Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çin’in Balkanlardaki Yükselen Yapısal Gücü: Politikalar, Etkiler ve Bölgesel Denge Arayışları

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 91 - 100, 29.12.2023
https://doi.org/10.5152/JIRS.2023.23021

Öz

Çalışmanın temel amacı, Çin’in Balkanlar’daki ekonomik ve siyasi varlığının nedenlerini ve olası sonuçlarını Avrupa Birliği perspektifinden incelemektir. Bunu yaparken yapısal güç yaklaşımından faydalanılmaktadır. Çalışma, 2000’li yılların başından 2019’a kadar Çin-Balkan ilişkilerini kapsamaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle yapısal güç kavramı teorik olarak incelenmektedir. Çalışmanın devamında, söz konusu dönemde Çin’in bölgede kullandığı politika araçları ve yürüttüğü yatırım projeleri irdelenmektedir. Bunların sonucunda ortaya çıkan asimetrik ilişki modeli ve bağımlılık ilişkisinin analizi yapılmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin Çin’i dengeleme çabalarına da değinilmektedir. Bu bağlamda, 2008 ekonomik krizinden sonra, Avrupa Birliği’nin Balkanlara sağladığı mali destekte azalma olduğu gözlemlenmiştir. Avrupa Birliği’nin mali destekteki azalışına karşılık, Çin bu dönemde 17+1 Platformu ve Kuşak Yol Girişimi gibi iş birliği mekanizmaları oluşturarak Balkanlardaki politik ve ekonomik varlığını kurumsal hale getirmeye başlamıştır. 2008 sonrası süreçte Çin, bölge ülkelerine 17 milyar doları aşan yatırım taahhüdünde bulunmuştur. Çin sermayesi öncelikle altyapı, ulaştırma, enerji ve imalat sektörlerine yatırım yapmaya başlamıştır.
Bu sektörlere yönelik sermaye akışı sonucunda Çin, bölge ekonomisinde önemli bir yapısal güce sahip olmuştur. Ancak Çin ile imzalanan anlaşmalardaki belirsiz borçlanma koşulları ve Çin firmaları lehine hükümler tartışmalara yol açmıştır. Bazı Balkan ülkelerinin Çin’e karşı artan borç yükü, egemenlik kaybı endişelerine neden olmuştur. Bu noktada, AB’nin Çin’i sistematik bir rakip olarak değerlendirmeye başlaması ve yatırımlarını incelemesi dikkate değer bir gelişme kapsamında nitelendirilmiştir. Avrupa Birliği için asıl zorlu süreç, Balkanlardaki varlığını yeniden tesis etme çabasında yaşanmıştır. Sonuç olarak, Çin’in Balkanlardaki yapısal gücü ve etkisinin zaman içinde arttığını söyleyebilmek mümkündür. Bununla birlikte, Çin’in finansman modelinin sahip olacağı muhtemel riskler de göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Balkanlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla zamanın ruhuna uygun politikalar geliştirmelidir. Avrupa Birliği’nin bölgedeki rolünü yeniden perçinlemesi önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Baltensperger, M., & Dadush, U. (2019). The Belt and road turns five. https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/01/PC-01_2019_.pdf
 • Bankwatch Network. (2019). Tuzla 7 lignite power plant, Bosnia and Herzegovia. https://bankwatch.org/project/tuzla-7-lignite-power-plant-bosnia-andherzegovina-2
 • Barkin, N., & Vasovic, A. (2018). Chinese ‘Highway to Nowhere’ Haunts Montenegro. https://uk.reuters.com/article/uk-china-silkroad-Europe-montenegro-insi/chinese-highway-to-nowhere-haunts-montenegro-idUKKBN1K60R5
 • Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. International Organization, 59(1), 39–75.
 • Bastian, J. (2017). The Potential For Growth Through Chinese Infrastucture Investments in Central and South-Europe Along The “Balkan Silk Road”. https://www.ebrd.com/documents/policy/the-balkan-silk-road.pdf
 • Booth, K. (1991). Security and emancipation. Review of International Studies, 17(4), 313–326.
