Yıl 2017, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 38 2017-01-30

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Nur Dilbaz Alacahan [1] , Yağmur Akarsu [2]


II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa'nın yeniden inşasını sağlamak amacıyla 1952 yılında yapılan Paris Antlaşması ile kurulmuş olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve ardından 1957 yılındaki Roma Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, 1993 yılında yapılan Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını almıştır. 1959 yılında başlayan Türkiye-AB ilişkileri, 1964 yılında yürülüğe giren Ankara Anlaşması ile şekil almaya başlamış bununla birlikte Türkiye’nin, hazırlık, geçiş ve son dönem olarak AB’ye üyeliği öngörülmüştür. 1999 yılında adaylık statüsü kazanan Türkiye,2005 yılında AB ile müzakerelere başlamıştır.Türkiye, Gümrük Birliği’yle birlikte AB’nin Ortak Ticaret Politikası’nı uygulamaya başlamış ve AB’nin tercihli ticaret sistemini üstlenmiştir. Türkiye'nin, Gümrük Birliği’ne girmesiyle birlikte dış ticaret açığı artmıştır. Bunun nedenleri arasında, AB'den yeterince mali kaynak aktarımının olmaması, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmaması, Türkiye'nin AB çıkışlı sanayi ürünlerini gümrük vergisi olmadan ithalatı sağlanırken, AB dışı ülkelere AB'nin kendi uyguladığı gümrük uygulaması sayılabilir. Aday ülke statüsünde bulunan Türkiye, topluluğa girmek için gerekli kriterleri yerine getirmek için çabalamaktadır.

Türkiye, Avrupa Birliği, Ortak Dış Ticaret Politikası, Gümrük Birliği
 • ACAR, Mustafa., 2006, Avrupa Birliği ve Türkiye Bir Ekonomik ve Siyasi Analiz, Orion Yayınevi, Ankara.
 • AYNACI, Tuğba., 2015, “Gümrük Birliğinin Türkiye – Avrupa Birliği Dış Ticaretine Etkisi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • BARBEE, Inveer., 2012, ‘’The Path To Customs Unıon:The European Experıence And North Amerıcan Integratıon’’, American University, Faculty of the School of Internatıonal Service, Master Thesis,Amerika.
 • BİLİCİ, Nurettin., 2012, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, 5.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. BULAÇ, Ali., 2001, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, Eylül Yayınları, İstanbul.
 • CENGİZ, Cihangir., 2015, Kurtbağ, Ömer., “Türkiye ve AB Gümrük Birliğinde Yaşanan Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri”, Akademik Yaklaşım Dergisi.
 • COŞKUN, Enis., 2001, “Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye”, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • ÇAKMAK, Haydar., 2007, “Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri“, 2. Baskı, Platin Yayınları, Ankara.
 • DALRYMPE, Ryan., 2014, “ The Impact of the Eurasian Customs Union on Foreign Direct Investment in Kazakhstan” , University of Washington, Master Thesis.
 • DEMİRAL, Nurhan., 2015, “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde 2002 – 2012 Dönemi ve Müzakerelerin Geleceğe Etkisi”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • DOĞAN, Tuğba.,2010, “Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikası”, İzmir Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri.
 • EGE, Aylin., 2000, “AB Ortak Dış Ticaret Politikası”, ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi, Perşembe Konferansları.
 • GENCAY, ÇAPANOĞLU., Sema., UYANUSTA, Esra., 2003,“Nice Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması, Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma ve İlgili Bazı Kararları Değiştiren Antlaşma)”, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İstanbul.
 • GİRİT, İlker., 2015, “Avrupa Birliği Gelişimi, Kurumları ve İşleyişi” ,İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • GÜRLÜK, Serkan., TURAN, Özlem.,2013, “Avrupa Birliği ve Türkiye: Türkiye Tarımı ve Ortak Tarım Politikası”, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • HUGHES, Kirsty., 2004, “Turkey and The European Union: Just Another Enlargement”, Standard & Poor’s.
 • KARLUK, Rıdvan., 2014, “Avrupa Birliği Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları”, 11. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.
 • KARLUK, Rıdvan., 2013, “Avrupa Birliği- Türkiye İlişkiler- Bir Çıkmaz Sokak”, 1. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.
 • KARLUK, Rıdvan., 2007, “Avrupa Birliği ve Türkiye”, 9. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul. KAVCIOĞLU, Şahap,.2014, “Avrup Birliği'nde Euro Krizi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, Dergipark Akademik.
 • MEMİŞ, Derya., 2005, “Avrupa Birliği Ortak Ekonomik Politikaları İçinde Ortak Dış Ticaret Politikası ve Türkiye’nin Uyum Çabaları”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • NİCOLAİDİS, Kolyasa., 2004, “Turkey is European…..for Europe’s sake.”, Ministry Foreign Affairs, Netherlands.
 • SEYMEN, Dilek., 2009, “Gümrük Birliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ticaretinde Ülke Yoğunlaşmasını Değiştirdi Mi?”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • ŞAHİN, Hüseyin., 2002, “Türkiye Ekonomisi, 7”. Baskı, Ezgi Kitapevi, Bursa. ŞENTÜRK, Mehmet., 2014, “Gümrük Birliği Üyeliğinden Günümüze Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi.
 • TANİLYAN, Tilda., 2014, “Avrupa Birliği – Türkiye Arasındaki Mali Protokoller ve Yardımlar”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • TOCCİ, Nicolaidis., 2014,“Turkey and the European Union. A Journey in the Unknown”. UYSAL, Ceren., 2001, “Türkiye–Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”,Akdeniz Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi, Antalya.
 • WİGLEY, Arzu., MİHCİ Sevinç., “Effects of Customs Union with European Union on the Market Structure and Pricing Behaviour of Turkish Manufacturing Industry”, Ankara.
 • YILMAZ, Neslihan., 2008, “Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası ve Türkiye Tarımının Uyumu”, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, AB Uzmanlık Tezi, Ankara. http://www.ab.gov.tr/files/rehber/02_rehber.pdf ( Erişim Tarihi: 28.01.2016).
 • http://www.ab.gov.tr/?p=45627&l=1 (Erişim Tarihi: 17.02.2016). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist>( Erişim Tarihi: 14.05.2016).
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nur Dilbaz Alacahan

