Güncel Sayı

Cilt: 9 Sayı: 4, 14.11.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Asymmetric behavior of oil price shocks and output performance in Africa

Araştırma Makalesi

3. The impact of sectoral greenhouse gas emissions on economic growth in Turkey

Araştırma Makalesi

4. System dynamics model in cargo logistics management

Journal of Life Economics (E-ISSN: 2148-4139 & DOI Prefix: 10.15607), 2014’de yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, yaşamın ekonomik temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ekonomi temelinde çalışmalarını şekillendiren akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmalarını bir araya getirmektedir. Yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilmektedir. Journal of Life Economics, Ekonomi, İşletme ve Pazarlama, Finans, Muhasebe, Bankacılık, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi gibi alanlarda yapılmış çalışmaları yayınlamaktadır. Dergi; KIŞ (Ocak), BAHAR (Nisan), YAZ (Temmuz) ve GÜZ (Ekim) dönemleri olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. 

Journal of Life Economics, açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, başta Index Copernicus, CEEOL, EBSCOHost, Google Scholar, Ulrichsweb, DOAJ, Repec olmak üzere çeşitli uluslararası indeks tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Yazılar, Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir.

Makalelerinizi, adresinden online olarak yükleyebilirsiniz.
https://journals.gen.tr/jlecon/user/register/

Ayrıntılı bilgi için:
jlecon@holistence.com adresine mail atabilirsiniz.

Dergiye gönderilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Editoryal incelemenin ardından bu kurallar dikkate alınmadan hazırlandığı görülen çalışmalar için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

1. Yazarların sisteme yükledikleri makale dosyasında yazarlara dair herhangi bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Yazarlar isim, ünvan, ayrıntılı kurum bilgisi, e-posta adresleri ve ORCID ID'lerini ayrı bir dosyada hazırlayarak makale dosyasının dışında ikinci bir dosya olarak sisteme mutlaka yüklemelidir.

2. Telif Hakkı formunun da tüm yazarlarca imzalanmış halinin yine makale dosyalarının sisteme yüklenmesi sırasında eklenmesi gerekmektedir. Bu 3 dosyadan herhangi biri eksik olan ve uygun şekilde hazırlanmayan çalışmalar için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

3. Makalelerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt: 2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.

4. Makalelerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.

5. Yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, JEL kodları ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.

6. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.

7. Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

8. Yazının başına 300 sözcüğü geçmeyen özet (abstract) eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce özet ve İngilizce Başlık eklenmelidir.

9. Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir

10. Özetler, anahtar kelimeler ve JEL Kodları Türkçe dinde "Öz", İngilizce dilinde "Abstract" başlığı altında Palatino Linotype, 9 Punto, 1,15 satır aralığında, Önce: 6nk, Sonra: 6nk olacak şekilde ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.

11. Ana Metin, Palatino Linotype, 10 Punto, 1,15 satır aralığında, Önce: 6nk, Sonra: 6nk olacak şekilde ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Paragrafların ilk satırlarına girinti verilmemelidir.

12. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine sadece ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, ortalanarak yazılmalıdır. Türkçe başlık Palatino Linotype, 25 punto, bold ve satır arası 1,15 şekilde; İngilizce başlık ise Palatino Linotype, 20 punto, italik ve satır arası 1.15 olacak şekilde yazılmalıdır. Ama makale sadece İngilizce ise Türkçe başlık için verilen yazım kuralları baz alınmalıdır.

13. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Ana Başlıklar yine Palatino Linotype, 12 punto, bold ve tamamı büyük harf olmalıdır. Alt başlıklar ise Palatino Linotype, 10 punto, bold ve sadece baş harfleri büyük olmalıdır.

14. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Palatino Linotype, 9 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 8 punto olarak verilmelidir.

15. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre "Notlar" başlığı altında Palatino Linotype, 9 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.

16. Çalışmada yer alan tüm formüller, formül aracılığıyla hazırlanarak mutlaka numaralandırılmalıdır.

17. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.i. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;

Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...

ii. Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;

En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın ...

iii. İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...

iv. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...

v. Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.

Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

vi. Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.

Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) ...

vii. Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;

Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

viii. Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir.

ix. İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

x. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:

(URL-1, 2003), (URL-1 and URL-2, 2003), According to URL-1 (2003)


Kaynakça Palatino Linotype, 10 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 3 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

Kitap için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

MERCER, P.A. & SMITH, G. (1993). Private Viewdata in the UK. London: Palgrave, Second Edition, ISBN: xxxx-xxxxEditoryal kitapta bölüm için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Bölümün Adı. içinde Kitabım Adı. Ed(s): Editörün adının ilk harfi. Sayadı & Editörün adının ilk harfi. Soyadı. Bölümün Sayfa Numaraları, Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

ŞAHİN, M. & UYSAL ŞAHİN, Ö. (2013). Bütçe ve Mali Demokrasi. içinde Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar. Eds: F. Altuğ, A. Kesik & M. Şeker. ss. 203-220, Ankara: Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, ISBN: 9789750223723.Çeviri kitap için gösterim :

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Kitabım Adı. Çeviren(ler): Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı & Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı. Basım Yeri: Yayınevi, Baskı Sayısı, ISBN.

