Yazım Kuralları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, BAUSMER (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi) Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi  Mühendislik, Teknik Bilimler, Temel Bilimler , Sosyal Bilimler, Lojistik, Ulaşım, Haberleşme ve Bilişim alanları ile ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama alanlarına katkı sağlayabilecek, yüksek kaliteli çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir.

NOT: YAZIM KURALLARI hakkında detaylı bilgiye Makale Şablonunda(Template) bulabilirsiniz.


YAYIN İLKELERİ:

1. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

2. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

3. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

4. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve tam metin olarak yayınlanmamış, sadece özeti yayınlanmış çalışmalar, çalışmada belirtilmek üzere yayın değerlendirme sürecine kabul edilebilir. 

5. Dergimize makaleler elektronik ortamda gönderilmelidir. Makalelerin web sitesi üzerinden online gönderilebilmesi ve hakem değerlendirme sürecinde makalenin hangi aşamada olduğunun takip edilebilmesi için Dergi’ye üye olunması ve giriş yapılmış olması gerekmektedir. Derginin sitesine girilen kişisel bilgiler yalnızca derginin açıklanan amaçları için kullanılacak ve başka hiçbir amaç veya hiçbir taraf için ulaşılabilir olmayacaktır.

6. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne gönderilen makalelerin hakem süreci ile ilgili bilgilendirme yazarlara sistem üzerinden yapılmakta ve ayrıca sistem üzerinden değerlendirme raporları yazarlar tarafından kolaylıkla takip edilebilmektedir. 

7. Başvuru yaparken sisteme yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası yüklenecektir. Yazar bilgileri künye şeklinde tekrardan makale ismi ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenecektirAyrıca kimlik bilgisi dosyası içinde ORCID numaraları da olmalıdırYüklemeler word formatında olacaktır. Dergi kurallara uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz.

8. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

9. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakem atama sürecinde üniversitemizden gelen çalışmalarda, üniversitemiz içinden hakem kesinlikle atanmamaktadır. Üniversitemiz dışından gelen çalışmalarda ise ihtiyaç duyulması halinde üniversitemiz içinden en fazla bir hakem atanmaktadır. 

10. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar).

11. Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisince hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlarından her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir. 

12. Mizanpaj çalışması sırasında yazar (lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenir.

13. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

14. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

15. Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz.

16. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne aittir.

17. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler ile ilgili olarak yazar veya yazarlar telif hakkını hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın doğrudan Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları dergisine devretmiş olurlar. 

18. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

19. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir. 

20. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi'ne gönderilen ve hakem süreci başlatılan çalışmaların yazar (lar) tarafından geri çekilmesi / hakem sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışa da uygun değildir. Bu hususun yazarlarca dikkate alınarak yayının dergimize gönderilmesi, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerini de önleyecektir.