Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination to Volatile Components in Different Collection Times of Satureja cuneifolia Ten. Naturally Distributed in Akseki (Antalya)

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 654 - 660, 01.03.2021
https://doi.org/10.21597/jist.779053

Öz

Satureja L. is an important genus of the Lamiaceae family, a total of 15 species, including 5 endemic in Turkey (16 taxa) are represented. The material of the study, Satureja cuneifolia Ten. In the vegetation periods of 2019-2020, they were collected from Antalya province (Akseki district Sarıhacılar Yamaç location) in two different vegetation periods (pre-flowering and flowering period). By using solid phase micro extraction technique (SPME), 53 different volatile components were determined in Satureja cuneifolia. P-Cymene (8.93% -14.07%), γ-Terpinene (23.37% -15.96%). %), Thymol (10.22% -15.92%) and Carvacrol (10.98% -14.45%) were identified as the main components by gas chromatography mass spectroscopy (GC-MS). The results showed that volatile compunds mostly consist of monoterpene hydrocarbons classes.

Kaynakça

 • Abdu Saleh Al-Rabeei M, 2019. Geleneksel bazı tıbbi bitkilerin alzheimer hastalığındaki etkinliğinin in-vitro olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Araujo, H.C., Lacerda, M.E.G., Lopes, D., Bizzo, H.R., Kaplan, M.A.C., 2007. Studies On The Aroma Of Mate (Ilex paraquariensis St.Hil.) Using Headspace SolidPhase Microextraction. Phtochemical Analysis, 18: 469- 474.
 • Aydın S, Öztürk Y, 1996. Investigation of Origanum onites, Sideritis congesta and Satureja cuneifolia Essential Oils forAnalgesic Activity. Phytotherapy Research, 10: 342-344.
 • Baytop A, 1991. Farmasotik Botanik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No 7 S. 380, Ankara.
 • Davis PH, 1982. Flora of Turkey and East Aegean Islands 7, Edinburg University Press., 948 p, Edinburg.
 • Dönmez, İ.E., Salman, H., 2017. Yaban mersini (Myrtus communis L.) yaprak ve meyvelerinin uçucu bileşenleri. Turkish Journal of Forestry, 18(4): 328-332.
 • Eminağaoglu O, Tepe B, Yumrutas O, Akpulat HA, Daferera D, Polissiou M, 2007. The in vitro antioxidative properties of the essential oils and methanol extracts of Satureja spicigera (K. Koch.) Boiss. and Satureja cuneifolia Ten. Food Chemistry, 100: 339-343.
 • Hafi MA, Beyrouthy ME, Ouaini N, Stien D, Rutledge D, Chaillou S, 2017. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Satureja, Thymus and Thymbra Species Grown in Lebanon. Chem. Biodiversity 2017,14, e1600236.
 • Kan Y., Uçan U S, Kartal M, Altun ML, Aslan S, Sayar E, Ceyhan T, 2006. GC-MS Analysis and Antibacterial Activity of Cultivated Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil. Turk J Chem, 30: 253–259.
 • Koşar M., Demirci B., Demirci F., Başer KHC, 2008. Effect of Maturation on the Composition and Biological Activity of the Essential Oil of a Commercially Important Satureja Species from Turkey: Satureja cuneifolia Ten. (Lamiaceae). J. Agric. Food Chem., 56, 2260–2265.
 • Mirjana S., Nada B., Valerija D, 2004. Variability of Satureja cuneifolia Ten. essential oilsand their antimicrobial activity depending on the stage of development. Eur. Food Res. Technol. 218: 367–371.
 • Oke F, Aslim B, Ozturk S, Altundag S, 2009. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of Satureja cuneifolia Ten. Food Chemistry. 112: 874-879.
 • Paşa C, Kılıç T, Selvi S, Sağır Z, 2019. Satureja cuneifolia Ten. (Lamiaceae) Türünün Farklı Kurutma Yöntemleri Uygulanarak Uçucu Yağ Oranlarının ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespit Edilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Iğdır.
 • Tümen G, Kirimer N, Ermin N, Baser, KHC, 1998. The essential oil of Satureja cuneifolia. Planta Medica, 64: 81–83.
 • Tümen G, Satıl F, Dirmenci F, Öztekin F, 2003. Ticareti yapılan Satureja L. türlerinin doğadaki durumu, Balıkesir.
 • Usanmaz Bozhüyük A, and Kordali S, 2018. Investigation of the toxicity of essential oils obtained from six Satureja species on Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), (Coleoptera: Chrysomelidae). Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4389-4401.
 • Vas, G., Vekey, K., 2004. Solid-Phase microextraction: apowerful sample preparation tool prior to mass spectrometric analysis. J.of Mass Spectrometry, 39:233- 254.
 • Yaniv Z, Dafni A, Palcvitch D, 1982. Labiateae as medicinal plants in Israel. In: Maorgaris, N., Koedam, A., Vokou, D., Aromatic Plants: basic and applied aspects, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, p. 265-269.
 • Yaylı, B, Tosun, G, Karakşe M, Renda G, Yaylı N, 2014. SPME/GC-MS Analysis of Volatile Organic Compounds from three Lamiaceae Species (Nepeta conferta Hedge & Lamond, Origanum onites L. and Satureja cuneifolia Ten.) Growing in Turkey. Asian Journal of Chemistry Vol. 26, (9): 2541-2544.

Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 654 - 660, 01.03.2021
https://doi.org/10.21597/jist.779053

Öz

Satureja L. Lamiaceae familyasının önemli bir cinsi olup, Türkiye’de 5’i endemik olmak üzere toplam 15 tür (16 takson) ile temsil edilmektedir. Çalışmanın materyali olan Satureja cuneifolia Ten. bitkisi 2019-2020 yılları vejetasyon dönemlerinde, Antalya ilinden (Akseki ilçesi Sarıhacılar Yamaç mevkiinden) iki farklı vejetasyon periyodunda (çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme dönemi) toplanmıştır. Katı faz mikro ekstraksiyon tekniği (SPME) kullanılarak, gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS) ile Satureja cuneifolia'da 53 farklı uçucu bileşen belirlenmiştir. P-Simen (%8.93-%14.07), γ- Terpinene (%23.37-%15.96), Timol (%10.22-%15.92) ve Karvakrol (%10.98%-%14.45) Satureja cuneifolia'nın ana bileşenleri olarak tespit edilmiştir. Uçucu bileşen sınıflarına bakıldığında monoterpen hidrokarbonların yüksek oranda olduğu bulunduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Abdu Saleh Al-Rabeei M, 2019. Geleneksel bazı tıbbi bitkilerin alzheimer hastalığındaki etkinliğinin in-vitro olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Araujo, H.C., Lacerda, M.E.G., Lopes, D., Bizzo, H.R., Kaplan, M.A.C., 2007. Studies On The Aroma Of Mate (Ilex paraquariensis St.Hil.) Using Headspace SolidPhase Microextraction. Phtochemical Analysis, 18: 469- 474.
 • Aydın S, Öztürk Y, 1996. Investigation of Origanum onites, Sideritis congesta and Satureja cuneifolia Essential Oils forAnalgesic Activity. Phytotherapy Research, 10: 342-344.
 • Baytop A, 1991. Farmasotik Botanik. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No 7 S. 380, Ankara.
 • Davis PH, 1982. Flora of Turkey and East Aegean Islands 7, Edinburg University Press., 948 p, Edinburg.
 • Dönmez, İ.E., Salman, H., 2017. Yaban mersini (Myrtus communis L.) yaprak ve meyvelerinin uçucu bileşenleri. Turkish Journal of Forestry, 18(4): 328-332.
 • Eminağaoglu O, Tepe B, Yumrutas O, Akpulat HA, Daferera D, Polissiou M, 2007. The in vitro antioxidative properties of the essential oils and methanol extracts of Satureja spicigera (K. Koch.) Boiss. and Satureja cuneifolia Ten. Food Chemistry, 100: 339-343.
 • Hafi MA, Beyrouthy ME, Ouaini N, Stien D, Rutledge D, Chaillou S, 2017. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Satureja, Thymus and Thymbra Species Grown in Lebanon. Chem. Biodiversity 2017,14, e1600236.
 • Kan Y., Uçan U S, Kartal M, Altun ML, Aslan S, Sayar E, Ceyhan T, 2006. GC-MS Analysis and Antibacterial Activity of Cultivated Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil. Turk J Chem, 30: 253–259.
 • Koşar M., Demirci B., Demirci F., Başer KHC, 2008. Effect of Maturation on the Composition and Biological Activity of the Essential Oil of a Commercially Important Satureja Species from Turkey: Satureja cuneifolia Ten. (Lamiaceae). J. Agric. Food Chem., 56, 2260–2265.
 • Mirjana S., Nada B., Valerija D, 2004. Variability of Satureja cuneifolia Ten. essential oilsand their antimicrobial activity depending on the stage of development. Eur. Food Res. Technol. 218: 367–371.
 • Oke F, Aslim B, Ozturk S, Altundag S, 2009. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of Satureja cuneifolia Ten. Food Chemistry. 112: 874-879.
 • Paşa C, Kılıç T, Selvi S, Sağır Z, 2019. Satureja cuneifolia Ten. (Lamiaceae) Türünün Farklı Kurutma Yöntemleri Uygulanarak Uçucu Yağ Oranlarının ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespit Edilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Iğdır.
 • Tümen G, Kirimer N, Ermin N, Baser, KHC, 1998. The essential oil of Satureja cuneifolia. Planta Medica, 64: 81–83.
 • Tümen G, Satıl F, Dirmenci F, Öztekin F, 2003. Ticareti yapılan Satureja L. türlerinin doğadaki durumu, Balıkesir.
 • Usanmaz Bozhüyük A, and Kordali S, 2018. Investigation of the toxicity of essential oils obtained from six Satureja species on Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824), (Coleoptera: Chrysomelidae). Fresenius Environmental Bulletin, 27(6), 4389-4401.
 • Vas, G., Vekey, K., 2004. Solid-Phase microextraction: apowerful sample preparation tool prior to mass spectrometric analysis. J.of Mass Spectrometry, 39:233- 254.
 • Yaniv Z, Dafni A, Palcvitch D, 1982. Labiateae as medicinal plants in Israel. In: Maorgaris, N., Koedam, A., Vokou, D., Aromatic Plants: basic and applied aspects, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, p. 265-269.
 • Yaylı, B, Tosun, G, Karakşe M, Renda G, Yaylı N, 2014. SPME/GC-MS Analysis of Volatile Organic Compounds from three Lamiaceae Species (Nepeta conferta Hedge & Lamond, Origanum onites L. and Satureja cuneifolia Ten.) Growing in Turkey. Asian Journal of Chemistry Vol. 26, (9): 2541-2544.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Yayınlanma Tarihi Mart-2021
Bölüm Orman Mühendisliği / Forestry Engineering
Yazarlar

