Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pollen Morphologies of Some Species Native to Erzincan Belonging to the Family Scrophulariaceae

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 4, 1931 - 1936, 01.12.2019
https://doi.org/10.21597/jist.556243

Öz

In this study, pollen morphology of some endemic species belonging to Scrophulariaceae family and their distribution limited to Erzincan was studied by using Scanning Electron Microscope (SEM). Pollen sizes, pollen types, pollen patterns, polen ornaments and apertures tructures of Scrophularia erzincanica, Scrophularia fatmae, Verbascum leiocarpum, Verbascum ozturkii were investigated. In both Scrophularia species pollen size is medium and polen types tricolpat. Although pollen form of two species is close to each other, Scrophularia erzincanica was found to be subprolate and in Scrophularia fatmae it was perprolate. Ornamentations were determined as verrucat and reticulat respectively. In the study of Verbascum species; In the two types studied, it was found that the pollen size was medium-sized, the pollen shape was spherodial in Verbascum leiocarpum, the subprolate was Verbascum ozturkii, the polen types were tricolpate and their ornamentations were reticulate. When the findings of the studied species are evaluated, it is thought that polen morphologies in Scrophularia speciesare not enough to be used in the differentiation of taxa, and Verbascum species shows differences in polen type and it can be used in distinguishing taxa in this context.

Kaynakça

 • Al-Hadeethi M. A. H, Al-Mashhadani A, Al-Khesraji T. O, Barusurux S, Aljewari H, vd. 2014. Pollen morphology of Verbascum L. (Scrophulariaceae) in Northern and Central Iraq. Bangladesh J. Plant Taxon. 21(2): 159-165.
 • Asmat T, Khan M A, Ahmed M, Zafar M, Manzoor F, vd. 2011. Pollen Morphology of Selected Species of Scrophulariaceae of District Dir Upper.Journal of Medicinal Plants Research, 5 (28): 6423-6428.
 • Aytuğ B, 1967. Polen Morfolojisi ve Türkiye’nin Önemli Gynospermleri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Barusrux, Hazım Al-Jewarı vd. 2014.Pollen Morphology of Verbascum L. (Scrophularıaceae) In Northern And Central Iraq. Bangladesh J. Plant Taxon, 21(2): 159-165.
 • İnceoğlu Ö, & Karamustafa F, 1977. The Pollen Morphology of Plants in Ankara Region IV. Scrophulariaceae. Ankara Üniversitesi Basımevi, 133-144.
 • Kandemir A, İlhan V, Korkmaz M, & Karacan S, 2014. Scrophularia fatmae (Scrophulariaceae): Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıra dışı yeni bir Sıracaotu (Scrophularia L.) türü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 1 (1): 11-17.
 • Kandemir A, Sevindi C, Korkmaz M. ve Çelikoğlu Ş, 2015. Erzincan (Türkiye)’a Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. Bağ Bahçe Bilim Dergisi,2(1): 43-65.
 • Karavelioğulları FA, 2004. Türkiye Verbascum’ları A Grubu Revizyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2-6.
 • Karavelioğulları FA, 2012. Verbascum L. Türkiye Bitkileri Listesi. ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 850-870.
 • Al-Hadeethy M, Al-Mashhadanı A, Al-Khesraji T, Pınar S, Akgül G, Tuğ G N, 2003. Palinoji Laboratuvar Klavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner sermaye işletmesi yayınları,No: 66, Ankara.
 • Öztürk A, Güney K B, Bani B, Güney K, Karavelioğulları FA vd. 2018. Pollen Morphology of Some Verbascum(Scrophulariaceae) Taxa in Turkey. Phytotaxa, 333(2): 209-218.
 • Pehlivan S, Baser B, ve Karavelioğulları F A, 2008. Pollen Morphology of The Genus Verbascum L. (Group A) in Turkey Biological Diversity and Conservation, 1(2): 1-24.
 • Pınar NM, Akgül G, ve Tuğ GN, 2003. Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi Yayınları, Ankara.
 • Punt W, Hoen PP, Blackmore S, Nilsson S & Le Thomas A, 2007. Glossary of Pollen and Spore Terminology. RevPalaeobotPalyno 143: 1-81.
 • Simpson MG, 2012. Palinoloji, Bitki Sistematiği. (Çeviri Editörü: Zeki Aytaç, Çeviri Editör Yardımcısı: Bahar Kaptaner İğci). Nobel Yayınları, Ankara, 561-571.
 • Tsymbalyuk Z M, 2010. Pollen Morphology of The Genus Scrophularia L.(Scrophulariaceae s. str.) InThe Flora of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 67 (2): 261-272.
 • Uzunhisarcıklı E, 2012. Scrophulaia L. Türkiye Bitkileri Listesi. ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 845-850.

Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 4, 1931 - 1936, 01.12.2019
https://doi.org/10.21597/jist.556243

Öz

Bu çalışmada Scrophulariaceae familyasına ait Erzincan’a özgü endemik bazı türlerin polen morfolojileri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kulanılarak polen morfolojileri çalışılmıştır. Çalışmada Scrophularia erzincanica, Scrophularia fatmae, Verbascum leiocarpum, Verbascum ozturkii türlerinin polen büyüklükleri, polen tipleri, polen şekilleri, polen ornamentasyonları ve apertür yapıları incelenmiştir. Scrophularia türlerine ait çalışmada; her iki türün polen büyükleri orta ve polen tipleri trikolpattır. İki türün polen şekilleri birbirine yakın olmakla beraber Scrophularia erzincanica türünde subprolate, Scrophularia fatmae türünde ise perprolate olarak tespit edilmiştir. Ornamentasyonların ise sırası ile verrukat ve retikulat olduğu belirlenmiştir. Verbascum türlerine ait çalışmada ise; çalışılan iki türünde polenlerinin orta büyüklükte, polen şeklinin Verbascum leiocarpum’da sferodial, Verbascum ozturkii’de subprolate olduğu, polen tiplerinin trikolpat, ornamentasyonlarının retikulat olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan türlere ait bulgular değerlendirildiğinde Scrophularia türlerinde polen morfolojilerin taksonların ayrımında kullanılması için yeterli olmadığı, Verbascum türlerinin ise polen tipinde farklılıklar gösterdiği bu bağlamda taksonların ayırt edilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Al-Hadeethi M. A. H, Al-Mashhadani A, Al-Khesraji T. O, Barusurux S, Aljewari H, vd. 2014. Pollen morphology of Verbascum L. (Scrophulariaceae) in Northern and Central Iraq. Bangladesh J. Plant Taxon. 21(2): 159-165.
 • Asmat T, Khan M A, Ahmed M, Zafar M, Manzoor F, vd. 2011. Pollen Morphology of Selected Species of Scrophulariaceae of District Dir Upper.Journal of Medicinal Plants Research, 5 (28): 6423-6428.
 • Aytuğ B, 1967. Polen Morfolojisi ve Türkiye’nin Önemli Gynospermleri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Barusrux, Hazım Al-Jewarı vd. 2014.Pollen Morphology of Verbascum L. (Scrophularıaceae) In Northern And Central Iraq. Bangladesh J. Plant Taxon, 21(2): 159-165.
 • İnceoğlu Ö, & Karamustafa F, 1977. The Pollen Morphology of Plants in Ankara Region IV. Scrophulariaceae. Ankara Üniversitesi Basımevi, 133-144.
 • Kandemir A, İlhan V, Korkmaz M, & Karacan S, 2014. Scrophularia fatmae (Scrophulariaceae): Doğu Anadolu Bölgesi’nden sıra dışı yeni bir Sıracaotu (Scrophularia L.) türü. Bağbahçe Bilim Dergisi, 1 (1): 11-17.
 • Kandemir A, Sevindi C, Korkmaz M. ve Çelikoğlu Ş, 2015. Erzincan (Türkiye)’a Özgü Endemik Bitki Taksonlarının IUCN Tehdit Kategorileri. Bağ Bahçe Bilim Dergisi,2(1): 43-65.
 • Karavelioğulları FA, 2004. Türkiye Verbascum’ları A Grubu Revizyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2-6.
 • Karavelioğulları FA, 2012. Verbascum L. Türkiye Bitkileri Listesi. ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 850-870.
 • Al-Hadeethy M, Al-Mashhadanı A, Al-Khesraji T, Pınar S, Akgül G, Tuğ G N, 2003. Palinoji Laboratuvar Klavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner sermaye işletmesi yayınları,No: 66, Ankara.
 • Öztürk A, Güney K B, Bani B, Güney K, Karavelioğulları FA vd. 2018. Pollen Morphology of Some Verbascum(Scrophulariaceae) Taxa in Turkey. Phytotaxa, 333(2): 209-218.
 • Pehlivan S, Baser B, ve Karavelioğulları F A, 2008. Pollen Morphology of The Genus Verbascum L. (Group A) in Turkey Biological Diversity and Conservation, 1(2): 1-24.
 • Pınar NM, Akgül G, ve Tuğ GN, 2003. Palinoloji Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi Yayınları, Ankara.
 • Punt W, Hoen PP, Blackmore S, Nilsson S & Le Thomas A, 2007. Glossary of Pollen and Spore Terminology. RevPalaeobotPalyno 143: 1-81.
 • Simpson MG, 2012. Palinoloji, Bitki Sistematiği. (Çeviri Editörü: Zeki Aytaç, Çeviri Editör Yardımcısı: Bahar Kaptaner İğci). Nobel Yayınları, Ankara, 561-571.
 • Tsymbalyuk Z M, 2010. Pollen Morphology of The Genus Scrophularia L.(Scrophulariaceae s. str.) InThe Flora of Ukraine. Ukrainian Botanical Journal, 67 (2): 261-272.
 • Uzunhisarcıklı E, 2012. Scrophulaia L. Türkiye Bitkileri Listesi. ANG Vakfı ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 845-850.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Yayınlanma Tarihi Aralık-2019
Bölüm Biyoloji / Biology
Yazarlar

Halil BABÜR (Sorumlu Yazar)
0000-0002-8551-0530
Türkiye


Ali KANDEMİR
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1902-9631
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 19 Nisan 2019
Kabul Tarihi 22 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist556243, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1931 - 1936}, doi = {10.21597/jist.556243}, title = {Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri}, key = {cite}, author = {Babür, Halil and Kandemir, Ali} }
APA Babür, H. & Kandemir, A. (2019). Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri . Journal of the Institute of Science and Technology , 9 (4) , 1931-1936 . DOI: 10.21597/jist.556243
MLA Babür, H. , Kandemir, A. "Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri" . Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1931-1936 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/50142/556243>
Chicago Babür, H. , Kandemir, A. "Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri". Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1931-1936
RIS TY - JOUR T1 - Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri AU - Halil Babür , Ali Kandemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21597/jist.556243 DO - 10.21597/jist.556243 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1931 EP - 1936 VL - 9 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.556243 UR - https://doi.org/10.21597/jist.556243 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri %A Halil Babür , Ali Kandemir %T Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri %D 2019 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 9 %N 4 %R doi: 10.21597/jist.556243 %U 10.21597/jist.556243
ISNAD Babür, Halil , Kandemir, Ali . "Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri". Journal of the Institute of Science and Technology 9 / 4 (Aralık 2019): 1931-1936 . https://doi.org/10.21597/jist.556243
AMA Babür H. , Kandemir A. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2019; 9(4): 1931-1936.
Vancouver Babür H. , Kandemir A. Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri. Journal of the Institute of Science and Technology. 2019; 9(4): 1931-1936.
IEEE H. Babür ve A. Kandemir , "Scrophulariaceae (Sıracaotugiller) Familyasına Ait Erzincan’a Özgü Bazı Türlerin Polen Morfolojileri", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 9, sayı. 4, ss. 1931-1936, Ara. 2019, doi:10.21597/jist.556243