Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Rb substitution on the thermoelectric parameters of BSCO Ceramic Materials

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 30 - 33, 26.12.2019

Öz

Bu çalışma, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve
temiz enerji gibi günümüzün ana temalarını adres gösterecektir. Bu amaç
için,  katı-hal tekniğiyle Bi2Sr2-xRbxCo2Oy
(x=0.0, 0.025, 0.050, 0.075, 0.100 ve 0.125) malzemeleri üretilmiştir. Özdirenç
grafiğinden, saf ve 0.025Rb örnekleri yarıiletken bir davranış (dρ/dt<0),
diğerlerinin ise metalik bir davranış (dρ/dt>0) sergilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Tüm örneklerin, tüm sıcaklık aralığında iletim mekanizmasının deşikler
tarafından yönetildiğinin bir kanıtı olan Seebeck katsayılarının pozitif olduğu
saptanmıştır.  Maksimum güç faktör
değerleri, 650 0C civarında 0.10Rb örneği için 0.19 Mw/K2
olarak bulunmuştur. 

Destekleyen Kurum

Cukurova University,

Proje Numarası

FBA-2019-12034.

Kaynakça

 • [1] D. M. Rowe, Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano, 1st edn. CRC Press, Boca Raton, (2006).
 • [2] J.-C. Zheng, Recent advances on thermoelectric materials, Front. Phys. China 3, 269–279 (2008).
 • [3] H. C. Wang, J.-H. Bahk, C. Kang, J. Hwang, K. Kim, J. Kim, P. Burke, J. E. Bowers, A. C. Gossard, A. Shakouri, W. Kim, Right sizes of nano- and microstructures for high-performance and rigid bulk thermoelectrics, P. Natl. Acad. Sci. USA 111, 10949-10954 (2014).
 • [4] I. Terasaki, Y. Sasago, K. Uchinokura, Large thermoelectric power in NaCo2O4 single crystals, Phys Rev B. 56, 12685-12687 (1997).
 • [5] N. M. Ferreira, Sh. Rasekh, F. M. Costa, M. A. Madre, A. Sotelo, J. C. Diez, M. A. Torres, New method to improve the grain alignment and performance of thermoelectric ceramics, Mater. Lett. 83, 144–147 (2012).
 • [6] Y. H. Zhu, W. B. Su, J. Liu, Y. C. Zhou, J. Li, X. Zhang, Y. Du, C. L. Wang, Effects of Dy and Yb co-doping on thermoelectric properties of CaMnO3 ceramics, Ceram. Int. 41, 1535-1539 (2015).
 • [7] J. Liu, C. L. Wang, Y. Li, W. B. Su, Y. H. Zhu, J. C. Li, L. M. Mei, Influence of rare earth doping on thermoelectric properties of SrTiO3 ceramics, J. Appl. Phys. 114, 223714 (2013).
 • [8] J. G. Noudem, S. Lemonnier, M. Prevel, E. S. Reddy, E. Guilmeau, C. Goupil, Thermoelectric ceramics for generators, J. Eur. Ceram. Soc. 28, 41–48 (2008).
