Etik İlkeler ve Yayın Politikası

JIET'te ki yayın süreci, bilginin objektif ve saygılı bir şekilde iyileştirilmesi ve yayılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle, bu süreçteki prosedürler çalışmaların kalitesini artırmaya yönelik olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla, bilimsel yöntemi destekleyen ve gerçekleştiren çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik değerlendirme standartlarına uyması son derece önemlidir. JIET, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalarını beklemektedir.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan kılavuz ve politikalar ışığında yazılmıştır.

Hakemli bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde temel bir yapı taşıdır. Yazarların ve onları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesinin doğrudan bir yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi destekler ve somutlaştırır. Bu nedenle, yayınlama eylemine dahil olan tüm taraflar için beklenen etik davranış standartları üzerinde mutabakata varmak önemlidir: yazar, dergi editörü, hakemlik uzmanı ve yayıncı.

1. Yayın ve yazarlık:
· Referans listesi, mali destek;
· İntihal ve hileli veri olmaması;
· Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayınlanmaması.

2. Yazarın sorumlulukları:
· Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdür;
· Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalıdır;
· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğuna dair beyan verilmelidir;
· Tüm yazarlar, hataların geri çekilmesini veya düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemlerin değerlendirmesi / sorumluluğu:
· Kararlar objektif olmalıdır;
· Hakemlerin araştırma, yazarlar ve / veya araştırma fon sağlayıcıları ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır;
· Hakemler, henüz alıntı yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmalara işaret etmelidir;
· İncelenen çalışmalar gizli tutulmalıdır.

4. Editöryel sorumluluklar:
· Editörler bir çalışmayı reddetme / kabul etme konusunda tam sorumluluk ve yetkiye sahiptir;
· Editörlerin reddettikleri / kabul ettikleri çalışmalar ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır;
· Sadece makul ölçüde emin olduklarında bir çalışma kabul edilmelidir;
· Hatalar bulunduğunda, düzeltmenin yayınlanmasını veya yayının geri çekilmesini teşvik etmelidir;
· Hakemlerin anonimitesi korunmalıdır.
· İntihal ve hileli veri olmamasına dikkat edilmelidir.

5. Yayın etiği sorunları
· Yayıncılık etiğini editör kurulu tarafından izlemek / korumak;
· Makalelerin geri çekilmesi için yönergeleri belirlemek;
· Akademik kayıtların bütünlüğünün korunması;
· İş ihtiyaçlarının entelektüel ve etik standartlardan taviz vermesinin engellenmesi;
· Gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları, geri çekmeleri ve özürleri yayınlamaya her zaman istekli olunması.