Amaç

Akıllı Ulaşım Sistemleri disiplinler arası bir konu ve uygulamaları sektörler arası olduğundan derginin amacı;

 Mühendislik, Teknik Bilimler, Temel Bilimler ve Sosyal Bilimler, lojistik, ulaşım, haberleşme ve bilişim alanları ile ilgili çalışmaları bilim dünyasına kazandırarak ülke ekonomisine  uygulamalar kapsamında önemli katkı sağlamaktır.

Kapsam

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları dergisi, disiplinler arası bir dergi ve uygulamaları sektörler arası olduğundan   Mühendislik, Teknik Bilimler, Temel Bilimler ,Sosyal Bilimler, Lojistik, Haberleşme ve Bilişim alanlarına ait orijinal,saha uygulamalarını içeren bilimsel çalışmalar  ile insan ve çevre dostu ulaşım modeli  çözümlerini kapsamaktadır.