Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 62 2020-03-01

Trace Element Contents of Groundwater and Surface Waters in the Lake Hazar Basin (Elazığ)
Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri

Murat ÇELİKER [1] , Mualla ÖZTÜRK [2] , Nurettin PARLAKYILDIZ [3] , Cüneyt GÜLER [4]


In this study, it is aimed to determine the trace element contents of groundwater and surface waters in Hazar Lake Basin (Elazig) and to evaluate these elements in terms of human health. For this purpose, concentrations of trace elements such as arsenic (As), cadmium (Cd), copper (Cu), manganese (Mn), lead (Pb), zinc (Zn), nickel (Ni), and chromium (Cr) in water samples taken from 51 different sites in the basin were analyzed using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS). The lowest and highest concentrations of the selected trace elements in water samples (ppb) were determined as 0.01–2.08 for As, 0.01–0.15 for Cd, 0.05–111.35 for Cu, 0.06-311.44 for Mn, 0.01–2.56 for Pb, 1.73–896.11 for Zn, 0.09–14.21 for Ni, and 0.05–3.39 for Cr. According to these results, Cu and Mn concentrations in some water samples were found to be higher than the recommended standard values for drinking water.

Bu çalışmada, Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) yeraltı ve yüzey sularının iz element içeriklerinin belirlenmesi ve bu elementlerin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, havza içindeki 51 farklı noktadan alınan su örneklerinde arsenik (As), kadmiyum (Cd), bakır (Cu), manganez (Mn), kurşun (Pb), çinko (Zn), nikel (Ni) ve krom (Cr) gibi iz elementlerin konsantrasyonları İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) kullanılarak analiz edilmiştir. Seçilen iz elementlerin su örneklerindeki en düşük ve en yüksek konsantrasyonları (ppb) As için 0.01–2.08; Cd için 0.01–0.15; Cu için 0.05–111.35; Mn için 0.06–311.44; Pb için 0.01–2.56; Zn için 1.73–896.11; Ni için 0.09–14.21 ve Cr için 0.05–3.39 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre; bazı su örneklerinde Cu ve Mn konsantrasyonlarının içme suyu için önerilen standart değerlerin üzerinde olduğu bulunmuştur.

