Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4, 41 - 50, 31.12.2016

Öz

In this study carried out between 2014 and 2015 ethnobotanical properties of some wild plants
sold in district bazaars of Kahramanmaras city was investigated. For this purpose, local markets were visited and
determined the usage purpose of these plants. It is found that 62 taxa in local markets have some ethnobotanical
properties. The largest number of species in the family respectively are as follows; Labiatae 9 taxa, Rosaceae 6 taxa,
Asteraceae and Liliaceae 3 taxa and other families 2 taxa they took place. These plant taxa were alphabetically are
given according to their family names, including their Latin and local names as well as with their used parts and
usage purposes.
  

Kaynakça

 • Aharonson Z, Shami J, Sulman FG, 1969. Hypoglycaemic effect of the Salt Bush (Atriplex halimus)-a feding source of the Sand Rad. Diabetologia, 5:379-383.
 • Akan H, Bakır Y, 2015. Kâhta (Adıyaman) Merkezi ve Narince Kö- yü’nün Etnobotanik Açıdan Araştırılması. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 219-248.
 • Akman Y, 1990. İklim ve Biyoiklim Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri. Palme yayınları, Ankara, 97s.
 • Anonim, 2016. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. http://kahramanmaras.bel.tr. (Erişim tarihi 20 Nisan, 2016)
 • Anonim, 1973. Kahramanmaraş İli Toprak Kaynagi Envanter Raporu, Ankara.
 • Aydın S, 2004. Anadolu Diyagonali: Ekolojik Kesinti Tarihsel-Kültürel bir Farklılığa İşaret edebilir mi?. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, 117-137.
 • Balick M, Cox P, 1996. Plants, People and Culture. The Science of Ethnobotany. Scientifc American Library, USA. 228 p.
 • Başaran S, 2003. Elmalı Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 211:5.
 • Başer KHC, 1995. Tıbbi Bitkiler. Bilim ve Teknik Dergisi, 331: 76- 79.
 • Baytop T, 1984. Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Past and present). İstanbul University Publications, İstanbul.
 • Baytop T, 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 409s.
 • Chadwick DJ, Marsh J, 1994. Ethnobotany and the search for new drugs. In: Ciba Foundation Symposium, vol. 185. Wiley, Chichester, 280 p.
 • Davis PH, 1965-1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Demirci S, Özhatay N, 2012. An Ethnobotanical Study in Kahramanmaraş (Turkey); Wild Plants Used For Medicinal Purpose in Andırın, Kahramanmaraş. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 9(1).
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Eğrelti ve Tohumlu bitkiler. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara. 246s.
 • Ertuğ F, 2004. Wild edible plants of the Bodrum Area (Mugla, Turkey). Turkish Journal of Botany, 28:161-174.
 • Everest A, Öztürk E, 2005. Focusing on the Ethnobotanical Uses of Plants in Mersin and Adana Provinces (Turkey). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 1: 6.
 • Farnsworth NR, Soejarto DD, 1985. Potential consequence of plant extinction in the United States on the current and future availability of prescription drugs. Economy Botany, 39: 231.
 • Ghorbani A, 2005. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the region of Turkmen Sahra, north of Iran (Part 1): General results. Journal Ethnopharmacol, 102: 58–68.
 • Günbatan T, Gürbüz İ, Gençler A, 2016. The current status of ethnopharmacobotanical knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 40: 241-249.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC, 2000. Flora of Turkey. Volume 11, Edinburgh University Press. Edinburgh. 656 p.
 • Hudson JB, Lee MK, Şener B, Erdemoğlu N, 2000. Antiviral activities in extracts of Turkish medicinal plants. Pharmaceutical Biology, 38 (3): 171–175.
 • Kargıoğlu M, Cenkçi S, Serteser A, Evliyaoğlu N, Konuk M, Kök MŞ, Bağcı Y, 2008. An ethnobotanical survey of inner-west Anatolia Turkey. Human Ecology, 36: 763-777.
 • Kendir G, Güvenç A, 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30-1: 49-80.
 • Kızılarslan Ç, 2008. İzmit Körfezi’nin Güney Kesiminde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 73s.
 • Koçyiğit M, 2005. Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 82s.
 • Kültür Ş, 2007. Medicinal plantsused in Kırklareli province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 111: 341–364.
 • Leaman DJ, 2006. Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants, Development of an International Standard. Medicinal and Aromatic Plants –Springer, Netherlands.
 • Marles RJ, Farnsworth NR, 1995. Antidiabetic plants and their active constituents. Phytomedicine, 2:137-189.
 • Ogle BM, Dung NNX, Do TT, Hambraeus L, 2004. The contribution of wild vegetables to micronutrient intakes among women. An example from the Mekong Delta, Vietnam. Ecology of Food Nutrition, 40: 159–184.
 • Özgen U, Kaya Y, Coşkun M, 2004. Ethnobotanical Studies in the Villages of the District of Ilica (Province Erzurum) Turkey. Economic Botany, 58: 691–696.
 • Özhatay N, Koyuncu M, Atay S, Byfeld A, 1997. Türkiye’nin Do- ğal Tıbbi Bitkilerinin Ticareti Hakkında Bir Çalışma. Doğal Hayatı Koruma Derneği, 9:7.
 • Pieroni A, Nebel S, Quave C, Münz H, Heinrich M, 2002. Ethnopharmacology of liakra: traditional weedy vegetables of the Arbereshe of the Vulture area in southern Italy. Journal of Ethnopharmacology, 81: 165–185.
 • Pieroni A, 1999. Gathered wild food plants in the upper valley of the Serchio river (Garfagnana), Central Italy. Economic Botany, 53: 327–341.
 • Polat R, Selvi S, Çakılcıoğlu U, Acar M, 2012. Investigations of ethnobotanical aspect of wild plants sold in Bingöl (Turkey) local markets. Biological Diversity and Conservation, 5(3),155- 161.
 • Rahman AV, Zaman K, 1989. Medicinal plants with hypoglycemic activity. Journal of Ethnopharmacology, 26 (1):1-55.
 • Sadıkoğlu N, 1998. Cumhuriyet Dönemi Türk Etnobotanik Araştırmalar Arşivi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 75s.
 • Sezik E, Tabata M, Yeşilada E, Honda G, Goto K, Ikeshiro Y, 1991.
 • Traditional medicine in Turkey. I. Folk medicine in Northeast Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 35:191-196.
 • Sezik E, Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T, 2001. Traditional Medicine in Turkey X. Folk Medicine in Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75: 95-115.
 • Silva F, Abraham A, 1981. The potentiality of the Israeli Flora for medicinal purposes. Fitoterapia, 195-200.
 • Şimşek I, Aytekin F, Yeşilada E, Yıldırımlı S, 2004. An Ethnobotanical Survey of the Beypazarı, Ayas, and Gudul District Towns of Ankara Province (Turkey). Economic Botany, 58: 705–720.
 • Tarakçı S, 2006. Beykoz Civarındaki Tıbbi Özellik Taşıyan Bitkiler Üzerine Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Doktora Tezi, 148s.
 • Turner NJ, 1995. Food Plants of Coastal First Peoples. Vancouver: UBC Press, 164 p.
 • Tuzlacı E, Erol MK, 1999. Turkish Folk Medicinal Plants, Part II: Eğirdir (Isparta). Fitoterapia, 70: 593-610.
 • Tuzlacı E, Aymaz PE, 2001. Turkish Folk Medicinal Plants, Part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia, 72: 323–343.
 • Tütenocaklı T, 2002. Ayvacık (B1, Çanakkale) ve Çevresinin Etnobotanik Bir Çalışma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • Van den Eyden V, Cueva E, Cabrera O, 2003. Wild foods from southern Ecuador. Economic Botany, 57: 576–603. Varol Ö, 2003. Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) Florası. Turkish Journal of Botany, 27 (2),117-139.
 • WHO, 2002. World Health Organization, Traditional Medicine Strategy 2002-2005. Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO, 1998. Regulatory Situation of Herbal Medicines-A Worldwide Review, World Health Organization, Geneva. Yaniv Z, Dafni A, Friedman J, Palevitch D, 1987. Plants used for the treatment of diabetes in Israel. Journal of Ethnopharmacology, 19 (2): 145-151.
 • Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Tanaka T, Takeda Y, 2001. Traditional Medicine in Turkey. X. Folk Medicine in the Eastern Part of Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75: 95–115.
 • Yıldırımlı S, 2004. Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17:175-193.

