Yazım Kuralları

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde yayın yapan dergimiz, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar-Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Uygulamalı Fizik alanlarında özgün çalışmaları içermektedir. Dergide yayınlanacak makalelerin yazım kuralları aşağıda ve dergi şablonunda verilmektedir. Tüm makaleler, bilimsel katkı ve kapsamları bakımından, alanında uzman hakemler tarafından değerlendirilirler. Yazarlar verilerinin doğruluğundan sorumludurlar. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Makaleler gerekli görüldüğünde revizyon yapılmak üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir. Dergide basılan yazıların telif hakkı “Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisi” adına alınır. Daha önce herhangi bir dilde basılmış yazılar dergide basılmak üzere değerlendirilmez. Dergideki değerlendirme ve yayın süreci için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarlar Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisi’ne gönderdikleri ve süreçteki bir çalışmayı başka bir dergiye gönderemezler. Yazarlar online sistem üzerinden (DergiPark sistemi) makale ile birlikte “Telif hakkı devir formu”, “Çıkar çatışması bildirim formu” ve “Yazar Katkısı Bildirim Formu” ilk kayıtta sisteme yüklemek zorundadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Journal of Investigations on Engineering and Technology Dergisine sunulacak makaleler MS-Word® formatında “Makale Şablonu” kullanılarak hazırlanabilir. Sunulan makaleler ilgili alan editörleri tarafından incelenip değerlendirilecek, süreç içerisinde makalenin durumu hakkında yayın sahibi bilgilendirilecektir.

Öz: Bu bölümde, çalışmanın özeti, metodu ve sonuçları kısaca yazılmalıdır. Özet metni, “Cambria” fontunda 10 punto olarak ve tek satır aralıkla yazılmalıdır. Lütfen yazım alanı sınırlarını sağ-sol yönlerde değiştirmeyiniz. Bu kısımda eklenecek metin, Türkçe başlık ve özet ile İngilizce başlık ve özet kısımları birlikte bir (1) sayfayı geçmemelidir. Yazar ve tarih bilgilerinin yer aldığı bölümde düzen olarak değişiklik yapmayınız. İngilizce makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılmasına gerek yoktur. Ancak Türkçe yazılarda İngilizce başlık ve Abstract yazılacaktır. Öz bilgisi en az 50, en fazla 250 kelime olmalıdır. Çalışmanız yayınlandığında cilt, sayı, sayfa numarası, tarih bilgileri tarafımızca düzenleneceğinden bu kısımlarda değişiklik yapmayınız.

Anahtar Kelimeler
Bu bölüme makale içeriğini yansıtan en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyi alt alta, örnekteki gibi yazınız.

1. Yazım Kuralları
Makalenin tamamı 10 punto, “Cambria” yazı fontu ile tek sütun olarak yazılmalıdır. Satır aralığı “tek” seçilmeli ve paragraflardan önce ve sonra “tek satır” boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar ile metin arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar, 1. Giriş, 2. Materyal ve Metot, 3. Bulgular, 4. Tartışma ve Sonuç olarak yazılabilir. Gerekiyorsa alt başlık eklenebilir.

Başlıklar, kalın harflerle, bağlaçlar hariç bütün kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Alt başlıklarda, yalnızca başlığın ilk harfi büyük yazılmalıdır. Yazı karakteri, büyüklüğü ve boşluklar ana bölüm başlıkları gibi olmalıdır.

1.1. Referans gösterimi
Referanslar köşeli parantez içerisinde gösterilmelidir [1]. Referanslar sıralı olarak verilmeli, metin içerisinde gösterilen referansların kaynakçada bulunduğu kontrol edilmelidir.

2. Formüllerin Gösterimi
Makale içerisinde formül göstermek gerekiyorsa, baştan itibaren, örnekte gösterildiği şekilde sıra ile verilmelidir. Denklemden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Denklem, “Cambria Math” fontunda, 10 punto büyüklüğünde ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. Denkleme yazı içerisinde atıfta bulunulmalı ve denklem içerisindeki semboller açıklanmalıdır. Denklemler MS Word denklem düzenleyicisi kullanılarak yazılmalıdır.

3. Tablo ve Şekillerin Gösterimi
Makale içerisinde kullanılan tablo, grafik, resim ve şekiller sırayla numaralandırılmalıdır. Şekil ve tablo adı ile şekil ya da tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Metin ile tablo ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Grafik, resim ve şekiller “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Resimler için en az 600dpi çözünürlük gerekmektedir. Görseller içerisindeki yazılar rahatlıkla okunabilmelidir. Tablo ve şekiller numarası ile birlikte kalın karakterlerle yazılmalıdır. Örnek: Şekil 1. Xxxxx. Şekil ve Tablo adları yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır. Tablo içerisindeki sütun başlıkları ve veriler 9 punto büyüklüğünde, “Cambria” fontu ile yazılmalıdır. Tablo veya şekiller ile adları sayfa düzeninde ortalanmalıdır.

Teşekkür
Bu bölümde; çalışmaya katkısı olan kişi veya kurumlara teşekkür edilmelidir. Projeden üretilen makalelerde proje desteği belirtilmelidir.

Yazar Katkı Oranları
Bu bölümde, yazar(lar)ın açık ad(lar)ının yanında çalışmaya katkıları net olarak yazılmalıdır. Örneğin “İsim1 ve Soyisim1 çalışmanın kavramsal ve tasarım süreçlerinin belirlenmesi ve yönetimi, İsim2 ve Soyisim2 veri toplama ve veri analizi, İsim3 ve Soyisim3 veri analizi ve yorumlama”

Çıkar Çatışması
Yazar(lar), bilinen herhangi bir çıkar çatışması veya herhangi bir kurum/kuruluş ya da kişi ile ortak çıkar bulunmadığını onaylamaktadırlar. (Çıkar çatışması olmaması durumunda)
Yazar(lar), bu çalışmada yazılan ve/veya tartışılan konularla ilgili olarak aşağıda belirtilen çıkar ilişkilerinin söz konusu olduğunu onaylamaktadırlar (Elde edilen çıkarlar, ilgili yazarın açık adı verilerek yazılmalıdır). (Herhangi bir çıkar çatışması bulunması durumunda)

Kaynakça
Kaynakçada verilecek kaynaklar, metin içerisinde geçtiği sıra ile “Cambria” fontunda 10 punto olarak yazılmalıdır. Kaynaklar arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. Kaynaklar APA formatına göre yazılmalıdır.