Journal of Life Economics
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-4139 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Rating Academy | https://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jlecon


Journal of Life Economics (E-ISSN: 2148-4139 & DOI Prefix: 10.15607), 2014’de yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, yaşamın ekonomik temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmalarını bir araya getirmektedir. Ekonomi alanında özgün bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makaleler yayınlamaktadır. Dergi; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. 

Journal of Life Economicsücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, başta Index Copernicus, CEEOL, EBSCOHost, Google Scholar, Ulrichsweb, DOAJ olmak üzere çeşitli uluslararası indeks tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jlecon 

Journal of Life Economics

e-ISSN 2148-4139 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Rating Academy | https://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jlecon
Kapak Resmi


Journal of Life Economics (E-ISSN: 2148-4139 & DOI Prefix: 10.15607), 2014’de yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, yaşamın ekonomik temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmalarını bir araya getirmektedir. Ekonomi alanında özgün bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makaleler yayınlamaktadır. Dergi; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. 

Journal of Life Economicsücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, başta Index Copernicus, CEEOL, EBSCOHost, Google Scholar, Ulrichsweb, DOAJ olmak üzere çeşitli uluslararası indeks tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/jlecon 

Dizin ve İndeksler

EBSCO_Logo_RGB.png ProQuest-logo.png

 ici2.pngCABI-Logo_Accessible_RGB.png  

ceeol_logo.pngOARE-logo-01.png  

14741  crossref-interkomunika.png

 1200px-ORCID_logo.svg.png

cc-logo_large_black.png  15578