Kahramanmaraş İl Merkezi Semt Pazarlarında Satılan Bitkiler Hakkında Etnobotanik Araştırmalar

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4, 41 - 50, 31.12.2016

Öz

Kahramanmaraş’ta 2014-2015 yılları arasında yapılan bu çalışmada semt pazarlarında satışı yapılan bitkilerin
bazı etnobotanik yönleri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında şehir merkezindeki semt pazarlarına gidilerek, satışı
yapılan bitkilerin hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda semt pazarlarında 62
bitki taksonun bazı etnobotanik özellikleri tespit edilmiştir. Tür sayısı bakımından en büyük familyalar sırasıyla;
Labiatae 9 takson, Rosaceae 6 takson, Asteraceae ve Liliaceae 3 takson, diğer familyalar ise 2’şer taksona sahiptir.
Bu bitki taksonlarının latince ve yerel isimleri, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları familya isimlerine göre
alfabetik olarak verilmiştir
  

Kaynakça

 • Aharonson Z, Shami J, Sulman FG, 1969. Hypoglycaemic effect of the Salt Bush (Atriplex halimus)-a feding source of the Sand Rad. Diabetologia, 5:379-383.
 • Akan H, Bakır Y, 2015. Kâhta (Adıyaman) Merkezi ve Narince Kö- yü’nün Etnobotanik Açıdan Araştırılması. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 219-248.
 • Akman Y, 1990. İklim ve Biyoiklim Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri. Palme yayınları, Ankara, 97s.
 • Anonim, 2016. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi. http://kahramanmaras.bel.tr. (Erişim tarihi 20 Nisan, 2016)
 • Anonim, 1973. Kahramanmaraş İli Toprak Kaynagi Envanter Raporu, Ankara.
 • Aydın S, 2004. Anadolu Diyagonali: Ekolojik Kesinti Tarihsel-Kültürel bir Farklılığa İşaret edebilir mi?. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17, 117-137.
 • Balick M, Cox P, 1996. Plants, People and Culture. The Science of Ethnobotany. Scientifc American Library, USA. 228 p.
 • Başaran S, 2003. Elmalı Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 211:5.
 • Başer KHC, 1995. Tıbbi Bitkiler. Bilim ve Teknik Dergisi, 331: 76- 79.
 • Baytop T, 1984. Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Past and present). İstanbul University Publications, İstanbul.
 • Baytop T, 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 409s.
 • Chadwick DJ, Marsh J, 1994. Ethnobotany and the search for new drugs. In: Ciba Foundation Symposium, vol. 185. Wiley, Chichester, 280 p.
 • Davis PH, 1965-1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Demirci S, Özhatay N, 2012. An Ethnobotanical Study in Kahramanmaraş (Turkey); Wild Plants Used For Medicinal Purpose in Andırın, Kahramanmaraş. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 9(1).
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Eğrelti ve Tohumlu bitkiler. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara. 246s.
 • Ertuğ F, 2004. Wild edible plants of the Bodrum Area (Mugla, Turkey). Turkish Journal of Botany, 28:161-174.
 • Everest A, Öztürk E, 2005. Focusing on the Ethnobotanical Uses of Plants in Mersin and Adana Provinces (Turkey). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 1: 6.
 • Farnsworth NR, Soejarto DD, 1985. Potential consequence of plant extinction in the United States on the current and future availability of prescription drugs. Economy Botany, 39: 231.
 • Ghorbani A, 2005. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the region of Turkmen Sahra, north of Iran (Part 1): General results. Journal Ethnopharmacol, 102: 58–68.
 • Günbatan T, Gürbüz İ, Gençler A, 2016. The current status of ethnopharmacobotanical knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 40: 241-249.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC, 2000. Flora of Turkey. Volume 11, Edinburgh University Press. Edinburgh. 656 p.
 • Hudson JB, Lee MK, Şener B, Erdemoğlu N, 2000. Antiviral activities in extracts of Turkish medicinal plants. Pharmaceutical Biology, 38 (3): 171–175.
 • Kargıoğlu M, Cenkçi S, Serteser A, Evliyaoğlu N, Konuk M, Kök MŞ, Bağcı Y, 2008. An ethnobotanical survey of inner-west Anatolia Turkey. Human Ecology, 36: 763-777.
 • Kendir G, Güvenç A, 2010. Etnobotanik ve Türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30-1: 49-80.
 • Kızılarslan Ç, 2008. İzmit Körfezi’nin Güney Kesiminde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 73s.
