Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 84 - 90 2020-03-01

Dust Emission From Stone Quarry and Environmental Permitting Process
Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci

Züleyha BİNGÜL [1]


Rapid population growth and changing social needs have increased the demand for natural resources and brought about various environmental problems. Stone quarries are one of the natural resources and mines in which stone and similar minerals such as lime, andesite, basalt, limestone and marble, which are used as building material, are extracted by open-pit method. Operation of quarries without taking necessary precautions causes negative effects on the basic elements of nature such as air, water and soil. In order to mitigate and prevent these impacts, a number of legal regulations have been brought for the activities and facilities that have pollutant impact on the environment in our country to continue their activities by taking measures to prevent environmental pollution. Environmental Permit and License Regulation is one of these legal regulations. According to the Environmental Permit License Regulation, “the quarries in which the mines in the first, second, fourth and fifth groups of the Mining Law No. 3213 dated 4/6/1985 are extracted and with a production capacity of 200 ton day-1 and more” and “mines that use explosives” are subject to environmental permission. The most important environmental problem during the operation of quarries is dust emissions. In this study; the environmental permit process on emission of this sector was investigated to control the pollutant effect to the atmosphere during the operation phase of quarry which has a production capacity of 192 tons per hour and operates 8 hours a day. The results of the dust measurement in the emission sources in the quarry were evaluated within the scope of Industrial Air Pollution Control and it was determined whether the dust prevention measures taken at the plant were sufficient.

Hızlı nüfus artışı ve toplumsal ihtiyaçların değişmesi doğal kaynaklara olan talebi artırarak çeşitli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Taş ocakları doğal kaynaklardan biri olup, yapı malzemesi olarak kullanılan kum, çakıl, granit, andezit, bazalt, kalker ve mermer gibi taş ve benzeri minerallerin açık işletme yöntemiyle çıkarıldığı madenlerdir. Taş ocaklarının gerekli önlemler alınmadan işletilmesi doğanın temel unsurları olan toprak, hava ve su üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin en önemlisi de toz emisyonlarıdır. Kontrol altına alınmadıkları takdirde kabul edilebilir sınır değerlerin üzerine çıkarak hava kirliliğine neden olmaktadırlar. Ülkemizde çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesislerin çevrenin korunmasına yönelik tedbirler alarak faaliyetlerini devam etmeleri için bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’de bu yasal düzenlemelerden birisidir. Çevre İzin Lisans Yönetmeliği’ne göre Maden Kanununun I. grup (a ve b), II. grup (kireçtaşı dahil), IV. grup, V. grup’larında yer alan madenlerin çıkartıldığı ve üretim kapasitesi 200 ton gün-1 ve üzeri olan ocaklar ile patlayıcı kullanılan madenler çevre iznine tabidir. Bu kapsamda olan taş ocakları, işletme aşamasında oluşan toz emisyonları için toz önleyici tedbirleri alarak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerleri sağlamak ve emisyon konulu çevre izni almakla yükümlüdür. Bu çalışmada; kapasitesi 192 ton saat-1 olan ve günde 8 saat çalışan bir bazalt ocağının atmosfere olan kirletici etkisini kontrol altında tutmak için emisyon konulu çevre izin süreci değerlendirilmiş ve tesiste alınan toz önleyici tedbirlerin yeterli olup olmadığı belirlenmiştir.

