Son Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Canan AKSOY KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Doç. Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8479-9451
İnşaat Mühendisliği