Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Geophytes of the Bozburun Peninsula

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 73 - 81, 30.06.2017

Öz

The Bozburun Peninsula is located in borders of Muğla province, Southwestern of Turkey. The
research area is one of the important nature areas of our country. Plant species were collected from Bozburun
Peninsula between 2013 and 2015 years. In this study, 49 geophyte taxa, of which two were endemic, belonging
to 12 families were identifed from study areas. Of the 12 rare and endemic geophyte taxa examined, 4 were
categorized as EN, 7 as VU and 1 as LC. Orchidaceae (17), Asparagaceae (7) and Iridaceae (5) families were
those which have the most taxa. Of the identifed taxa, 20 were Mediterranean elements (41%), 16 were East
Mediterranean elements (33%), 1 was European-Sibirian element (2%) and 1 was Iran-Turanian element (2%).
Moreover, phytogeographical region of 11 taxa (23%) was unknown or widespread

Kaynakça

 • Aktaş Aytepe H, 2014. Bodrum Yarımadası’nın (Muğla) Fitososyolojik Yönden Araştırılması. Doktora Tezi, M.S.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, 152s.
 • Avcu C, Selvi S, Satıl F, 2016. Katran Dağı (Bayramiç/Çanakkale) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler ve Ekolojik Özellikleri. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 9-16s.
 • Baydar H, 2016. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojisi. 5. Baskı, Isparta, Türkiye. 16s.
 • Boyce PC, 2006. A Taxonomic Revision of Biarum (Araceae). Aroideana, Vol. 29, 4:9, 34s.
 • Carlström A, 1987. A survey of the flora of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris peninsula (SE Greece, SW Turkey). Thesis, 302s.
 • Çelik A, Çiçek M, Semiz G, Karıncalı M, 2004. Taxonomical and Ecological Investigations on Some Geophytes Growing around Denizli Province (Turkey). Turk J Bot, 28: 205-211s.
 • Çıngay B, Ataşlar E, Koyuncu O, 2012. Geophytes of Yazılıkaya (Han-Eskişehir, Turkey). Bocconea, 24: 227-230s.
 • Çırpıcı A, 1987. Türkiye’nin Florası ve Vejetasyonu Üzerine Çalısmalar. Doğa Türk Bot. Dergisi, 11(2):217-232.
 • Davis PH, 1978. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, UK. 825p.
 • Davis PH, 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 8, Edinburgh University Press, Edinburgh, UK. 632p.
 • Davis PH, Coode MJE, Cullen J, 1965. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1, Edinburgh University Press, Edinburgh, UK. 567p.
 • Demir, SC., Eker, İ. 2015. Petaloid monocotyledonous flora of Bolu Province, including annotations on critical petaloid geophytes of Turkey. Pegem Akademi, Ankara, 80p.
 • Demirelma H, Ertuğrul K, 2016. The geophytes of the region between Derebucak (Konya/Turkey) – Ibradı and Cevizli (Antalya/Turkey). BioDiCon, 9(3): 52-57s.
 • Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu S, Kılıç DT, Lise Y, 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Mas Matbaacılık, İstanbul.
 • Eker İ, Koyuncu M, Akan H, 2008. The Geophytic Flora of Şanlıurfa Province, Turkey. Turk J Bot, 32, 367-380p.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniv., Ankara. 45s.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT, (edlr.), 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (eds.), 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Island. (Suppl. 2), Vol. 11, Edinburgh University Press. Edinburgh, UK. 221p.
 • Güner A, Vural M, Duman H, Dönmez AA, Şağban H, 1996. The Flora of Köyceğiz-Dalyan (ÖÇKB-Muğla). Turk J Bot, 20: 329-371.
 • IUCN, 2003. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels, Version 3.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kayıkçı S, Altay V, Güzel Y, 2012. Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Geofit Bitki Türleri Üzerine Bir İnceleme. Biyoloji Bil Araş Derg, 5: 139-143s.
 • Özuslu E, İskender E, 2009. Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey). BioDiCon, 2:2, 78-84p.
 • Sargın SA., Selvi S, Akçiçek E, 2013. Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi. Erciyes Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 29(2):170-177s.
 • Şenol S, 2006. Güney Ege Denizi (Çeşme-Antalya Arası) Adaları Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 159 s.
 • Tekşen M, Aytaç Z, 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • Varol Ö, 2004. Muğla İli Geofitleri Üzerine Araştırmalar. Muğla Üniversitesi Yayınları: 56, 76s.

Bozburun Yarımadası’nın Geoftler

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 73 - 81, 30.06.2017

Öz

Bozburun Yarımadası Türkiye’nin güneybatısında Muğla ili sınırları içerisinde bulunmaktadır. Araştırma
alanı ülkemizin önemli doğa alanları’ndan bir tanesidir. Bitkiler Bozburun Yarımadası’ndan 2013-2015 yılları
arasında toplanmıştır. Bu çalışmada, araştırma alanından 12 familyaya ait 2’si endemik olmak üzere 49 geoft
taksonu tespit edilmiştir. 12 nadir ve endemik geoft taksonunun, 4’ü EN, 7’si VU ve 1’i de LC kategorilerinde
sınıflandırılmıştır. Orchidaceae (17), Asparagaceae (7) ve Iridaceae (5) en fazla bitki taksonuna sahip familyalardır.
Tespit edilen taksonlardan, 20 tanesi Akdeniz elementi (41%), 16 tanesi Doğu Akdeniz elementi (33%), 1 tanesi
Avrupa-Sibirya elementi (2%) ve 1 tanesi İran-Turan elementidir (2%). Ayrıca, 11 takson (23%) ya geniş yayılışlı
ya da ftocoğrafk bölgesi bilinmemektedir.

