Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 135 - 143, 30.10.2016

Öz

Bu  araştırmada, akran  öğretimi  yönteminin  10.  sınıf öğrencilerinin  manyetizma konusundaki başarılarına etkisine bakılmış ve tartışma istekliliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ön test-son test  kontrol  gruplu  yarı  deneysel  araştırma  deseni kullanılmıştır. Araştırmaya  2015-2016  eğitim-öğretim  döneminde  Ordu  Fen  Lisesi‟nde  öğrenim  gören  60  öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kavram Başarı Testi ve Tartışmacı Anketi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan beş öğrenci ile de yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar, deney grubunun başarısının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı olduğunu göstermiştir (t=-10.46,  p=.000). Akran öğretim yöntemi uygulaması sonunda  öğrencilerin  tartışmacı  son  test  puanlarının (X=68.03) ön test puanlarına (X=67.06) göre arttığı bulunurken, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (t=-.493; p>.05).

Kaynakça

  • Fagen, A. P., Crouch, C. H. & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206-209.

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 135 - 143, 30.10.2016

Öz

Kaynakça

  • Fagen, A. P., Crouch, C. H. & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206-209.

Ayrıntılar

Bölüm THIRTEENTH ISSUE
Yazarlar

Önder ŞİMŞEK Bu kişi benim


Kadir YAYLA>

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jitte292053, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, number = {3}, pages = {135 - 143}, title = {AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Şimşek, Önder and Yayla, Kadir} }
APA Şimşek, Ö. & Yayla, K. (2016). AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 5 (3) , 135-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/27694/292053
MLA Şimşek, Ö. , Yayla, K. "AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2016 ): 135-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/27694/292053>
Chicago Şimşek, Ö. , Yayla, K. "AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2016 ): 135-143
RIS TY - JOUR T1 - AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ AU - ÖnderŞimşek, KadirYayla Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 143 VL - 5 IS - 3 SN - 2149-4495- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ %A Önder Şimşek , Kadir Yayla %T AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ %D 2016 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Şimşek, Önder , Yayla, Kadir . "AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 / 3 (Ekim 2016): 135-143 .
AMA Şimşek Ö. , Yayla K. AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2016; 5(3): 135-143.
Vancouver Şimşek Ö. , Yayla K. AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2016; 5(3): 135-143.
IEEE Ö. Şimşek ve K. Yayla , "AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNE ETKİSİ", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 5, sayı. 3, ss. 135-143, Eki. 2016