 • Abu-Allaban M, Hamasha S, Gertler A, 2006. Road dust resuspension in the vicinity of limestone quarries in Jordan. Journal of the Air & Waste Management Association, 56(10):1440-1444.
 • Anonim, 2009. Sanayi Kaynaklı HavaKirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete.
 • Anonim, 2014. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmî Gazete.
 • Bingul Z, 2018. Environmental effects of quarry and control. UMTEB IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık 2018, Erzurum.
 • Bingul Z, 2019. The Effect of Stone Crushing-Screening Plant on Air Pollution. IESS 2019 International Engineering and Science Symposium’19, 1234-1242, 20-22 Haziran 2019, Siirt.
 • Bluvshtein N, Mahrer Y, Sandler A, Rytwo G, 2011. Evaluating the impact of a limestone quarry on suspended and accumulated dust. Atmospheric Environment, 45:1732-1739.
 • Ceylan H, 2008. Mermer Madenciliği ve Çevre Kanunu. CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 1(9):
 • Chaulya SK, Chakraborty MK, Singh RS, 2001. Air pollution modelling for a proposed limestone quarry. Water, Air, and Soil Pollution, 126: 171–191.
 • Cındık Y, Acar C, 2010. Rehabilitation of Quarries to Finished Re-Gaining Activity and The Nature. Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 11(1):11-18.
 • Çelik MY, Sarıışık A, Gürcan S, 2003. Mermer ve Taş Ocaklarının Çevreye Olan Görsel Etkileri. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu (MERSEM'2003) Bildiriler Kitabı, 18-19 Aralık 2003, Afyon.
 • Fugiel A, Burchart-Korol D, Czaplicka-Kolarz K, Smolinski A, 2017. Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from mining and quarrying sectors of European countries. Journal of Cleaner Production, 143, 159-168.
 • Hüdaverdi T, Kuzu C, 2005. Madencilik Faaliyetlerinde Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkilerin Ölçülmesi ve Analizi. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara.
 • Madungwe E, Mukonzvi T, 2012. Assessment of Distribution and Composition of Quarry Mine Dust: Case of Pomona Stone Quarries, Harare. Atmospheric and Climate Sciences, 2:52-59.
 • Missanjo E, Ndalama E, Sikelo D, Kamanga-Thole G, 2015. Quarry dust emission effects on tree species diversity in Chongoni forest reserve and vegetation characteristics in Adjacent Villages, Dedza, Malawi. International Journal of Information Research and Review; 2(3): 511-515.
 • Monteito NBR, Aparecida da Silva E, 2018. Environmental licensing in Brazilian’s crushed stone industries. Environmental Impact Assesment Review, 71, 49-59.
 • Peng X, Shi GL, Zheng J, Liu JY, Shi XR, X J, Feng YC, 2016. Influence of quarry mining dust on PM2.5 in a city adjacent to a limestone quarry: Seasonal characteristic and source contributions. Science of the Total Environment, 550, 940-949.
 • Sairanen M, Rinne M, Selonen O, 2018. A review of dust emission dispersions in rock aggregate and natural stone quarries. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 32(3): 196–220.
 • Sairanen M, Selonen O, 2018. Dust formed during drilling in natural stone quarries. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 77:1249–1262
 • Silvester SA, Lowndes IS, Hargreaves DM, 2009. A computional study of particulate emissions from an open pit quarry under neutral atmospheric conditions. Atmospheric Environment, 43, 6415-6424.
 • Ukpong EC, 2012. Environmental impact of aggregate mining by crush rock industries in Akamkpa Local Government Ares of Cross River State. Nigerian Journal of Technolog, 31(2):128-138.
 • Vella AJ, Camilleri R, 2005. Fine dust emissions from softstone quarrying in Malta. Xjenza, 10:47-54.
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği
Yayımlanma Tarihi Mart-2020
Bölüm Çevre Mühendisliği / Environment Engineering
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2472-9077
Yazar: Züleyha BİNGÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 14 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jist614568, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {84 - 90}, doi = {10.21597/jist.614568}, title = {Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci}, key = {cite}, author = {BİNGÜL, Züleyha} }
APA BİNGÜL, Z . (2020). Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci. Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (1) , 84-90 . DOI: 10.21597/jist.614568
MLA BİNGÜL, Z . "Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 84-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/52503/614568>
Chicago BİNGÜL, Z . "Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci". Journal of the Institute of Science and Technology 10 (2020 ): 84-90
RIS TY - JOUR T1 - Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci AU - Züleyha BİNGÜL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21597/jist.614568 DO - 10.21597/jist.614568 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 90 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.614568 UR - https://doi.org/10.21597/jist.614568 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci %A Züleyha BİNGÜL %T Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci %D 2020 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.614568 %U 10.21597/jist.614568
ISNAD BİNGÜL, Züleyha . "Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci". Journal of the Institute of Science and Technology 10 / 1 (Mart 2020): 84-90 . https://doi.org/10.21597/jist.614568
AMA BİNGÜL Z . Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2020; 10(1): 84-90.
Vancouver BİNGÜL Z . Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci. Journal of the Institute of Science and Technology. 2020; 10(1): 90-84.