Hakkında

2018 yılından itibaren DERGİPARK bünyesinde yayın kabul eden dergimizde İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Uygulamalı Fizik alanlarında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır.

Değerlendirme süreci
Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte, kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilmektedir. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup, makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara, yazarların isimleri de hakemlere bildirilmemektedir. Öncelikle dergimize gönderilen çalışmalarda intihalin önüne geçebilmek için referanssız olarak değerlendirilerek benzerlik oranının bütünde <%20 ve birim içinde <%5 olması şartı aranmaktadır. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönderilmesi gerekir) ya da minor (düzeltme gerekir) revizyon kararı verilmektedir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilmektedir.