Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 85 - 96 2015-12-31

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Durumu: Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları
Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices

Rıdvan KOÇYİĞİT [1] , Abdulkerim DİLER [2] , Mete YANAR [3] , Olcay GÜLER [4] , Recep AYDIN [5] , Mehmet AVCI [6]


Bu araştırma, Erzurum İli Hınıs İlçesi’nde faaliyet gösteren 378 adet sığırcılık işletmesinin çiftlik yönetimi ve buzağı yetiştirme uygulamalarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, işletme sahipleriyle yüz yüze görüşülerek yapılan anket sonucu elde edilmiş ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bölgesindeki yetiştiricilerin % 26’sı, düzenli olarak kayıt tuttuklarını ifade etmişlerdir. İşletmelerdeki hayvan sayısı ve işletmecilerin eğitim düzeyinin kayıt tutma alışkanlığını çok önemli derecede (P<0.01) etkilediği tespit edilmiştir. Bu işletme sahiplerinin %17’si sığırcılık konusunda teknik bilgi desteği aldıklarını dile getirmiş ve % 58’inin bu bilgiyi birlikler vasıtasıyla edindiklerini ifade etmişlerdir. Yetiştiricilerin %63’ü ineklerin kızgınlığa geldiğinin en önemli belirtisi olarak böğürmesini esas aldıklarını ve bu işletme sahipleri ineklerine (%48) doğumdan 3 ay sonraki ilk kızgınlıkta tohumlama yaptırdıklarını bildirmişlerdir. Söz konusu bölgede ağız sütünün buzağılara %82’i oranında annesini emmesi şeklinde, %10 oranında biberonla, %7 oranında kovayla, %1 oranında da emzikli kovalarla verildiği belirlenmiştir. Ayrıca, yetiştiricilerin %11’i bir gün, %68’i iki gün, %21’i ise üç gün süreyle buzağılara ağız sütü verdiklerini ifade etmişlerdir. İşletmelerin %57’sinde yeni doğan buzağılar analarıyla birlikte bir haftadan daha fazla bir arada kalırken, %24’ünde bir hafta ve %19’unda da üç gün süreyle birlikte tutuldukları saptanmıştır.

The study was conducted to evaluate farm management and calf raising practices of 378 cattle farms in Hınıs district of Erzurum Province. Data used in this research was obtained as a result of face to face interviewing with cattle breeders and data was analyzed with test of chi-square. 26 % of the cattle breeders in the research area stated that they keep records of animals regularly. It was found out that number of the animal available in the enterprise and educational level of the cattle breeders affected signi cantly (P<0.01) on the habit of keeping records. 17 % of the cattle breeders said that they have received technical assistance about cattle rearing, and 58 % of them provided this knowledge via cattle breeding association. 63 % of the cattle breeders considers bellowing of the cows as primary sign of the heat, and cows in the 48 % of the cattle enterprises are inseminated in the rst heat 3 months after parturition. Colostrum is offered to the new-born calves by suckling their dams (82 %), milk bottles (10 %), buckets (7 %) and nipple buckets (1 %). Additionally, 11 %, 68 %, 21 % of the breeders fed calves with colostrum for 1 day, 2 and 3 days respectively. It was determined that as calves stay with their dams longer than a week in 57 % of the whole cattle farms, they are kept with cows a week (in 24 % of the enterprises) and 3 days (in 19 % of the enterprises). 