 • Aksoy E, İnceöz M, Koçyiğit H, 2007. Lake Hazar Basin: A Negative Flower Structure on the East Anatolian Fault System (EAFS), SE Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 16: 319-338.
 • Bent S and Bohm K, 1995. Copper induced liver cirrhosis in a 13-month-old boy, Gesundheitswesen, 57 (10): 66-79.
 • Bodaghpour S, Joo NB and Ahmadi S, 2012. A review on the existence of chrome in cement and environmental remedies to control its effects. International Journal of Geology, 2 (6): 62-67.
 • Brown SS and Kodama Y, 1986. Toxicology of metals, clinical and experimental research. Ellis Howard Ltd, Chichester.
 • Çeliker M, 2014. Elazığ Uluova Yeraltısuyu Akiferinin Arsenik ve Ağır Metal İçeriğinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yükek Lisans Tezi (Yayınlanmamış), 254 s.
 • Çeliker M, Türkmen S, Güler C, Kurt MA, 2019. Factors controlling arsenic and selected potentially toxic elements in stream sediment–soil and groundwater–surface water systems of a hydrologically modified semi-closed basin (Uluova) in Elazığ Province, Eastern Turkey, Journal of Hydrology, 569:167-187.
 • Desjardins R, 1997. Le Traitement Des Eaux. 2nd ed. Ecole Polytechnique de Montreal; Montreal, QC, Canada: p. 304.
 • DMİ, 2016. Elazığ Bölge Müdürlüğü İstasyon Raporu, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • ESRI, 2013. ArcGIS version 10.1. 380 New York Street, Redlands, CA 92373-8100 USA.
 • Fang Y, Sun XY, Yang WJ, Ma N, Xin ZH, Fu J, Liu XC, Liu M, Mariga AM, Zhu XF, Hu QH, 2014. Concentrations and health risks of lead, cadmium, arsenic, and mercury in rice and edible mushrooms in China. Food Chem, 147: 147-151.
 • Gebrekidan M, Samuel Z, 2011. Concentration of heavy metals in drinking water from urban areas of the Tigray Region, Northern Ethiopia. MEJS, 3 (1): 105-112.
 • Güler C, Thyne GD, Tağa H, Yıldırım Ü, 2017. Processes Governing Alkaline Groundwater Chemistry within a Fractured Rock (Ophiolitic Mélange) Aquifer Underlying a Seasonally Inhabited Headwater Area in the Aladağlar Range (Adana, Turkey), Geofluids, 3153924: 21.
 • Hem, J.D., 1985. Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water, Third Edition. US Geological Survey Water Supply Paper 2254. US Geological Survey, Alexandria, VA. Available online: http://pubs.usgs.gov/wsp/wsp2254/pdf/wsp2254a.pdf, (Erişim Tarihi: 18.03.2018).
 • Hem JD, 1992. Study and Interpretation of Chemical Characteristics of Natural Water (3rd ed.), USGS Water-Supply Paper 2254.
 • Hughes JP, Polissar L, Van Belle G, 1988. Evaluation and synthesis of health effects studies of communities surrounding arsenic producing industries. Int J Epidemiol., 17: 407-413.
 • Ikejimba CC and Sakpa S, 2014. Comparative study of some heavy metals’ concentrations in water and Tympanotonus fuscatus var radula samples of Egbokodo River, Warri, Nigeria. International journal of Modern Biological Research, 2: 7-15.
 • İmamoğlu MŞ, Çetin E, 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Yakın Yöresinin Depremselliği, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9: 93-103
 • İTASHY, 2005. Sağlık Bakanlığı, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 17.02.2005, 25730 sayılı Resmi Gazete.
 • Jarup L, 2003. Hazard of heavy metal contamination. Br. Med. Bull., 68: 167-182.
 • Luqueno FF, Valdez FL, Melo PG, Suarez SL, Gonzalez ENA, 2013. Heavy metal pollution in drinking water - a global risk for human health: A review. African Journal of Environmental Science and Technology, 7 (7): 567-584.
 • Madsen H, Poultsen L and Grandjean P, 1999. Risk of high copper content in drinking water. Ugeskr. Laeger, 152 (25): 1806-1809.
 • Mohod CV, Dhote J, 2013. Review of heavy metals in drinking water and their effect on human health. Int. J. Innov. Res. Sci. Eng. Technol., 2: 2992-2996.
 • MTA, 2002. Türkiye Jeoloji Haritası, 1:500.000, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Neal C, Robson AJ, 2000. A summary of river water quality data collection within the land-ocean interaction study: core data for Eastern UK Rivers draining to the North Sea. Science of the Total Environment, 251(252): 585-665.
 • Salem HM, Eweida EA and Farag A, 2000. Heavy Metals in Drinking Water and their Environmental Impact on Human Health. ICEHM; Cairo University, Egypt, 542-556.
 • Singh N, Kumar D, Sahu A, 2007. Arsenic in the environment: effects on human health and possible prevention. J Environ Biol., 28 (2): 359-365.
 • Tonbul S, Yiğit A, 1995, Pleistosen‘den Günümüze Hazar Gölü‘ndeki Seviye Değişmeleri, Çevresel Etkileri ve Hatunköy Kapması, 1. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu Bildiriler, Sivrice Kaymakamlığı Yayın No:2, s. 41–68, Sivrice.
 • Tüzen M, 2009. Toxic and essential trace elemental contents in fish species from the Black Sea, Turkey. Food Chem. Toxicol., 47: 1785-1790.
 • Vetrimurugan E, Brindha K, Elango L, Ndwandwe OM, 2017. Human exposure risk to heavy metals through groundwater used for drinking in an intensively irrigated river delta, Appl. Water Sci., 7: 3267-3280.
 • WHO, 2006. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/en/, World Health Organization, (Erişim Tarihi: 18.04.2018).
 • WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality, 4th ed., Geneva. Available online: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548151_eng.pdf, World Health Organization, (Erişim Tarihi: 15.06.2018).
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Çevre Mühendisliği / Environment Engineering
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1211-5561
Yazar: Murat ÇELİKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: DSİ 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8727-6737
Yazar: Mualla ÖZTÜRK
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7827-7537
Yazar: Nurettin PARLAKYILDIZ
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8821-6532
Yazar: Cüneyt GÜLER
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 8 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jist603458, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {53 - 62}, doi = {10.21597/jist.603458}, title = {Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri}, key = {cite}, author = {ÇELİKER, Murat and ÖZTÜRK, Mualla and PARLAKYILDIZ, Nurettin and GÜLER, Cüneyt} }
APA ÇELİKER, M , ÖZTÜRK, M , PARLAKYILDIZ, N , GÜLER, C . (2020). Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri. Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (1) , 53-62 . DOI: 10.21597/jist.603458
MLA ÇELİKER, M , ÖZTÜRK, M , PARLAKYILDIZ, N , GÜLER, C . "Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 53-62 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/52503/603458>
Chicago ÇELİKER, M , ÖZTÜRK, M , PARLAKYILDIZ, N , GÜLER, C . "Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 53-62
RIS TY - JOUR T1 - Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri AU - Murat ÇELİKER , Mualla ÖZTÜRK , Nurettin PARLAKYILDIZ , Cüneyt GÜLER Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.603458 DO - 10.21597/jist.603458 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 62 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.603458 UR - https://doi.org/10.21597/jist.603458 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri %A Murat ÇELİKER , Mualla ÖZTÜRK , Nurettin PARLAKYILDIZ , Cüneyt GÜLER %T Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.603458 %U 10.21597/jist.603458
ISNAD ÇELİKER, Murat , ÖZTÜRK, Mualla , PARLAKYILDIZ, Nurettin , GÜLER, Cüneyt . "Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 1 (Mart 2020): 53-62 . https://doi.org/10.21597/jist.603458
AMA ÇELİKER M , ÖZTÜRK M , PARLAKYILDIZ N , GÜLER C . Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2020; 10(1): 53-62.
Vancouver ÇELİKER M , ÖZTÜRK M , PARLAKYILDIZ N , GÜLER C . Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(1): 62-53.