 • [9] H. Itahara, C. Xia, J. Sugiyama, T. Tani, Fabrication of textured thermoelectric layered cobaltites with various rock salt-type layers by using b-Co(OH)2 platelets as reactive templates, J. Mater. Chem. 14, 61–66 (2004).
 • [10] H. Wang, X. Sun, X. Yan, D. Huo, X. Li, J.-G. Li, X. Ding, Fabrication and thermoelectric properties of highly textured Ca9Co12O28 ceramic, J. Alloys Compds. 582, 294-298 (2014).
 • [11] S. Butt, J.-L. Liu, K. Shehzad, B. Zhan, Y. Lin, C.-W. Nan, High-temperature thermoelectric properties of La and Fe co-doped Ca–Co–O misfit-layered cobaltites consolidated by spark plasma sintering, J. Alloys Compds. 588, 277-283 (2014).
 • [12] A. Sotelo, Sh. Rasekh, G. Constantinescu, M. A. Torres, M. A. Madre, J. C. Diez, Improvement of textured Bi1.6Pb0.4Sr2Co1.8Ox thermoelectric performances by metallic Ag additions, Ceram. Int. 39, 1597-1602 (2013).
 • [13] N. Sun, S. T. Dong, B. B. Zhang, Y. B. Chen, J. Zhou, S. T. Zhang, Z. B. Gu, S. H. Yao, Y. F. Chen, Intrinsically modified thermoelectric performance of alkaline-earth isovalently substituted [Bi2AE2O4][CoO2]y single crystals, J. Appl. Phys. 114, 043705 (2013).
 • [14] Sh. Rasekh, M. A. Madre, J. C. Diez, E. Guilmeau,S. Marinel, A. Sotelo, Effect of Pb substitution on the thermoelectrical properties of textured Bi2Ca2Co1.7Oy ceramics prepared by a polymer solution method, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. 49, 371-376 (2010).
 • [15] G. Constantinescu, Sh. Rasekh, M. A. Torres, J. C. Diez, M. A. Madre, A. Sotelo, Effect of Sr substitution for Ca on the Ca3Co4O9 thermoelectric properties. J. Alloys Compds. 577, 511-515 (2013).
 • [16] S. Pinitsoontorn, N. Lerssongkram, N. Keawprak, V. Amornkitbamrung, Thermoelectric properties of transition metals-doped Ca3Co3.8M0.2O9+ (M = Co, Cr, Fe, Ni, Cu and Zn), J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 23, 1050-1056 (2012).
 • [17] M. A. Torres, A. Sotelo, Sh. Rasekh, I. Serrano, G. Constantinescu, M. A. Madre, J. C. Diez, Improvement of thermoelectric properties of Bi2Sr2Co1.8Ox through solution synthetic methods, Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 51, 1-6 (2012).
 • [18] E. Combe, R. Funahashi, F. Azough, R. Freer, Relationship between microstructure and thermoelectric properties of Bi2Sr2Co2Ox bulk materials, J. Mater. Res. 29, 1376-1382 (2014).
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 30 - 33, 26.12.2019