 • Anonim, 2015. http://www.mekan360.com/360fx_erzurumhinisilcesi- erzurum-hinis.html (Erişim tarihi: 26.02.2015)
 • Bogdanovic V, Dedovic R, Perisic P, Stanojevic D, Petrovic MD, Trivunovic S, Kucevic D, Petrovic MM, 2012. An assesment of dairy farm structure and characteristics of dairy production sytems in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry, 28 (4): 689-696
 • Cochran WG, 1977. Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley&Sons. New York.
 • Çoban O., Laçin E, Sabuncuoğlu N, Genc M, 2013. Production and Health Parameters in Cattle Herds: A Survey from Eastern Turkey. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(6):1572-1577.
 • Goonewardenet LA, Spicert HM, McNeil AO, Slack, WL, 1995. A survey of production characteristics, ownership and extension needs of the Alberta dairy industry. Can. J. Anim. Sci., 75(2):181-184.
 • Hannien L, Hepola H, Raussi S, Saloniemi H, 2007. Effect of colostrum feeding method and presence of dam on the sleep, rest and sucking behavior of newborn calves. Appl. Anim. Behav. Sci., 112:213–222.
 • Heinrichs AJ, Kiernan, NE., Graves RE, Hutchinson LJ, 1987. Survey of Calf and Heifer Management Practices in Pennsylvania Dairy Herds. J. Dairy Sci., 70(4):896-904.
 • Ildız F, 1999. Tokat İli Merkez İlçesinde İthal Sığır Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Yapısı Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı.(Yüksek Lisans Tezi, Basılmamış). Ankara.
 • Kaygısız A, Tümer R, Orhan H, Vanlı Y, 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2): 23-31.
 • Newbold P, 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice- Hall International, New Jersey.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M, 2012. Büyükbas Hayvan Yetistirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Notu, Yay. No:134. Erzurum.
 • Özyürek S, Kocyigit R, Tuzemen N, 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 19-26.
 • SPSS, 2004. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc., Chicago, IL
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, 1998. Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Ankara
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H, 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 26 (1): 09 – 16.
 • Tugay A, Bakır G, 2008. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1): 37-47.
 • TUİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/ hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim tarihi: 26.02.2015)
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S, 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(2): 67-72.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, Passillé AM, 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. Journal of Dairy Science, 93(3):1307-1315.
 • Yamane T, 2006. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin A, Bakır MA, Aydın C, Güzbüzsel E. Literatür Yayınları: 53, İstanbul.
 • Yıldız N, Bircan H, 2006. Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Konular Fen
Bölüm Zootekni / Animal Science
Yazarlar

Yazar: Rıdvan KOÇYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Abdulkerim DİLER
Ülke: Turkey


Yazar: Mete YANAR
Ülke: Turkey


Yazar: Olcay GÜLER
Ülke: Turkey


Yazar: Recep AYDIN
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet AVCI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Ocak 2015
Kabul Tarihi : 17 Mart 2015
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2015

Bibtex @araştırma makalesi { jist385277, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {85 - 96}, doi = {}, title = {Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices}, key = {cite}, author = {Koçyı̇ğı̇t, Rıdvan and Dı̇ler, Abdulkerim and Yanar, Mete and Güler, Olcay and Aydın, Recep and Avcı, Mehmet} }
APA Koçyı̇ğı̇t, R , Dı̇ler, A , Yanar, M , Güler, O , Aydın, R , Avcı, M . (2015). Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices . Journal of the Institute of Science and Technology , 5 (4) , 85-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/15546/385277
MLA Koçyı̇ğı̇t, R , Dı̇ler, A , Yanar, M , Güler, O , Aydın, R , Avcı, M . "Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices" . Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 85-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/15546/385277>
Chicago Koçyı̇ğı̇t, R , Dı̇ler, A , Yanar, M , Güler, O , Aydın, R , Avcı, M . "Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices". Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 85-96
RIS TY - JOUR T1 - Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices AU - Rıdvan Koçyı̇ğı̇t , Abdulkerim Dı̇ler , Mete Yanar , Olcay Güler , Recep Aydın , Mehmet Avcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 96 VL - 5 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices %A Rıdvan Koçyı̇ğı̇t , Abdulkerim Dı̇ler , Mete Yanar , Olcay Güler , Recep Aydın , Mehmet Avcı %T Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices %D 2015 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Koçyı̇ğı̇t, Rıdvan , Dı̇ler, Abdulkerim , Yanar, Mete , Güler, Olcay , Aydın, Recep , Avcı, Mehmet . "Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices". Journal of the Institute of Science and Technology 5 / 4 (Aralık 2016): 85-96 .
AMA Koçyı̇ğı̇t R , Dı̇ler A , Yanar M , Güler O , Aydın R , Avcı M . Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2015; 5(4): 85-96.
Vancouver Koçyı̇ğı̇t R , Dı̇ler A , Yanar M , Güler O , Aydın R , Avcı M . Structural Characteristics of Cattle Enterprises in Hınıs County of Erzurum Province: Farm Management and Calf Rearing Practices. Journal of the Institute of Science and Technology. 2015; 5(4): 85-96.