 • Brady, A. M., & Higashi, H. (2019). Are we real friends? Albania-China relations in the Xi era. https://sinopsis.cz/en/are-we-real-friends-albania-chinarelations-in-the-xi-era
 • Brattberg, E., & Corre, P. L. (2020). The EU and China in 2020: More competition ahead. https://carnegieendowment.org/2020/02/19/eu-and-chinain-2020-more-competition-ahead-pub-81096.
 • Budeanu, A. I. (2018). 16+1 in China-EU Relations a Vehicle For a Sustainable Connectivity Platform. (China-CEE Institute Working Paper Raporu 2560-1628). https://china-cee.eu/working_papers/161-in-china-eu-relations-a-vehicle-for-a-sustainable-connectivity-platform/
 • China-CEEC Cooperation. (2015). China’s twelve measures for promoting friendly cooperation with Central and Eastern European countries. http://www.chinaceec.org/eng/ldrhw_1/2012hs/hdxw/201610/t20161020_6828798.html
 • China-CEEC Cooperation. (2019). Business, trade cooperation hiled at China-CEEC leaders’ meeting. http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/Dubrovnik2019/hdxw4/202112/t20211222_10474303.htm
 • China-CEE Institute. (2019). Why is the Chinese flag in Tirana’s airport a concern for some in Albania? https://china-cee.eu/2019/03/28/albania-externalrelations-briefing-why-is-the-chinese-flag-in-tiranas-airport-a-concern-for-some-in-albania/
 • Conley, H. A., Hillman, J. E., Ruy, D., & McCalpin, M. (2020). China’s “hub-and-spoke” strategy in the Balkans. The Center for Strategic and International Studies (CSIS). https://www.csis.org/analysis/chinas-hub-and-spoke-strategy-balkans
 • Corre, P. L. (2018). China’s rise as a geoeconomic influencer: Four European Case studies. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2018/10/15/china-s-rise-as-geoeconomic-influencer-four-European-case-studies-pub-77462
 • European Commission. (t.y.) Policy coherence for development. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/European-development-policy/policy-coherence-development_en
 • European Parliament. (2017). Foreign direct investment screening a debate in light of China-EU FDI flows. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603941/EPRS_BRI(2017)603941_EN.pdf
 • Garaca, M. (2017). Bosnia’s Autoputevi RS Signs Motorway Construction Deal With Chinese Group. https://seenews.com/news/bosnias-autoputevi-rssigns-motorway-construction-deal-with-chinese-group-592522
 • Gill, S. R., & Law, D. (1989). Global hegemony and the structural power of capital. International Studies Quarterly, 33(4), 475–499.
 • Grgić, M. (2019). Chinese Insfrastructural investments in the Balkans: Political implications of the Highway Project in Montenegro. Territory, Politics, Governance, 7(1), 42–60.
 • Griffiths, M., O’Callaghan T. & Roach S. C. (2013). In Cesran (Çev.), Uluslararası İlişkilerde temel kavramlar. Nobel Yayıncılık.
 • Holsti, K. J. (1964). The concept of power in the study international relations. Background, 7(4), 179–194.
 • Hopf, T. (1998). The promise of Constructivisim in international relations theory. International Security, 23(1), 171–200.
 • Hopkins, V. (2019). Brussels says EU has ‘underestimated’ China’s reach in Balkans. https://www.ft.com/content/4ba18efa-377b-11e9-b72b-2c7f526ca5d0
 • Hopkins, V., & Kynge, J. (2019). Montenegro Fears China Backed Highway Will Put It on Road to Ruin. https://www.ft.com/content/d3d56d20-5a8d-11e9-9dde-7aedca0a081a Horowitz, J., & Alderman, L. (2017). Chastised by EU, A Resentful Greece Embraces China’s Cash abd Interests. https://www.nytimes.com/2017/08/26/world/Europe/greece-china-piraeus-alexis-tsipras.html?_r=0
 • International Myeloma Foundation. (2022). World economic outlook Databese: October 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report?c=
 • Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1987). Power and interdepence. International Organization, 41(4), 725–753.
