Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of The Process of Political Socialization on Political Culture and political Awareness in Morocco

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 16, 30.06.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.995698

Öz

The political culture of any country is shaped under the influence of a number of factors. The political socialization process is one of the most important of these factors. Political socialization is the process by which values, principles and beliefs are transferred from one generation to another within the framework of politics. This process has three main roles. These are the processes of transferring political culture from one generation to the next, formation of political culture and change of political culture. This process influences the formation of individuals' political opinions through a range of institutions. The aim of this study is to explain the effects of political socialization on the shaping and construction of political culture in Morocco within the framework of five factors. For this purpose, first of all, the concepts of political culture and political socialization and the relationship between these two concepts are discussed. Then, it is explained how the family institution, educational institutions, religious institutions, political parties and media affect the political orientation, political consciousness and preferences of the society, and how they serve to shape and build political culture.

Kaynakça

 • 1. Akın, M. H. 2013. Siyasallığın Toplumsal İnşası-Siyasal Toplumsallaşma. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • 2. Al-Amri, S. E. (28 décember 2017). Au Maghreb, la Révolution dans les Médias est Encore a Venir, Orientxxi magazin
 • 3. Alfarak, A. (2008). Ahat Almashhad Alsiyasi Almaghribi. Majalat Manar Alhudaa, 1(10).
 • 4. Alhilwi, T. A. (2019). Dawr Al'iielam Aljadid fi Almusharakat Alsiyasiat Namudhaj Almamlakat Almaghribiat, Majalat Aldirasat Al'iielamiat. Arab Democratic Center Berlin, Germany, (6).
 • 5. Arroub, H. (2009). Muqarabat 'Usus Alshareiat Fi Alnizam Alsiyasii Almaghribii. Rabat:Darülaman Matbaası.
 • 6. Bakur, A. (2001-2002). Dawr almuasasat almalakiat fi 'iihlal altawazun fi almaghrib. PhD thesis, Faculty of Law Agdal Mohammed V University, Rabat, 19.
 • 7. Ceran, İ. (2012). Fas Tarihi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • 8. Hammoudi, A. (2001). Maitres et Disciples: Genése et Fondements des Pouvoirs Autoritaires dans Les Sosiétés Arabes, Paris, Maisonneuve et Larose.
 • 9. Hassan, K. (2004-2005). Altanshiat Alsiyasiat Bialmaghrib (mn 1956 'iilaa 2003). Doktora Tezi Mohammed I University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences. Oujda, 11.
 • 10. Kulfirni, M. (2004-2005). Altahawulat Alaijtimaeiat w Alnukhbat Alsiyasiat Bialmaghrib, Doktora Tezi. University of Mohammed V, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Agdal-Rabat.
 • 11. Laroui, A. (1977). Les origines sociales et culturel du nationalisme marocain. Maspero, Paris.
 • 12. Leveau, R. (1984). Aperçu de l'évolution du système politique marocain depuis vingt ans. Maghreb Machrek: Monde Arabe.
 • 13. Michaux-Bellaire, E. (1923). Les confréries religieuses au Maroc: Conférences faites au Cours de perfectionnement. Impr. officielle.

Fas'ta Siyasal Sosyalleşme Sürecinin Siyasi Kültür ve Siyasi Bilincin Oluşumuna Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 16, 30.06.2022
https://doi.org/10.34137/jilses.995698

Öz

Herhangi bir ülkenin siyasi kültürü, bir dizi faktörün etkisi altında şekillenir. Siyasal sosyalleşme süreci bu faktörlerin en önemlilerinden biridir. Siyasal sosyalleşme, siyaset çerçevesinde değerlerin, ilkelerin ve inançların bir nesilden diğerine aktarıldığı süreçtir. Bu sürecin üç ana rolü vardır. Bunlar, siyasal kültürün bir nesilden diğerine aktarılması, siyasal kültürün oluşumu ve siyasal kültürün değişmesi süreçleridir. Bu süreç, bir dizi kurum aracılığıyla bireylerin siyasi fikirlerinin oluşumunu etkiler. Bu çalışmanın amacı Fas’ta siyasal sosyalleşmenin siyasal kültürün şekillendirilmesi ve inşası üzerindeki etkilerini beş etken çerçevesinde izah etmektir. Bu amaçla öncelikle siyasal kültür ve siyasal sosyalleşme kavramları ve bu iki kavramın birbirleriyle olan ilişkisi ele alınmıştır. Ardından aile kurumu, eğitim kurumları, dini kurumlar, siyasi partiler ve medyanın toplumun siyasal yönelimlerini, siyasal bilincini ve tercihlerini nasıl etkilediği, siyasal kültürün şekillendirilmesi ve inşasına sürecine nasıl hizmet ettiği açıklanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Akın, M. H. 2013. Siyasallığın Toplumsal İnşası-Siyasal Toplumsallaşma. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • 2. Al-Amri, S. E. (28 décember 2017). Au Maghreb, la Révolution dans les Médias est Encore a Venir, Orientxxi magazin
 • 3. Alfarak, A. (2008). Ahat Almashhad Alsiyasi Almaghribi. Majalat Manar Alhudaa, 1(10).
 • 4. Alhilwi, T. A. (2019). Dawr Al'iielam Aljadid fi Almusharakat Alsiyasiat Namudhaj Almamlakat Almaghribiat, Majalat Aldirasat Al'iielamiat. Arab Democratic Center Berlin, Germany, (6).
 • 5. Arroub, H. (2009). Muqarabat 'Usus Alshareiat Fi Alnizam Alsiyasii Almaghribii. Rabat:Darülaman Matbaası.
 • 6. Bakur, A. (2001-2002). Dawr almuasasat almalakiat fi 'iihlal altawazun fi almaghrib. PhD thesis, Faculty of Law Agdal Mohammed V University, Rabat, 19.
 • 7. Ceran, İ. (2012). Fas Tarihi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • 8. Hammoudi, A. (2001). Maitres et Disciples: Genése et Fondements des Pouvoirs Autoritaires dans Les Sosiétés Arabes, Paris, Maisonneuve et Larose.
 • 9. Hassan, K. (2004-2005). Altanshiat Alsiyasiat Bialmaghrib (mn 1956 'iilaa 2003). Doktora Tezi Mohammed I University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences. Oujda, 11.
 • 10. Kulfirni, M. (2004-2005). Altahawulat Alaijtimaeiat w Alnukhbat Alsiyasiat Bialmaghrib, Doktora Tezi. University of Mohammed V, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Agdal-Rabat.
 • 11. Laroui, A. (1977). Les origines sociales et culturel du nationalisme marocain. Maspero, Paris.
 • 12. Leveau, R. (1984). Aperçu de l'évolution du système politique marocain depuis vingt ans. Maghreb Machrek: Monde Arabe.
 • 13. Michaux-Bellaire, E. (1923). Les confréries religieuses au Maroc: Conférences faites au Cours de perfectionnement. Impr. officielle.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mhaijiba Laghzal 0000-0002-8484-466X

Erken Görünüm Tarihi 1 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 15 Eylül 2021
Kabul Tarihi 25 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Laghzal, M. (2022). Fas’ta Siyasal Sosyalleşme Sürecinin Siyasi Kültür ve Siyasi Bilincin Oluşumuna Etkisi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 8(1), 1-16. https://doi.org/10.34137/jilses.995698
Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.