Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Betonarme Binalarda Hasar Tespiti ve Hasar Belirleme Yöntemleri

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 30 - 36, 30.12.2018

Öz

Ülkemizde yapılan binalarda oluşan hasarların birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında, yapıların projelendirilme aşamasında kullanılan ve önemli ölçüde dikkate alınan deprem yükleri gelmektedir. Bunun dışında imalat aşamasında yapılan hatalar, kullanım alanından kazanmak için yapı güvenliğinden verilen tavizler yapı hasar sebeplerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca binaların taşıyıcı sisteminin seçimi, zeminde oluşan farklı oturmaları, yangın, donma-çözünme, çarpma ve patlatma etkileri de hasar sebeplerindendir. Bu çalışmada, betonarme binalarda oluşan hasarların sebepleri ve hasar belirleme yöntemleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Hasarların belirlenmesi ve hangi nedenlerden dolayı meydana geldiğinin tespit edilmesi ileride oluşabilecek vakalara karşı önlem alınmasında ve mevcut hasarların onarılmasında son derece önemli rol oynamaktadır.

Kaynakça

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, https://www.afad.gov.tr/tr/24210/Turkiye-Bina-Deprem-Yonetmeligi (Erişim Tarihi: 28.12.2018).
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Yayınlanma Tarihi: 18.03.2018 Sayı: 30364.
 • Celep, Z., Kumbasar, N. (2004). Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı.
 • Birand, A. (2007). Temel Zemin Etkileşmesi; Oturma ve Yapı Hasarı, Yapı Zemin.
 • Uğurlu, A. (2013). Depremde Beton ve Davranışı, TMH, 476 (2), 57-63.
 • Oymael, S. Su-Rutubet ve Yangın Etkilerinin Dayanım, Malzeme Seçimi ve Bina Tasarımı ile İlişkisi, http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11150.pdf (Erişim Tarihi: 28.12.2018).
 • Türker, T. (2015). Deneysel Yöntemlerle Hasar Tespiti Ders Notları.
 • Arıoğlu, E. ve Arıoğlu, M. N. (2005). Üst ve alt yapılarda beton karot deneyleri ve değerlendirilmesi. Evrim Yayınevi.
 • Bayraktar, A., Türker, T., Altunışık A. C., Sevim B., Şahin, A., Özcan D. M. (2010). Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 337, 5185-5205.
 • Bayraktar, A., Türker, T. (2005). Deneysel Modal Analiz Yöntemi ile Düzlem Çerçevelerin Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 1035-1041.
 • Yıldırım, S. (2002). Zemin incelemesi ve Temel Tasarımı. Birsen yayınevi.

Damage Detection and Damage Determination Methods in Reinforced Concrete Buildings

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 30 - 36, 30.12.2018

Öz

There
are many causes of damage for damage to buildings in our country. The most
important of these is the earthquake loads used during the project phase of the
buildings.
In addition, the
mistakes made in the manufacturing process, the concessions given to the
building safety to gain from the usage area constitute a significant part of
the causes of the building damage.
In addition, the selection of the structural system of buildings,
different settlements on the ground, fire, freeze-thaw, impact and blasting
effects are also damage causes.

In this study, causes of
damage in reinforced concrete buildings and damage detection methods are
investigated. Determining the damage and determining the cause of the damage
play an important role in taking precautions against future cases and repairing
existing damages.

Kaynakça

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, https://www.afad.gov.tr/tr/24210/Turkiye-Bina-Deprem-Yonetmeligi (Erişim Tarihi: 28.12.2018).
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Yayınlanma Tarihi: 18.03.2018 Sayı: 30364.
 • Celep, Z., Kumbasar, N. (2004). Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı.
 • Birand, A. (2007). Temel Zemin Etkileşmesi; Oturma ve Yapı Hasarı, Yapı Zemin.
 • Uğurlu, A. (2013). Depremde Beton ve Davranışı, TMH, 476 (2), 57-63.
 • Oymael, S. Su-Rutubet ve Yangın Etkilerinin Dayanım, Malzeme Seçimi ve Bina Tasarımı ile İlişkisi, http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11150.pdf (Erişim Tarihi: 28.12.2018).
 • Türker, T. (2015). Deneysel Yöntemlerle Hasar Tespiti Ders Notları.
 • Arıoğlu, E. ve Arıoğlu, M. N. (2005). Üst ve alt yapılarda beton karot deneyleri ve değerlendirilmesi. Evrim Yayınevi.
 • Bayraktar, A., Türker, T., Altunışık A. C., Sevim B., Şahin, A., Özcan D. M. (2010). Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 337, 5185-5205.
 • Bayraktar, A., Türker, T. (2005). Deneysel Modal Analiz Yöntemi ile Düzlem Çerçevelerin Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Deprem Sempozyumu Kocaeli 2005, 1035-1041.
 • Yıldırım, S. (2002). Zemin incelemesi ve Temel Tasarımı. Birsen yayınevi.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yusuf Yanık 0000-0002-5487-5254

Gonca Kamber Yılmaz 0000-0002-6894-6076

Temel Türker 0000-0001-5632-693X

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 29 Aralık 2018
Kabul Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yanık, Y., Kamber Yılmaz, G., & Türker, T. (2018). Betonarme Binalarda Hasar Tespiti ve Hasar Belirleme Yöntemleri. Journal of Investigations on Engineering and Technology, 1(2), 30-36.