 • Koçyiğit M, 2005. Yalova İlinde Etnobotanik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 82s.
 • Kültür Ş, 2007. Medicinal plantsused in Kırklareli province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 111: 341–364.
 • Leaman DJ, 2006. Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants, Development of an International Standard. Medicinal and Aromatic Plants –Springer, Netherlands.
 • Marles RJ, Farnsworth NR, 1995. Antidiabetic plants and their active constituents. Phytomedicine, 2:137-189.
 • Ogle BM, Dung NNX, Do TT, Hambraeus L, 2004. The contribution of wild vegetables to micronutrient intakes among women. An example from the Mekong Delta, Vietnam. Ecology of Food Nutrition, 40: 159–184.
 • Özgen U, Kaya Y, Coşkun M, 2004. Ethnobotanical Studies in the Villages of the District of Ilica (Province Erzurum) Turkey. Economic Botany, 58: 691–696.
 • Özhatay N, Koyuncu M, Atay S, Byfeld A, 1997. Türkiye’nin Do- ğal Tıbbi Bitkilerinin Ticareti Hakkında Bir Çalışma. Doğal Hayatı Koruma Derneği, 9:7.
 • Pieroni A, Nebel S, Quave C, Münz H, Heinrich M, 2002. Ethnopharmacology of liakra: traditional weedy vegetables of the Arbereshe of the Vulture area in southern Italy. Journal of Ethnopharmacology, 81: 165–185.
 • Pieroni A, 1999. Gathered wild food plants in the upper valley of the Serchio river (Garfagnana), Central Italy. Economic Botany, 53: 327–341.
 • Polat R, Selvi S, Çakılcıoğlu U, Acar M, 2012. Investigations of ethnobotanical aspect of wild plants sold in Bingöl (Turkey) local markets. Biological Diversity and Conservation, 5(3),155- 161.
 • Rahman AV, Zaman K, 1989. Medicinal plants with hypoglycemic activity. Journal of Ethnopharmacology, 26 (1):1-55.
 • Sadıkoğlu N, 1998. Cumhuriyet Dönemi Türk Etnobotanik Araştırmalar Arşivi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, 75s.
 • Sezik E, Tabata M, Yeşilada E, Honda G, Goto K, Ikeshiro Y, 1991.
 • Traditional medicine in Turkey. I. Folk medicine in Northeast Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 35:191-196.
 • Sezik E, Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T, 2001. Traditional Medicine in Turkey X. Folk Medicine in Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75: 95-115.
 • Silva F, Abraham A, 1981. The potentiality of the Israeli Flora for medicinal purposes. Fitoterapia, 195-200.
 • Şimşek I, Aytekin F, Yeşilada E, Yıldırımlı S, 2004. An Ethnobotanical Survey of the Beypazarı, Ayas, and Gudul District Towns of Ankara Province (Turkey). Economic Botany, 58: 705–720.
 • Tarakçı S, 2006. Beykoz Civarındaki Tıbbi Özellik Taşıyan Bitkiler Üzerine Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Doktora Tezi, 148s.
 • Turner NJ, 1995. Food Plants of Coastal First Peoples. Vancouver: UBC Press, 164 p.
 • Tuzlacı E, Erol MK, 1999. Turkish Folk Medicinal Plants, Part II: Eğirdir (Isparta). Fitoterapia, 70: 593-610.
 • Tuzlacı E, Aymaz PE, 2001. Turkish Folk Medicinal Plants, Part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia, 72: 323–343.
 • Tütenocaklı T, 2002. Ayvacık (B1, Çanakkale) ve Çevresinin Etnobotanik Bir Çalışma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004, Adana.
 • Van den Eyden V, Cueva E, Cabrera O, 2003. Wild foods from southern Ecuador. Economic Botany, 57: 576–603. Varol Ö, 2003. Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) Florası. Turkish Journal of Botany, 27 (2),117-139.
 • WHO, 2002. World Health Organization, Traditional Medicine Strategy 2002-2005. Geneva, Switzerland: WHO.
 • WHO, 1998. Regulatory Situation of Herbal Medicines-A Worldwide Review, World Health Organization, Geneva. Yaniv Z, Dafni A, Friedman J, Palevitch D, 1987. Plants used for the treatment of diabetes in Israel. Journal of Ethnopharmacology, 19 (2): 145-151.
 • Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Tanaka T, Takeda Y, 2001. Traditional Medicine in Turkey. X. Folk Medicine in the Eastern Part of Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75: 95–115.
 • Yıldırımlı S, 2004. Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği. Kebikeç İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 17:175-193.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Biyoloji / Biology
Yazarlar