Yazar: Yağmur Akarsu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2017

Bibtex @araştırma makalesi { jlecon315495, journal = {Journal of Life Economics}, issn = {}, eissn = {2148-4139}, address = {}, publisher = {RATING ACADEMY}, year = {2017}, pages = {25 - 38}, doi = {10.15637/jlecon.186}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Dilbaz Alacahan, Nur and Akarsu, Yağmur} }
APA Dilbaz Alacahan, N , Akarsu, Y . (2017). AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Journal of Life Economics , 4 (1) , 25-38 . DOI: 10.15637/jlecon.186
MLA Dilbaz Alacahan, N , Akarsu, Y . "AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Journal of Life Economics 4 (2017 ): 25-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlecon/article/315495>
Chicago Dilbaz Alacahan, N , Akarsu, Y . "AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Journal of Life Economics 4 (2017 ): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Nur Dilbaz Alacahan , Yağmur Akarsu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15637/jlecon.186 DO - 10.15637/jlecon.186 T2 - Journal of Life Economics JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-4139 M3 - doi: 10.15637/jlecon.186 UR - https://doi.org/10.15637/jlecon.186 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Life Economics AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ %A Nur Dilbaz Alacahan , Yağmur Akarsu %T AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2017 %J Journal of Life Economics %P -2148-4139 %V 4 %N 1 %R doi: 10.15637/jlecon.186 %U 10.15637/jlecon.186
ISNAD Dilbaz Alacahan, Nur , Akarsu, Yağmur . "AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ". Journal of Life Economics 4 / 1 (Ocak 2017): 25-38 . https://doi.org/10.15637/jlecon.186
AMA Dilbaz Alacahan N , Akarsu Y . AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. JLECON. 2017; 4(1): 25-38.
Vancouver Dilbaz Alacahan N , Akarsu Y . AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Journal of Life Economics. 2017; 4(1): 38-25.