 • Keukeleire, S. (2003). The European Union as a diplomatic actor: Internal, traditional, and structural diplomacy. Diplomacy and Statecraft, 14(3), 31–56.
 • Krstinovska, A. (2019). Exporting corruption? The case of a Chinese highway project in North Macedonia. https://chinaobservers.eu/exporting-corruption-the-case-of-a-chinese-highway-project-in-north-macedonia
 • Lagarde, C. (2018). Belt and Road Initiative: Strategies to Deliver in the Next Phase. https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/11/sp041218-belt-and-road-initiative-strategies-to-deliver-in-the-next-phase
 • Lukes, S. (1974). Power A radical view. Palgrave.
 • MacDowall, A. (2018). Are china’s Inroads into Central and Eastern Europe a Trojan horse? World Politic [Review]. https://www.worldpoliticsreview.com/are-china-s-inroads-into-central-and-eastern-Europe-a-trojan-horse/
 • McBride, J., & Chatzky, A. (2019). Is ‘made in China 2025’ a Threat to global trade? Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade
 • Ministry of Foreign Affairs of China. (2016). Basic Information about China-CELAC Forum. http://www.chinacelacforum.org/eng/ltjj_1/
 • Morgenthau, H. J. (1949). Politics Amonh nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf Publishing.
 • Munich Security Conference. (2019). Munich security report 2019: The great puzzle: Who will pick up the pieces? https://securityconference.org/publikationen/munich-security-report-2019/
 • National Development and Reform Commission. (2015). Vision and actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st century Maritime SilkRoad. https://reconasia-production.s3.amazonaws.com/media/filer_public/e0/22/e0228017-7463-46fc-9094-0465a6f1ca23/vision_and_actions_on_jointly_building_silk_road_economic_belt_and_21st-century_maritime_silk_road.pdf
 • Nye, J. (2011). The future of Power. Public Affairs.
 • Öztürk, T. (2019). Serbia sees China ties as way to catch up with Europe. https://www.aa.com.tr/en/Europe/serbia-sees-china-ties-as-way-to-catch-up-with-Europe/1659699
 • Pavlićević, D. (2019). Structural power and the China-EU-western Balkans triangular relations. Asia Europe Journal, 17(4), 453–468.
 • Poulain, L. (2011). China’s new Balkan strategy. https://www.csis.org/analysis/chinas-new-balkan-strategy
 • Prtoric, J. (2020). Crotia, China’s building its bridge to Europe. https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/12005-In-Croatia-China-s-building-its-bridge-to-Europe
 • Rupert, M. (2021). Marksizm. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Eds.) & M. Ceylan (Çev.), Uluslararası İlişkiler teorileri (ss. 185–207). Felix Kitap.
 • Sarı, B. (2020). Uluslararası İlişkiler Disiplininde güç Kavram(lar)ı. Küresel Çalışmalar. https://kureselcalismalar.com/uluslararasi-iliskiler-disiplininde-guckavramlari/
 • Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2005). “Introduction: Conceptualizing the Europenization of Central and Eastern Europe”, Frank Schimmelfennig ve. In U. Sedelmeier (Ed.), The Europeanization of Central and Eastern Europe (içinde 1–49). Cornell University Press.
