dergimize gönderilen çalışmalarda intihalin önüne geçebilmek için referanssız olarak değerlendirilerek benzerlik oranının bütünde <%20 ve birim içinde <%5 olması şartı aranmaktadır.

NOT: Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (çift kör hakemlik) makeleleri değerlendirmesi yazarın tercihine bırakılmıştır. Bu tercihi kullanmak isteyen yazarların, makelelerini, isim ve adres satırlarını silerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönderilmesi gerekir) ya da minor (düzeltme gerekir) revizyon kararı verilmektedir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilmektedir.