Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 520 - 531 2020-03-01

The Effect of Different Sintering Temperature and Time on Tribological and Mechanical Properties in Non Asbestos Brake Pad Manufacturing
Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Benek HAMAMCI [1] , Merve SALİ [2]


Automotive brake pads are produced by sintering the combination of many different materials. Brake pads are produced with different parameters in different studies. In this study, tribological and mechanical properties of non- asbestos brake pads produced by sintering at different temperatures and different hours were investigated. The friction coefficient, shear strength, specific wear values, temperature, hardness values, density and SEM / EDS analysis of the brake pads were measured and the effects of different sintering temperatures and sintering time effect were observed. It was found that the increase in sintering temperature and sintering time was positive in terms of friction coefficient, specific wear rate, shear stress values and brake pad temperature values.
Otomotiv fren balataları birçok farklı malzemenin birleşiminin sinterlenmesi ile üretilmektedir. Baltaların farklı üretim parametreleri ile üretildikleri akademik çalışmalardan görülmektedir. Bu çalışmada, farklı sıcaklıklarda ve farklı sürelerde sinterleme ile imal edilen asbest içermeyen balataların, tribolojik ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. Üretilen balataların sürtünme katsayısı, kesme dayanımı, özgül aşınma değerleri, sıcaklığı, sertlik değerleri, yoğunluğu ölçülmüş ve SEM/EDS analizi yapılarak farklı sinterleme sıcaklığı ve sürelerinin etkileri gözlemlenmiştir. Sinterleme sıcaklığı ve süresindeki artışın balata sürtünme katsayısı, özgül aşınma oranı, kesme gerilme değerleri ve balata sıcaklık değerleri açısından olumlu olduğu tespit edilmiştir.
 • Adıgüzel AA, 2015. Katı Yağlayıcı ve Aşındırıcı Bileşenlerin Fenolik Reçine Esaslı Fren Balatalarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon (Basılmış).
 • Algan İB, 2015. Organik Fren Balatalarında Kullanılan Metal Tozlarının Aşınma ve Sürtünme Performanslarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Basılmış).
 • Gültekin D, 2007. Metal Matrisli Kompozit Fren Diski, Balatası Üretimi ve Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya (Basılmış).
 • Hee KW ve Filip P, 2005. Performance of Ceramic Enhanced Phenolic Matrix Brake Lining Materials for Automotive Brake Linings. Wear, 259: 1088-1096.
 • Kahya K, 2017. Otomotiv Fren Balatalarında Farklı Bağlayıcı Malzeme Kullanımının Frenleme Performansına Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin (Basılmış).
 • Karaoğlu, Y., (2006). Bir Aşınma Test Cihazının Tasarımı ve İmalatı. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Kocabaş İ, 2012. Kompozit Malzemelerin Fren Balatalarında Kullanılabilirliğinin ve Frenleme Performansının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ (Basılmış).
 • Kuş H, 2014. Bronz Esaslı Seramik Takviyeli Fren Balatalarının Performansının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Basılmış).
 • Idris UD, Aigbodion VS, Abubakar IJ ve Nwoye CI, 2013. Eco-friendly Asbestos Free Brake-Pad: Using Banana Peels. Journal of King Saud University – Engineering Sciences, 27: 185-192.
 • Singh T, Patnaik A ve Chauhan R, 2016. Optimized Selection of Cement Kiln Dust Filled Brake Pad Formulation for Best Tribo-Performance Properties Using Grey Relation Analysis Approach. Materials and Design, 89: 1335-1342.
 • Sugözü İ, 2009. Bor Takviyeli Asbestsiz Otomotiv Fren Balatası Üretimi ve Frenleme Karakteristiğinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ (Basılmış).
 • Sugözü İ, Mutlu İ ve Öner C, 2011. Fren Balatası Üretiminde Sıcak Presleme Süresinin Frenleme Karakteristiğine Etkisinin Araştırılması. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.
 • Sugözü, İ., Mutlu, İ., And Keskin, A., 2015. The effect of using heat treated ulexite and cashew in automotive friction materials. Materials Testing 57(9): 744-749.
 • Öztürk B, Öztürk S ve Adıgüzel AA, 2013. Effect of Type and Relative Amount of Solid Lubricants and Abrasives on the Trobological Properties of Brake Friction Materials. Tribology Transactions, 56(3): 428-441.
 • Yawas DS, Aku SY ve Amaren SG, 2016. Morphology and Properties of Periwinkle Shell Asbestos-Free Brake Pad. Journal of King Saud University – Engineering Sciences, 28: 103-109.
 • Yüce S, 2013. Otomotiv Fren Balatası Sürtünme Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin (Basılmış).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Makine
Yayımlanma Tarihi Mart-2020
Bölüm Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5180-6798
Yazar: Benek HAMAMCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0610-7584
Yazar: Merve SALİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 8 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jist553101, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {520 - 531}, doi = {10.21597/jist.553101}, title = {Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi}, key = {cite}, author = {HAMAMCI, Benek and SALİ, Merve} }
APA HAMAMCI, B , SALİ, M . (2020). Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (1) , 520-531 . DOI: 10.21597/jist.553101
MLA HAMAMCI, B , SALİ, M . "Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 520-531 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/52503/553101>
Chicago HAMAMCI, B , SALİ, M . "Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 520-531
RIS TY - JOUR T1 - Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi AU - Benek HAMAMCI , Merve SALİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.553101 DO - 10.21597/jist.553101 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 520 EP - 531 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.553101 UR - https://doi.org/10.21597/jist.553101 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi %A Benek HAMAMCI , Merve SALİ %T Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.553101 %U 10.21597/jist.553101
ISNAD HAMAMCI, Benek , SALİ, Merve . "Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 1 (Mart 2020): 520-531 . https://doi.org/10.21597/jist.553101
AMA HAMAMCI B , SALİ M . Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2020; 10(1): 520-531.
Vancouver HAMAMCI B , SALİ M . Asbest İçermeyen Fren Balata İmalatında Farklı Sinterleme Sıcaklığı ve Süresinin Tribolojik ve Mekanik Özelliklere Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(1): 531-520.