Amaç ve Kapsam

JIET, ulusal ve uluslararası platformdaki  araştırmacıları ve bilim adamlarını bir araya getirmeyi, hayal etme, araştırma, planlama, yaratma, test etme, iyileştirme, uygulama, kullanma ve sorgulama gibi mühendislik teknolojileri alanlarında yeni ve önemli sonuçları paylaşmayı amaçlamaktadır.

2018 yılından itibaren DergiPark ev sahipliğinde yayın kabul eden dergimiz 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine alınarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimizde İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar - Yazılım Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Uygulamalı Fizik alanlarında özgün araştırma ve derleme makalelerini kabul etmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık