Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Eleştirel düşünme temelli uygulamalar için kavramsal çerçeve

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 43 - 52, 28.12.2022
https://doi.org/10.51960/jitte.1071069

Öz

Düşünme kavramları ve bunların alt bileşenleri ile ilgili tanımlar büyük farklılık gösterdiğinden, bu alanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılacak kavramsal çerçeve ve tanımların belirlenmesi önemlidir. Bir derleme makalesi olan bu çalışma yapılacak eleştirel düşünme çalışmaları için bir kavramsal çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Çalışma iki aşamalı bir içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada Google, Google Akademik ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları “eleştirel düşünme” ve “critical thinking” anahtar kelimeleri ile taranmıştır. İkinci aşamada ise tarama derinleştirilmiş ve genişletilmiştir. Çalışma eleştirel düşünmenin tüm yaş gruplarında hem ders içeriği içinde disiplinler arası olarak hem de ayrı bir “düşünme yetenekleri” dersi içerisinde öğretilmesi gerektiğini; eleştirel düşünme çalışmalarının kapsamlı ve ısrarlı olması ve doğrudan eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi hedeflemeleri gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmalarda öğrencilerin düşünme süreçlerini düzenlemelerine yardımcı olmak için eleştirel düşünmenin temel kavramlarını kullanılmalarını sağlayacak etkinlikler ve eleştirel düşünmenin günlük hayattan örnekleri sunulmalıdır. Eleştirel düşünme öğretilirken öğrencilerin eleştirel düşünmeyi anlamasına yardımcı olmak amacıyla eğitim hedefleri taksonomisi ya da bilimsel çalışmanın basamakları gibi daha önceden bilinen kalıplarla karşılaştırılmalar yapılabilir. Gelecekte yapılacak çalışmalar için eleştirel düşünme ya da yaratıcı düşünme gibi birden fazla üst düzey düşünme yeteneğinin bir arada değerlendirilmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Akgunduz, D., Aydeniz, M., Cakmakci, G., Cavas, B., Corlu, M. S., Oner, T. and Ozdemir, S. (2015). STEM egitimi turkiye raporu. İstanbul: Scala Basim.
 • Alatli, A. (2001). Safsata kilavuzu.[Guide for Fallacies] İstanbul: Boyut Yayinevi.
 • Ann, F.M. (2000). Critical Thinking 101: The basics of evaluating information. Knowledge Quest, (29),13-20
 • Arisoy, B. (2017). Konu temelli elestirel dusunme ogretiminin matematik dersinde ogrencilerin elestirel dusunme becerileri, elestirel dusunme erdemleri and matematik dersine iliskin tutumlarina etkisi [The effects of content based critical thinking teaching on students' critical thinking skills, critical thinking virtues and attitudes toward mathematics in mathematics lesson] (Unpublished doctoral dissertation). Cukurova University, Institute of Social Sciences, Adana, Turkey.
 • Ben-Ari, S. (2007). The Stories about Abraham in Islam. A Geographical Approach. Arabica, 54(Fasc. 4), 526-553.
 • Bloom, B. S., N. D. Englehart, E. J. Furst, W. H. Hill, and D. R. Krathwohl (1956). Taxonomy of Educational Objectives – The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company
 • Bowell, T. and Kemp, G. (2002) Critical thinking: a concise guide. New York: Routledge Publishing.
 • Collier, J. E. (2017). Assessing university biology students’ critical thinking skills resulting from team-based learning with case studies in the classroom (Unpublished doctoral dissertation). Texas Woman’s University, College of Arts and Science, USA.
 • Cimer, S. O. and Cimer, A. (2012). Issues around Incorporating reflection in teacher education in Turkey. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 9(1), 17-30.
 • Cimer, A., Timucin, M., & Kokoc, M. (2013). Critical thinking level of biology classroom survey: CTLOBICS. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(1), 15-24.
 • De Bono, E. (1995) Mind power. New York: Dorling Kindersley.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellance, & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Dinasour Train Official (n.d.). Retrieved December 29, 2021, from https://www.youtube.com/c/DinosaurtrainasiaOfficial
 • Dolapci, O.C. (2009). Ogretmenleri elestirel dusunme konusunda bilgilendirmeye yonelik seminer calismasinin degerlendirilmesi [The evaluation of the workshop about informing the teachers on the subject of critical thinking] (Unpublished master’s thesis). Yeditepe University, İstanbul, Turkey.
 • Doyle, A. C. (2007). The new annotated Sherlock Holmes: The complete short stories: The adventures of Sherlock Holmes and the memoirs of Sherlock. London: Norton & Company.
 • Ennis, R. H. (1989). Critical thinking and subject specificity: Clarification and needed research. Educational Researcher, 18(3), 4-10.
 • Ennis, R. H. (1992). Assessing higher order thinking for accountability. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for thinking (pp. 1-14). Reston: NASSP.
 • Ennis, R. H. (1996). Critical thinking dispositions: Their nature and assessability. Informal logic, 18(2).
 • Facione, P.A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: The Delphi Report (Research Report). Fullerton: California State University.
 • Giri, V., & Paily, M. U. (2020). Effect of scientific argumentation on the development of critical thinking. Science & Education, 29(3), 673-690.
 • Gulsen, H. (2012). Nasrettin Hoca and Till Eulenspiegel Uzerine Karsilastirmali Bir İnceleme [A Comparative Investigation on Nasrettin Hoca and Till Eulenspiegel]. Turkish Studies, 7/4, 1863-1874.
 • Hager, P., Sleet, R., Logan, P., & Hooper, M. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science courses. Science & Education, 12(3), 303-313.
 • Huitt, W. (1998, March). Critical thinking: An overview. Paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville Educational Psychology Interactive. Valdosta State University, Valdosta, USA.
 • Ignatavicius, D. D. (2001). Six critical thinking skills for at-the-bedside success. Dimensions of Critical Care Nursing, 20(2), 30-33.
 • Kaya, H. (1997). Universite ogrencilerinde elestirel akil yurutme gucu [Critical thinking skills of the students of university] (Unpublished doctoral dissertation). Istanbul University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
 • Korkut, F. (2002). Lise ogrencilerinin problem cozme becerileri [Problem Solving Skills of High School Students]. Hacettepe University Journal of Education, 23(23), 177-184.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.
 • Kuhn, D. (1991) The skills of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational Researcher, 28(2), 16-46.
 • Kuzucular, S. (2016). Hz. İbrahim Kissalari and Edebiyatimizdaki İzleri [The Effects of Parables of Abraham the Prophet on Turkish Literature]. Retrieved December 29, 2021, from https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/hz-ibrahim-kissalari-ve-edebiyatimizdaki-izleri-44249.aspx
 • Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining higher order thinking. Theory into practice, 32(3), 131-137.
 • Lipman, M., Sharp, A. M. and Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.
 • Long, D. J., & Carlson, D. (2011). Mind the map: How thinking maps affect student achievement. Networks: An Online Journal for Teacher Research, 13(2), 262-262.
 • Marzano, R. J. (1992). The rationale and framework for teaching thinking tactics. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for Thinking (pp. 15-26). Reston: NASSP.
 • NBC. (n.d.). House M.D., Retrieved December 29, 2021, from https://www.nbc.com/house/about
 • Ozdemir, N. (2010). Mizah, elestirel dusunce and bilgelik: Nasreddin Hoca [Homour, critical thinking and wisdom: Nasrettin Hodja]. Milli Folklor[National Folklore], 22(87), 27-40.
 • Paul, S. A. (2014). Assessment of critical thinking: a Delphi study. Nurse Education Today, 34(11), 1357-1360.
 • Paul, W.R. (1985). Bloom’s taxonomy and critical thinking instruction. Educational Leadership, 42(8), 36-39.
 • Paul, W.R. (1990). Critical thinking. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University
 • Paul, W.R. (1993) Critical thinking: how to prepare students for a rapidly changing world, 1993. http://www.engin.umich.edu/~cre/probsolv/strategy/cthinking.htm, 28 Eylul 2010.
 • Paul, W.R. (2005). The state of critical thinking today. New Directions for Community Colleges, 130, 27-38.
 • Paul, W.R. and Elder, L. (2005). A guide for educators to critical thinking competency standards: Standards, principles, performance indicators, and outcomes with a critical thinking master rubric (Vol. 8). California: Foundation for Critical Thinking.
 • Paul, W.R. and Elder, L. (2019). The nature and functions of critical & creative thinking. Rowman & Littlefield.
 • Paul, W.R., Binker., A., Jensen, K. and Kreklau, H. (1990). Critical thinking handbook: A guide for remodeling lesson plans in language arts, social studies and science. California: Foundation for Critical Thinking.
 • Presseisen, B. Z. (1992). Thinking skills in curriculum. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for thinking (pp. 1-14). Reston: NASSP.
 • Reed, J. H., & Kromrey, J. D. (2001). Teaching critical thinking in a community college history course: Empirical evidence from infusing Paul's model. College Student Journal, 35(2), 201-201.
 • Resnick, L. B. (1987). Education and learn in science, implications for practice and research. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 969-983.
 • Rubin, K. H., & Krasnor, L. R. (2014). Social-cognitive and social behavioral perspectives on problem solving. In Cognitive perspectives on children's social and behavioral development (pp. 9-76). Psychology Press.
 • Schleicher, A. (2008). PIAAC: A new strategy for assessing adult competencies. International Review of Education, 54(5-6), 627-650.
 • Schon, D. A. (2017). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books Inc.
 • Sector, U. E. (2004, September). The plurality of literacy and its implications for policies and programs. Paper presented at National Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris.
 • Springer, S. P. and Deutsch, G. (1998). Left brain, right brain: Perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.
 • Stein, B.S., Haynes, A.F. and Unterstein, J. (2003, December). Assessing critical thinking skills. Contribution to SACS/COC annual meeting. Nashville, Tennessee, USA.
 • Syafii, W., & Yasin, R. M. (2013). Problem solving skills and learning achievements through problem-based module in teaching and learning biology in high school. Asian Social Science, 9(12), 220.
 • Tan, L. S., Koh, E., Lee, S. S., Ponnusamy, L. D., & Tan, K. C. K. (2017). The complexities in fostering critical thinking through school-based curriculum innovation: research evidence from Singapore. Asia Pacific Journal of Education, 37(4), 517-534.
 • The Foundation for Critical Thinking. (n.d.). A Brief History of the Idea of Critical Thinking. Retrieved December 29, 2021, from http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-critical-thinking/408
 • Thompson, C. (2011). Critical thinking across the curriculum: Process over output. International Journal of Humanities and Social Science, 1(9), 1-7.
 • Tileston, D. (2005). 10 best teaching practices. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Timucin, M. (2019). Elestirel Dusunmeyi Esas Alan Biyoloji Dersi Modelinin Ogrenci Basarisina Etkisi [The Effect of Critical Thinking Based Biology Instruction Model on Student Achievement] (Unpublished doctoral dissertation). Trabzon University, Institute of Graduate Education, Trabzon, Turkey.
 • Tiruneh, D. T., De Cock, M. and Elen, J. (2018). Designing learning environments for critical thinking: Examining effective instructional approaches. International journal of science and mathematics education, 16(6), 1065-1089.
 • TRT Cocuk (a). (n.d) İbi. Retrieved December 29, 2021, from https://www.trtcocuk.net.tr/ibi
 • TRT Cocuk (b). (n.d) Bulmaca Kulesi. Retrieved December 29, 2021, from https://www.trtcocuk.net.tr/ibi
 • Turnuklu, E. B. and Yesildere, S. (2005). Problem, problem cozme and elestirel dusunme [Problem, problem solving and critical thinking], Gazi Egitim Fakultesi Dergisi [Gazi University Journal of Gazi Education Faculty], 25,3, 107, 123. Retrieved February, 1, 2016 from http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2005/3/2005-3-107-123-5-elifb.tcrncklc-sibelyecildere.pdf
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Warner Bros (a). (n.d.). Sherlock, Retrieved December 29, 2021, from https://www.warnerbros.com/movies/sherlock-holmes
 • Warner Bros (b). (n.d.). The Mentalist, Retrieved December 29, 2021, from https://www.warnerbros.com/tv/mentalist
 • Walsh, D. and Paul, R. (1988). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: American Federation of Teachers Publishing.
 • Wechsler, S. M., Saiz, C., Rivas, S. F., Vendramini, C. M. M., Almeida, L. S., Mundim, M. C., & Franco, A. (2018). Creative and critical thinking: Independent or overlapping components?. Thinking Skills and Creativity, 27, 114-122.
 • Willingham, D.T. (2007). Critical Thinking: Why is it so hard to teach? American Educator, 31(2), 8-19.
 • Winn, I.J. (2004) The high cost of uncritical teaching. Phi Delta Kappan, 85(7), 496-497.
 • Yenilmez, K. and Yolcu, B. (2007). Ogretmen davranislarinin yaratici dusunme becerilerinin gelisimine katkisi [Contributions of teachers’ behaviors on creative thinking abilities]. Sosyal Bilimler Dergisi [The Journal of Social Sciences], 18, 95-105.
 • Yildirim, B. (2010). Beceri temelli elestirel dusunme ogretiminin ogrenci hemsirelerde elestirel dusunme gelisimine etkisi [The effect of skill based critical thinking education on the development of critical thinking in nurse students] (Unpublished doctoral dissertation). Ege Universitesi, Saglik Bilimleri Enstitusu, İzmir.
 • Yoldas, C. (2009). Cevre bilimi dersinin sinif ogretmeni adaylarinin elestirel dusunme becerileri, erisileri and tutumlarina etkisi [ The effects of environmental science course to prospective teachers? critical thinking skills, attainments and their attitudes] (Unpublished doctoral dissertation). Dokuz Eylul University, Institute of Educational Sciences, İzmir, Turkey.
 • Zepp, R. A. (2005). Teachers' perceptions on the roles on educational technology. Journal of Educational Technology and Society, 8(2), 102-106.
 • Zohar, A. and Dori, Y. J. (2003). Higher order thinking skills and low-achieving students: Are they mutually exclusive? The Journal of the Learning Sciences,12(2), 145-181.
 • Zohar, A. and Nemet F. (2002) Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics Journal of Research in Science Teaching, 39 (2002), 35–62.

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR CRITICAL THINKING-BASED IMPLEMENTATIONS

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 43 - 52, 28.12.2022
https://doi.org/10.51960/jitte.1071069

Öz

As definitions of thinking terms and their sub-components differ greatly, it is vital to border conceptual framework and set of definitions to be adopted within a scientific study in thinking fields. The present article aims to offer a conceptual framework for critical thinking-based implementations. The review article was carried out by two-stage content analysis. In the preliminary stage, Google, Google Scholar and Council of Higher Education Turkey National Thesis Center databases were scanned with “eleştirel düşünme” and “critical thinking” keywords. In the second stage, the review was deepen and broaden. The results of the review indicated that critical thinking should be taught in all age groups both in course contents in an interdisciplinary way and as a separate thinking skills course; critical thinking studies should be comprehensive and longitudinal; they should target improving critical thinking directly. Such studies should also present activities and daily life examples of critical thinking directing learners to use principal terms of thinking to regulate their thinking processes. It is possible to make comparisons with previously known templates such as taxonomy of learning objectives and the stages of scientific inquiry to support learners to understand critical thinking. It can be recommended that studies combine more than one higher order thinking skill such as critical thinking and creative thinking collectively as higher order thinking can be designed.

Kaynakça

 • Akgunduz, D., Aydeniz, M., Cakmakci, G., Cavas, B., Corlu, M. S., Oner, T. and Ozdemir, S. (2015). STEM egitimi turkiye raporu. İstanbul: Scala Basim.
 • Alatli, A. (2001). Safsata kilavuzu.[Guide for Fallacies] İstanbul: Boyut Yayinevi.
 • Ann, F.M. (2000). Critical Thinking 101: The basics of evaluating information. Knowledge Quest, (29),13-20
 • Arisoy, B. (2017). Konu temelli elestirel dusunme ogretiminin matematik dersinde ogrencilerin elestirel dusunme becerileri, elestirel dusunme erdemleri and matematik dersine iliskin tutumlarina etkisi [The effects of content based critical thinking teaching on students' critical thinking skills, critical thinking virtues and attitudes toward mathematics in mathematics lesson] (Unpublished doctoral dissertation). Cukurova University, Institute of Social Sciences, Adana, Turkey.
 • Ben-Ari, S. (2007). The Stories about Abraham in Islam. A Geographical Approach. Arabica, 54(Fasc. 4), 526-553.
 • Bloom, B. S., N. D. Englehart, E. J. Furst, W. H. Hill, and D. R. Krathwohl (1956). Taxonomy of Educational Objectives – The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company
 • Bowell, T. and Kemp, G. (2002) Critical thinking: a concise guide. New York: Routledge Publishing.
 • Collier, J. E. (2017). Assessing university biology students’ critical thinking skills resulting from team-based learning with case studies in the classroom (Unpublished doctoral dissertation). Texas Woman’s University, College of Arts and Science, USA.
 • Cimer, S. O. and Cimer, A. (2012). Issues around Incorporating reflection in teacher education in Turkey. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 9(1), 17-30.
 • Cimer, A., Timucin, M., & Kokoc, M. (2013). Critical thinking level of biology classroom survey: CTLOBICS. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(1), 15-24.
 • De Bono, E. (1995) Mind power. New York: Dorling Kindersley.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellance, & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Dinasour Train Official (n.d.). Retrieved December 29, 2021, from https://www.youtube.com/c/DinosaurtrainasiaOfficial
 • Dolapci, O.C. (2009). Ogretmenleri elestirel dusunme konusunda bilgilendirmeye yonelik seminer calismasinin degerlendirilmesi [The evaluation of the workshop about informing the teachers on the subject of critical thinking] (Unpublished master’s thesis). Yeditepe University, İstanbul, Turkey.
 • Doyle, A. C. (2007). The new annotated Sherlock Holmes: The complete short stories: The adventures of Sherlock Holmes and the memoirs of Sherlock. London: Norton & Company.
 • Ennis, R. H. (1989). Critical thinking and subject specificity: Clarification and needed research. Educational Researcher, 18(3), 4-10.
 • Ennis, R. H. (1992). Assessing higher order thinking for accountability. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for thinking (pp. 1-14). Reston: NASSP.
 • Ennis, R. H. (1996). Critical thinking dispositions: Their nature and assessability. Informal logic, 18(2).
 • Facione, P.A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: The Delphi Report (Research Report). Fullerton: California State University.
 • Giri, V., & Paily, M. U. (2020). Effect of scientific argumentation on the development of critical thinking. Science & Education, 29(3), 673-690.
 • Gulsen, H. (2012). Nasrettin Hoca and Till Eulenspiegel Uzerine Karsilastirmali Bir İnceleme [A Comparative Investigation on Nasrettin Hoca and Till Eulenspiegel]. Turkish Studies, 7/4, 1863-1874.
 • Hager, P., Sleet, R., Logan, P., & Hooper, M. (2003). Teaching critical thinking in undergraduate science courses. Science & Education, 12(3), 303-313.
 • Huitt, W. (1998, March). Critical thinking: An overview. Paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville Educational Psychology Interactive. Valdosta State University, Valdosta, USA.
 • Ignatavicius, D. D. (2001). Six critical thinking skills for at-the-bedside success. Dimensions of Critical Care Nursing, 20(2), 30-33.
 • Kaya, H. (1997). Universite ogrencilerinde elestirel akil yurutme gucu [Critical thinking skills of the students of university] (Unpublished doctoral dissertation). Istanbul University, Institute of Health Sciences, Istanbul, Turkey.
 • Korkut, F. (2002). Lise ogrencilerinin problem cozme becerileri [Problem Solving Skills of High School Students]. Hacettepe University Journal of Education, 23(23), 177-184.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.
 • Kuhn, D. (1991) The skills of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational Researcher, 28(2), 16-46.
 • Kuzucular, S. (2016). Hz. İbrahim Kissalari and Edebiyatimizdaki İzleri [The Effects of Parables of Abraham the Prophet on Turkish Literature]. Retrieved December 29, 2021, from https://edebiyatvesanatakademisi.com/edebiyat-terimleri-mazmunlar/hz-ibrahim-kissalari-ve-edebiyatimizdaki-izleri-44249.aspx
 • Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining higher order thinking. Theory into practice, 32(3), 131-137.
 • Lipman, M., Sharp, A. M. and Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple University Press.
 • Long, D. J., & Carlson, D. (2011). Mind the map: How thinking maps affect student achievement. Networks: An Online Journal for Teacher Research, 13(2), 262-262.
 • Marzano, R. J. (1992). The rationale and framework for teaching thinking tactics. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for Thinking (pp. 15-26). Reston: NASSP.
 • NBC. (n.d.). House M.D., Retrieved December 29, 2021, from https://www.nbc.com/house/about
 • Ozdemir, N. (2010). Mizah, elestirel dusunce and bilgelik: Nasreddin Hoca [Homour, critical thinking and wisdom: Nasrettin Hodja]. Milli Folklor[National Folklore], 22(87), 27-40.
 • Paul, S. A. (2014). Assessment of critical thinking: a Delphi study. Nurse Education Today, 34(11), 1357-1360.
 • Paul, W.R. (1985). Bloom’s taxonomy and critical thinking instruction. Educational Leadership, 42(8), 36-39.
 • Paul, W.R. (1990). Critical thinking. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University
 • Paul, W.R. (1993) Critical thinking: how to prepare students for a rapidly changing world, 1993. http://www.engin.umich.edu/~cre/probsolv/strategy/cthinking.htm, 28 Eylul 2010.
 • Paul, W.R. (2005). The state of critical thinking today. New Directions for Community Colleges, 130, 27-38.
 • Paul, W.R. and Elder, L. (2005). A guide for educators to critical thinking competency standards: Standards, principles, performance indicators, and outcomes with a critical thinking master rubric (Vol. 8). California: Foundation for Critical Thinking.
 • Paul, W.R. and Elder, L. (2019). The nature and functions of critical & creative thinking. Rowman & Littlefield.
 • Paul, W.R., Binker., A., Jensen, K. and Kreklau, H. (1990). Critical thinking handbook: A guide for remodeling lesson plans in language arts, social studies and science. California: Foundation for Critical Thinking.
 • Presseisen, B. Z. (1992). Thinking skills in curriculum. In, J. W. Keefe and H. J. Walberg (Eds.), Teaching for thinking (pp. 1-14). Reston: NASSP.
 • Reed, J. H., & Kromrey, J. D. (2001). Teaching critical thinking in a community college history course: Empirical evidence from infusing Paul's model. College Student Journal, 35(2), 201-201.
 • Resnick, L. B. (1987). Education and learn in science, implications for practice and research. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 969-983.
 • Rubin, K. H., & Krasnor, L. R. (2014). Social-cognitive and social behavioral perspectives on problem solving. In Cognitive perspectives on children's social and behavioral development (pp. 9-76). Psychology Press.
 • Schleicher, A. (2008). PIAAC: A new strategy for assessing adult competencies. International Review of Education, 54(5-6), 627-650.
 • Schon, D. A. (2017). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books Inc.
 • Sector, U. E. (2004, September). The plurality of literacy and its implications for policies and programs. Paper presented at National Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris.
 • Springer, S. P. and Deutsch, G. (1998). Left brain, right brain: Perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.
 • Stein, B.S., Haynes, A.F. and Unterstein, J. (2003, December). Assessing critical thinking skills. Contribution to SACS/COC annual meeting. Nashville, Tennessee, USA.
 • Syafii, W., & Yasin, R. M. (2013). Problem solving skills and learning achievements through problem-based module in teaching and learning biology in high school. Asian Social Science, 9(12), 220.
 • Tan, L. S., Koh, E., Lee, S. S., Ponnusamy, L. D., & Tan, K. C. K. (2017). The complexities in fostering critical thinking through school-based curriculum innovation: research evidence from Singapore. Asia Pacific Journal of Education, 37(4), 517-534.
 • The Foundation for Critical Thinking. (n.d.). A Brief History of the Idea of Critical Thinking. Retrieved December 29, 2021, from http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-critical-thinking/408
 • Thompson, C. (2011). Critical thinking across the curriculum: Process over output. International Journal of Humanities and Social Science, 1(9), 1-7.
 • Tileston, D. (2005). 10 best teaching practices. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Timucin, M. (2019). Elestirel Dusunmeyi Esas Alan Biyoloji Dersi Modelinin Ogrenci Basarisina Etkisi [The Effect of Critical Thinking Based Biology Instruction Model on Student Achievement] (Unpublished doctoral dissertation). Trabzon University, Institute of Graduate Education, Trabzon, Turkey.
 • Tiruneh, D. T., De Cock, M. and Elen, J. (2018). Designing learning environments for critical thinking: Examining effective instructional approaches. International journal of science and mathematics education, 16(6), 1065-1089.
 • TRT Cocuk (a). (n.d) İbi. Retrieved December 29, 2021, from https://www.trtcocuk.net.tr/ibi
 • TRT Cocuk (b). (n.d) Bulmaca Kulesi. Retrieved December 29, 2021, from https://www.trtcocuk.net.tr/ibi
 • Turnuklu, E. B. and Yesildere, S. (2005). Problem, problem cozme and elestirel dusunme [Problem, problem solving and critical thinking], Gazi Egitim Fakultesi Dergisi [Gazi University Journal of Gazi Education Faculty], 25,3, 107, 123. Retrieved February, 1, 2016 from http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2005/3/2005-3-107-123-5-elifb.tcrncklc-sibelyecildere.pdf
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), 299-321.
 • Warner Bros (a). (n.d.). Sherlock, Retrieved December 29, 2021, from https://www.warnerbros.com/movies/sherlock-holmes
 • Warner Bros (b). (n.d.). The Mentalist, Retrieved December 29, 2021, from https://www.warnerbros.com/tv/mentalist
 • Walsh, D. and Paul, R. (1988). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: American Federation of Teachers Publishing.
 • Wechsler, S. M., Saiz, C., Rivas, S. F., Vendramini, C. M. M., Almeida, L. S., Mundim, M. C., & Franco, A. (2018). Creative and critical thinking: Independent or overlapping components?. Thinking Skills and Creativity, 27, 114-122.
 • Willingham, D.T. (2007). Critical Thinking: Why is it so hard to teach? American Educator, 31(2), 8-19.
 • Winn, I.J. (2004) The high cost of uncritical teaching. Phi Delta Kappan, 85(7), 496-497.
 • Yenilmez, K. and Yolcu, B. (2007). Ogretmen davranislarinin yaratici dusunme becerilerinin gelisimine katkisi [Contributions of teachers’ behaviors on creative thinking abilities]. Sosyal Bilimler Dergisi [The Journal of Social Sciences], 18, 95-105.
 • Yildirim, B. (2010). Beceri temelli elestirel dusunme ogretiminin ogrenci hemsirelerde elestirel dusunme gelisimine etkisi [The effect of skill based critical thinking education on the development of critical thinking in nurse students] (Unpublished doctoral dissertation). Ege Universitesi, Saglik Bilimleri Enstitusu, İzmir.
 • Yoldas, C. (2009). Cevre bilimi dersinin sinif ogretmeni adaylarinin elestirel dusunme becerileri, erisileri and tutumlarina etkisi [ The effects of environmental science course to prospective teachers? critical thinking skills, attainments and their attitudes] (Unpublished doctoral dissertation). Dokuz Eylul University, Institute of Educational Sciences, İzmir, Turkey.
 • Zepp, R. A. (2005). Teachers' perceptions on the roles on educational technology. Journal of Educational Technology and Society, 8(2), 102-106.
 • Zohar, A. and Dori, Y. J. (2003). Higher order thinking skills and low-achieving students: Are they mutually exclusive? The Journal of the Learning Sciences,12(2), 145-181.
 • Zohar, A. and Nemet F. (2002) Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics Journal of Research in Science Teaching, 39 (2002), 35–62.
Toplam 76 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Cilt 11, Sayı 2
Yazarlar

Melih Timuçin 0000-0001-7281-6365

Atilla Çimer 0000-0002-7006-6393

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Timuçin, M., & Çimer, A. (2022). A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR CRITICAL THINKING-BASED IMPLEMENTATIONS. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 11(2), 43-52. https://doi.org/10.51960/jitte.1071069