Yusuf Ziya KOCABAŞ (Sorumlu Yazar)
0000-0003-2831-8910


Osman GEDİK
0000-0003-2831-8910

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 3 Mayıs 2016
Kabul Tarihi 8 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist384861, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {41 - 50}, doi = {}, title = {An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras}, key = {cite}, author = {Kocabaş, Yusuf Ziya and Gedik, Osman} }
APA Kocabaş, Y. Z. & Gedik, O. (2016). An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras . Journal of the Institute of Science and Technology , 6 (4) , 41-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/34623/384861
MLA Kocabaş, Y. Z. , Gedik, O. "An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras" . Journal of the Institute of Science and Technology 6 (2016 ): 41-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/34623/384861>
Chicago Kocabaş, Y. Z. , Gedik, O. "An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras". Journal of the Institute of Science and Technology 6 (2016 ): 41-50
RIS TY - JOUR T1 - An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras AU - Yusuf Ziya Kocabaş , Osman Gedik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 50 VL - 6 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras %A Yusuf Ziya Kocabaş , Osman Gedik %T An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras %D 2016 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Kocabaş, Yusuf Ziya , Gedik, Osman . "An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras". Journal of the Institute of Science and Technology 6 / 4 (Aralık 2016): 41-50 .
AMA Kocabaş Y. Z. , Gedik O. An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2016; 6(4): 41-50.
Vancouver Kocabaş Y. Z. , Gedik O. An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras. Journal of the Institute of Science and Technology. 2016; 6(4): 41-50.
IEEE Y. Z. Kocabaş ve O. Gedik , "An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 6, sayı. 4, ss. 41-50, Ara. 2016