Ayse Gul SARIKAYA (Sorumlu Yazar)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0641-4445
Türkiye


Güliz TÜRKMENOĞLU
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3049-3216
Türkiye


Hüseyin FAKİR
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi
0000-0003-3159-4828
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2021
Başvuru Tarihi 11 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 10 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist779053, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {654 - 660}, doi = {10.21597/jist.779053}, title = {Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sarıkaya, Ayse Gul and Türkmenoğlu, Güliz and Fakir, Hüseyin} }
APA Sarıkaya, A. G. , Türkmenoğlu, G. & Fakir, H. (2021). Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 11 (1) , 654-660 . DOI: 10.21597/jist.779053
MLA Sarıkaya, A. G. , Türkmenoğlu, G. , Fakir, H. "Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 654-660 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/59993/779053>
Chicago Sarıkaya, A. G. , Türkmenoğlu, G. , Fakir, H. "Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 (2021 ): 654-660
RIS TY - JOUR T1 - Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi AU - Ayse Gul Sarıkaya , Güliz Türkmenoğlu , Hüseyin Fakir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21597/jist.779053 DO - 10.21597/jist.779053 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 654 EP - 660 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.779053 UR - https://doi.org/10.21597/jist.779053 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi %A Ayse Gul Sarıkaya , Güliz Türkmenoğlu , Hüseyin Fakir %T Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 11 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.779053 %U 10.21597/jist.779053
ISNAD Sarıkaya, Ayse Gul , Türkmenoğlu, Güliz , Fakir, Hüseyin . "Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 11 / 1 (Mart 2021): 654-660 . https://doi.org/10.21597/jist.779053
AMA Sarıkaya A. G. , Türkmenoğlu G. , Fakir H. Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2021; 11(1): 654-660.
Vancouver Sarıkaya A. G. , Türkmenoğlu G. , Fakir H. Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2021; 11(1): 654-660.
IEEE A. G. Sarıkaya , G. Türkmenoğlu ve H. Fakir , "Akseki (Antalya) Bölgesinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Satureja cuneifolia Ten.’nın Farklı Toplama Zamanlarına Ait Uçucu Bileşenlerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 11, sayı. 1, ss. 654-660, Mar. 2021, doi:10.21597/jist.779053