 • SEE Energy News. (2019). Bosnia-Herzegovina: TPP Stanari Recorded 39 Million euros Profit in 2018. https://serbia-energy.eu/bosnia-and-herzegovinatpp-stanari-recorded-39-million-euros-profit-in-2018
 • Semanic, H. (2019). Controversial Chinese Motorway the Largest Montenegrin Project Since Independence. https://Europeanwesternbalkans.com/2019/04/16/controversial-chinese-motorway-largest-montenegrin-project-since-independence
 • Serikkaliyeva, A. (2019). Çin’in Tek Kuşak, Tek Yol Girişimi ile İlgili Son Gelişmeler. http://www.ayu.edu.tr/static/aae_haftalik/aae_bulten_tr_73.pdf
 • Stanev, Y. (2018). Chinese Construction Company Secures Motorway Concession with Bosnia’s Republika Srpska. https://emerging-Europe.com/news/chinese-construction-company-secures-motorway-concession-with-bosnias-republika-srpska
 • Stanzel, A. (2016). China investment in influence the future of 16+1 Coopeartion. China Analysis. European Council on Foreign Relations. https://ecfr.eu/publication/chinas_investment_in_influence_the_future_of_161_cooperation7204/
 • Stojanovic-Visic, B., Trosic, S. J., & Simic, M. (2021). Development of Belt and road initiative in Serbia. Savez Ekonomista Srbije Preliminary Paper,230–242.
 • Belt and Road News. (2019). Serbia Is Proud To Be Part ofThe Initiative “One Belt, One Road. https://www.beltandroad.news/2019/04/27/serbia-is-proud-to-be-part-of-the-initiative-one-belt-one-road
 • The Shanghai Cooperation Organisation. (t.y.). General Information. http://eng.sectsco.org/cooperation/20170110/192193.html
 • The State Council The People’s Republic of China. (2019). Greece proves appeal of ‘16+1 cooperation’. http://english.www.gov.cn/premier/news/2019/04/14/content_281476608911974.htm
 • Tianping, K. (2015). 16+1 cooperation framework: Genesis, characteristic and prospect. Medjunarodni Problemi, 67(2–3), 167–183.
 • Tickner, J. A. (1988). Hans Morgenthau’s principles of political realism: A feminist reformulation. Millennium, 17(3), 429–440.
 • Tonchev, P. (2017). China’s road: Into the western Balkans. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%203%20China%27s%20Silk%20Road.pdf
 • Trading Economics. (2020). Montenegro Goverment Debt to GDP. Erişim Tarihi 30 Ekim 2023 https://tradingeconomics.com/montenegro/government-debt-to-gdp
 • Tüfekçi, Ö. (2018). China’s Belt and road initiative: Rise of Chinese Eurasianism as a Eurasian integration strategy against Atlanticism? Caucasus International, 8(2), 33–42.
 • Tüfekçi, Ö., & Dağ, R. (2022). Whither global governance? An approach to the world politics. In Ö. Tüfekçi & R. Dağ (Eds.), Trends and Transformations in World Politics (içinde 137–150). Lexington Books, New York.
 • Vangeli, A. (2018). 16+1 and The Re-Emergence of the China Threat Theory in Europe. https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2018/07/Anastas-Vangeli.pdf
 • Xia, L. (2019). Serbia to Complete New Highway in Partnership with China. http://www.xinhuanet.com/english/Europe/2019-05/18/c_138067691_2
 • Yan, S. (2019). The ‘16+1’ framework and China-EU cooperation in the western Balkans. A region building perspective. Australian and New Zealand Journal of European Studies, 11(1), 76–88.
 • Yi, Y. (2018). Full Text of China’s Policy Paper on The European Union. http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/18/c_137681829.htm
 • Ze Yu, S. (2022). What is FOCAC? Three historic stages in the China- Africa relationship. The Africa at LSE blog. https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2022/02/03/what-is-focac-three-stages-the-new-china-africa-relationship-trade-economics/
 • Zuokui, L. (2019). China’s investment in the Balkans under the Belt and road initiative: A Chinese perspective. Insight Turkey, 21(2), 91–105.
Toplam 65 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkilerde Siyaset
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muharrem Bayrak 0000-0002-9190-9011

Fevzi Kırbaşoğlu 0000-0002-8797-4750

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bayrak, M., & Kırbaşoğlu, F. (2023). Çin’in Balkanlardaki Yükselen Yapısal Gücü: Politikalar, Etkiler ve Bölgesel Denge Arayışları. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, 3(2), 91-100. https://doi.org/10.5152/JIRS.2023.23021

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929