Kaynakça

 • Aktaş Aytepe H, 2014. Bodrum Yarımadası’nın (Muğla) Fitososyolojik Yönden Araştırılması. Doktora Tezi, M.S.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, 152s.
 • Avcu C, Selvi S, Satıl F, 2016. Katran Dağı (Bayramiç/Çanakkale) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Geofit Bitkiler ve Ekolojik Özellikleri. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 9-16s.
 • Baydar H, 2016. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojisi. 5. Baskı, Isparta, Türkiye. 16s.
 • Boyce PC, 2006. A Taxonomic Revision of Biarum (Araceae). Aroideana, Vol. 29, 4:9, 34s.
 • Carlström A, 1987. A survey of the flora of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris peninsula (SE Greece, SW Turkey). Thesis, 302s.
 • Çelik A, Çiçek M, Semiz G, Karıncalı M, 2004. Taxonomical and Ecological Investigations on Some Geophytes Growing around Denizli Province (Turkey). Turk J Bot, 28: 205-211s.
 • Çıngay B, Ataşlar E, Koyuncu O, 2012. Geophytes of Yazılıkaya (Han-Eskişehir, Turkey). Bocconea, 24: 227-230s.
 • Çırpıcı A, 1987. Türkiye’nin Florası ve Vejetasyonu Üzerine Çalısmalar. Doğa Türk Bot. Dergisi, 11(2):217-232.
 • Davis PH, 1978. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, UK. 825p.
 • Davis PH, 1984. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 8, Edinburgh University Press, Edinburgh, UK. 632p.
 • Davis PH, Coode MJE, Cullen J, 1965. Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1, Edinburgh University Press, Edinburgh, UK. 567p.
 • Demir, SC., Eker, İ. 2015. Petaloid monocotyledonous flora of Bolu Province, including annotations on critical petaloid geophytes of Turkey. Pegem Akademi, Ankara, 80p.
 • Demirelma H, Ertuğrul K, 2016. The geophytes of the region between Derebucak (Konya/Turkey) – Ibradı and Cevizli (Antalya/Turkey). BioDiCon, 9(3): 52-57s.
 • Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu S, Kılıç DT, Lise Y, 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları. Doğa Derneği, Mas Matbaacılık, İstanbul.
 • Eker İ, Koyuncu M, Akan H, 2008. The Geophytic Flora of Şanlıurfa Province, Turkey. Turk J Bot, 32, 367-380p.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van Yüzüncü Yıl Üniv., Ankara. 45s.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT, (edlr.), 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (eds.), 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Island. (Suppl. 2), Vol. 11, Edinburgh University Press. Edinburgh, UK. 221p.
 • Güner A, Vural M, Duman H, Dönmez AA, Şağban H, 1996. The Flora of Köyceğiz-Dalyan (ÖÇKB-Muğla). Turk J Bot, 20: 329-371.
 • IUCN, 2003. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels, Version 3.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kayıkçı S, Altay V, Güzel Y, 2012. Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Geofit Bitki Türleri Üzerine Bir İnceleme. Biyoloji Bil Araş Derg, 5: 139-143s.
 • Özuslu E, İskender E, 2009. Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey). BioDiCon, 2:2, 78-84p.
 • Sargın SA., Selvi S, Akçiçek E, 2013. Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi. Erciyes Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 29(2):170-177s.
 • Şenol S, 2006. Güney Ege Denizi (Çeşme-Antalya Arası) Adaları Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 159 s.
 • Tekşen M, Aytaç Z, 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • Varol Ö, 2004. Muğla İli Geofitleri Üzerine Araştırmalar. Muğla Üniversitesi Yayınları: 56, 76s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Biyoloji / Biology
Yazarlar

Kenan AKBAŞ (Sorumlu Yazar)


Ömer VAROL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2016
Kabul Tarihi 10 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist389686, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, number = {2}, pages = {73 - 81}, title = {Bozburun Yarımadası’nın Geoftler}, key = {cite}, author = {Akbaş, Kenan and Varol, Ömer} }
APA Akbaş, K. & Varol, Ö. (2017). Bozburun Yarımadası’nın Geoftler . Journal of the Institute of Science and Technology , 7 (2) , 73-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/34625/389686
MLA Akbaş, K. , Varol, Ö. "Bozburun Yarımadası’nın Geoftler" . Journal of the Institute of Science and Technology 7 (2017 ): 73-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/34625/389686>
Chicago Akbaş, K. , Varol, Ö. "Bozburun Yarımadası’nın Geoftler". Journal of the Institute of Science and Technology 7 (2017 ): 73-81
RIS TY - JOUR T1 - Bozburun Yarımadası’nın Geoftler AU - Kenan Akbaş , Ömer Varol Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 81 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bozburun Yarımadası’nın Geoftler %A Kenan Akbaş , Ömer Varol %T Bozburun Yarımadası’nın Geoftler %D 2017 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Akbaş, Kenan , Varol, Ömer . "Bozburun Yarımadası’nın Geoftler". Journal of the Institute of Science and Technology 7 / 2 (Haziran 2017): 73-81 .
AMA Akbaş K. , Varol Ö. Bozburun Yarımadası’nın Geoftler. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2017; 7(2): 73-81.
Vancouver Akbaş K. , Varol Ö. Bozburun Yarımadası’nın Geoftler. Journal of the Institute of Science and Technology. 2017; 7(2): 73-81.
IEEE K. Akbaş ve Ö. Varol , "Bozburun Yarımadası’nın Geoftler", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 7, sayı. 2, ss. 73-81, Haz. 2017