PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 39 - 50, 01.12.2014

Öz

Çalışmanın ana materyalini; kooperatife ortak olan 75 ve olmayan 430 çiftçi ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler oluşturmuştur. Çalışmada kooperatif ortakları ve ortak olmayanlar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere logistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Anket yapılanlardan kooperatife ortak olanların %93,33 ve ortak olmayanların da %97,21’i erkektir. Yaş ortalaması; kooperatife ortak olanlarda 48,68 yıl ve kooperatife ortak olmayanlarda ise 47,81 yıl olarak hesaplanmıştır.Kooperatife ortak olanların %56’sı ve ortak olmayanların da %3,49’u kooperatife ürün teslim ettiklerini ifade etmişlerdir. İncelenen işletmelerin %42,67’si kooperatife ortak olduktan sonra gelirlerinde olumlu yönde bir değişiklik olduğunu ifade etmişlerdir. Üreticilerin tarımsal gelirlerinin 15000 TL ve üzerinde olması kooperatife ortak olma olasılığını 4,93 kat arttırmaktadır. 2012 yılında kooperatiften girdi satın alan deneklerin kooperatife ortak olma olasılıkları 5,68 kat daha fazladır. Üreticilerin kooperatif ortaklarıyla ürün pazarlaması konusunda görüş alışverişi yapması, kooperatife ortak olma olasılığını 20,77 kat arttırmaktadır.

Kaynakça

  • Anonim (2014a). Köyler ve Nüfus Durumu. Erişim tarihi: 01.02.2014, http://www.yerelnet.org.tr/koyler/
  • Anonim (2014b). S.S. Toslak Yeniköy Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Verileri, Antalya.
  • Cankurt M., Günden, C., Miran, B. (2007). Türkiye’nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(513): 35-45.
  • Esengun, K., Sayılı, M., Akca, H. (2005). Tomatoes Production, Marketing Structure and Solution Recommendations for Problems of Farmers (Case of Turkey). Journal of Applied Sciences, 5(10): 1854-1857.
  • Gürlük, S., Rehber, E. (2009). Manyas Gölü’nün Çevresel Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1): 9-15.

The Place of Cooperatives in the Product Marketing Management from the View of Producer: Villages of Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Agricultural Development Cooperative

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 39 - 50, 01.12.2014

Öz

The main material of the study, consist of the survey results made with 75 farmers who are the member of the cooperative and 430 ones who are not. In the study, logistic regression analyze was used to define the differences between cooperative members and the other farmers. 93,33% of the cooperative members and 97,21% of the other farmers are male. The average of age was calculated as 48,68 years among members and 47,81 years among non-members. 56% of members and 3,49% of non-members expressed that they delivered product to the cooperative. 42,67% of the examined foundations stated that after joining the cooperative their income changed positively. If the agricultural income of the producers is TL 15000 or above, their possibility of being a member of the cooperative increases for 4,93 times. The respondents who buy inputs from the cooperative (in 2012) become members with 5,68 times higher possibility. Exchange of views between producers and cooperative members about product marketing increases membership possibility for 20,77 times.

Kaynakça

  • Anonim (2014a). Köyler ve Nüfus Durumu. Erişim tarihi: 01.02.2014, http://www.yerelnet.org.tr/koyler/
  • Anonim (2014b). S.S. Toslak Yeniköy Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Verileri, Antalya.
  • Cankurt M., Günden, C., Miran, B. (2007). Türkiye’nin AB Sürecinde Üyelik Potansiyelinin Tarımsal ve Diğer Bazı Önemli Kriterler Açısından Belirlenmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(513): 35-45.
  • Esengun, K., Sayılı, M., Akca, H. (2005). Tomatoes Production, Marketing Structure and Solution Recommendations for Problems of Farmers (Case of Turkey). Journal of Applied Sciences, 5(10): 1854-1857.
  • Gürlük, S., Rehber, E. (2009). Manyas Gölü’nün Çevresel Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1): 9-15.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34YJ77JV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin CAN Bu kişi benim


Murat SAYILI Bu kişi benim


Şevket KALANLAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jiss272870, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, number = {2}, pages = {39 - 50}, title = {Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi}, key = {cite}, author = {Can, Metin and Sayılı, Murat and Kalanlar, Şevket} }
APA Can, M. , Sayılı, M. & Kalanlar, Ş. (2014). Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272870
MLA Can, M. , Sayılı, M. , Kalanlar, Ş. "Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 39-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272870>
Chicago Can, M. , Sayılı, M. , Kalanlar, Ş. "Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 39-50
RIS TY - JOUR T1 - Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi AU - MetinCan, MuratSayılı, ŞevketKalanlar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 50 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi %A Metin Can , Murat Sayılı , Şevket Kalanlar %T Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi %D 2014 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Can, Metin , Sayılı, Murat , Kalanlar, Şevket . "Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2014): 39-50 .
AMA Can M. , Sayılı M. , Kalanlar Ş. Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. ÇAKÜ SBED. 2014; 5(2): 39-50.
Vancouver Can M. , Sayılı M. , Kalanlar Ş. Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(2): 39-50.
IEEE M. Can , M. Sayılı ve Ş. Kalanlar , "Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 39-50, Ara. 2014