Öz

Proje Numarası

FBA-2019-12034.

Kaynakça

 • [1] D. M. Rowe, Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano, 1st edn. CRC Press, Boca Raton, (2006).
 • [2] J.-C. Zheng, Recent advances on thermoelectric materials, Front. Phys. China 3, 269–279 (2008).
 • [3] H. C. Wang, J.-H. Bahk, C. Kang, J. Hwang, K. Kim, J. Kim, P. Burke, J. E. Bowers, A. C. Gossard, A. Shakouri, W. Kim, Right sizes of nano- and microstructures for high-performance and rigid bulk thermoelectrics, P. Natl. Acad. Sci. USA 111, 10949-10954 (2014).
 • [4] I. Terasaki, Y. Sasago, K. Uchinokura, Large thermoelectric power in NaCo2O4 single crystals, Phys Rev B. 56, 12685-12687 (1997).
 • [5] N. M. Ferreira, Sh. Rasekh, F. M. Costa, M. A. Madre, A. Sotelo, J. C. Diez, M. A. Torres, New method to improve the grain alignment and performance of thermoelectric ceramics, Mater. Lett. 83, 144–147 (2012).
 • [6] Y. H. Zhu, W. B. Su, J. Liu, Y. C. Zhou, J. Li, X. Zhang, Y. Du, C. L. Wang, Effects of Dy and Yb co-doping on thermoelectric properties of CaMnO3 ceramics, Ceram. Int. 41, 1535-1539 (2015).
 • [7] J. Liu, C. L. Wang, Y. Li, W. B. Su, Y. H. Zhu, J. C. Li, L. M. Mei, Influence of rare earth doping on thermoelectric properties of SrTiO3 ceramics, J. Appl. Phys. 114, 223714 (2013).
 • [8] J. G. Noudem, S. Lemonnier, M. Prevel, E. S. Reddy, E. Guilmeau, C. Goupil, Thermoelectric ceramics for generators, J. Eur. Ceram. Soc. 28, 41–48 (2008).
 • [9] H. Itahara, C. Xia, J. Sugiyama, T. Tani, Fabrication of textured thermoelectric layered cobaltites with various rock salt-type layers by using b-Co(OH)2 platelets as reactive templates, J. Mater. Chem. 14, 61–66 (2004).
 • [10] H. Wang, X. Sun, X. Yan, D. Huo, X. Li, J.-G. Li, X. Ding, Fabrication and thermoelectric properties of highly textured Ca9Co12O28 ceramic, J. Alloys Compds. 582, 294-298 (2014).
 • [11] S. Butt, J.-L. Liu, K. Shehzad, B. Zhan, Y. Lin, C.-W. Nan, High-temperature thermoelectric properties of La and Fe co-doped Ca–Co–O misfit-layered cobaltites consolidated by spark plasma sintering, J. Alloys Compds. 588, 277-283 (2014).
 • [12] A. Sotelo, Sh. Rasekh, G. Constantinescu, M. A. Torres, M. A. Madre, J. C. Diez, Improvement of textured Bi1.6Pb0.4Sr2Co1.8Ox thermoelectric performances by metallic Ag additions, Ceram. Int. 39, 1597-1602 (2013).
 • [13] N. Sun, S. T. Dong, B. B. Zhang, Y. B. Chen, J. Zhou, S. T. Zhang, Z. B. Gu, S. H. Yao, Y. F. Chen, Intrinsically modified thermoelectric performance of alkaline-earth isovalently substituted [Bi2AE2O4][CoO2]y single crystals, J. Appl. Phys. 114, 043705 (2013).
 • [14] Sh. Rasekh, M. A. Madre, J. C. Diez, E. Guilmeau,S. Marinel, A. Sotelo, Effect of Pb substitution on the thermoelectrical properties of textured Bi2Ca2Co1.7Oy ceramics prepared by a polymer solution method, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. 49, 371-376 (2010).
 • [15] G. Constantinescu, Sh. Rasekh, M. A. Torres, J. C. Diez, M. A. Madre, A. Sotelo, Effect of Sr substitution for Ca on the Ca3Co4O9 thermoelectric properties. J. Alloys Compds. 577, 511-515 (2013).
 • [16] S. Pinitsoontorn, N. Lerssongkram, N. Keawprak, V. Amornkitbamrung, Thermoelectric properties of transition metals-doped Ca3Co3.8M0.2O9+ (M = Co, Cr, Fe, Ni, Cu and Zn), J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 23, 1050-1056 (2012).
 • [17] M. A. Torres, A. Sotelo, Sh. Rasekh, I. Serrano, G. Constantinescu, M. A. Madre, J. C. Diez, Improvement of thermoelectric properties of Bi2Sr2Co1.8Ox through solution synthetic methods, Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 51, 1-6 (2012).
 • [18] E. Combe, R. Funahashi, F. Azough, R. Freer, Relationship between microstructure and thermoelectric properties of Bi2Sr2Co2Ox bulk materials, J. Mater. Res. 29, 1376-1382 (2014).
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bekir Özçelik 0000-0002-8767-1426

Gizem Çetin Bu kişi benim 0000-0001-7946-0816

Andres Sotelo 0000-0001-7056-0546

Maria Madre Bu kişi benim 0000-0002-0794-3998

Proje Numarası FBA-2019-12034.
Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 13 Kasım 2019
Kabul Tarihi 17 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özçelik, B., Çetin, G., Sotelo, A., Madre, M. (2019). Investigation of Rb substitution on the thermoelectric parameters of BSCO Ceramic Materials. Journal of Investigations on Engineering and Technology, 2(2), 30-33.