BILLINGTON, D. (1975). Betonarme Kabuk Yapılar. Çevirenler: Hasan Kabataş & Mehmet Pultar. İstanbul: İTU Mimarlık Fakültesi Yayınları, ISBN: 1234-5678Dergilerdeki makaleler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Makalenin Adı. Derginin Adı. Cilt no(Sayı), sayfa numaraları

EVANS, W.A. (1994). Approaches to Intelligent Information Retrieval. Information Processing and Management. 7(2), 147-168.Konferans bildirileri için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı. Tarih ve Kongre Yeri. Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları

SILVER, K. (1991). Electronic Mail: The New Way to Communicate. 9th International Online Information Meeting. 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tezin Adı. Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı

AGUTTER, A.J. (1995). The Linguistic Significance of Current British Slang. Thesis (PhD), Edinburgh University.Kurum/Kuruluş Yayınları, Raporlar için gösterim

KURUMUN ADI. (Yayın Yılı). Yayın/Raporun Adı. Ed(s) (varsa): Editörün adının ilk harfi. Sayadı & Editörün adının ilk harfi. Soyadı. Yayın Numarası, Basım Yeri: Yayıncı, ISBN (varsa).

DİE (1972). 1970 Binalar Sayım. Yayın No: 647, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için gösterim

DERGİNİN/GAZETENİN ADI (Yayın yılı). Yazının Başlığı. Yayın Tarihi, Erişim adresi (varsa) Erişim Tarihi (varsa).

ECONOMIST (2003). The United States and the Americas: One History in Two Halves. 13 Aralık 2003.Haritalar için gösterim

SOYADI, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Başlık. Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.

MASON, J. (1832). Map of The Countries Lying Between Spain and India. 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI. Adının İlk Harfi. (Yıl). Başlık [online]. (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL, [Erişim Tarihi: ].

HOLLAND, M. (2002). Guide to Citing Internet Sources [online]. Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4/11/2002].GİZLİLİK BEYANI

Bu dergi sitesinde girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacaktır ve başka herhangi bir amaç için veya başka herhangi bir taraf için kullanılamaz.

 Journal of Life Economics is committed to meeting and upholding standards of ethical behaviour at all stages of the publication process. It strictly follows the general ethical guidelines provided by the Committee on Publication Ethics (COPE) and the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Depending on these principles and general publication requirements, editors, peer reviewers, and authors must take the following responsibilities in accordance to professional ethic and norms. The proper and ethical process of publishing is dependent on fulfilling these resposibilities.


The Responsibilities of Editors


1.1. The General Responsibilities

Editors should be accountable for everything published in their journals.
The editor should make the efforts to improve the quality of and contribute to the development of the journal.
The editor should support authors’ freedom of expression.


1.2. Relations with Readers

Readers should be informed about who has funded research or other scholarly work and whether the funders had any role in the research and its publication and, if so, what this was.
The editor should ensure that the non-peer-reviewed sections of the journal (letters, essays, announcements of conferences etc.) are clearly identified.
The editor should make efforts to ensure that the articles published align with the knowledge and skills of the readers.


1.3. Relations with Reviewers

The editor should match the knowledge and expertise of the reviewers with the manuscripts submitted to them to be reviewed ensuring that the manuscripts are adequately reviewed by qualified reviewers.
The editor should require reviewers to disclose any potential competing interests before agreeing to review a submission.
The editor should provide necessary information about the review process to the reviewers about what is expected of them.
The editor must ensure that the review process is double blind and never reveal the identities of the authors to the reviewers or vice versa.
The editör encourage reviewers to evaluate manuscripts in an objective, scientific and objective language.
The editor should develop a database of suitable reviewers and update it on the basis of reviewer performance and timing
In the reviewer database; It should be attentive to scientists who evaluate the manuscripts objectively, perform the review process on time, evaluate the manuscirpt with constructive criticism and act in accordance with ethical rules.


1.4. Relations with Authors

The editor should provide clear publication guidelines and an author guidelines of what is expected of them to the authors and continuously review the guidelines and templates.
The editor should review the manuscript submitted in terms of guidelines of the journal, importance of the study, and originality and if the decision to reject the manuscript is made editor should explain it to the authors with clear and unbiased way. If the decision is made that the manuscript should be revised by the authors in terms of written language, punctuation, and/or rules in the guidelines (spacing, proper referencing, etc.) the authors should be notified and given time to do the corrections accordingly.
The authors should be provided with necessary information about the process of their review (at which stage is the manuscript at etc.) complying with the rules of double blind review.
In the case of an editor change, the new editor should not change a decision taken by the previous editor unless it is an important situation.


1.5. Relations with Editorial Board Members

Editor should provide publication policies and guidelines to the editorial board members and explain what is expected of them.
Editor should ensure that the editorial board members have the recently updated publication guidelines and policies.
Editor should review the editorial board members and include members who can actively contribute to the journal’s development.
Editorial board members should be informed about their roles and responsibilities such as
Supporting development of the journal
Accepting to write reviews in their expertise when asked
Reviewing publication guidelinesand improving them consistently
Taking responsibility in journal’s operation
The Ethical Responsibilities of Reviewers
The reviewers must only agree to review manuscripts which align with their expertise.
The reviewers must make the evaluation in neutrality and confidentiality. In accordance with this principle, they should destroy the manuscripts they examine after the evaluation process, but use them only after they are published. Nationality, gender, religious belief, political belief and commercial concerns should not disrupt the neutrality of the assessment.
The reviewers must only review manuscripts which they do not have any conflict of interests. If they notice any conflict of interest they should inform the editor about it and decline to be a reviewer to the related manuscript.
Reviewers must include the Manuscript Evaluation Form for the manuscripts they evaluate without indicating their names to protect the blind review process. And they should include their final decision about the manuscript whether or not it should be published and why.
The suggestions and tone of the reviews should be polite, courteous and scientific. The reviewers should avoid including hostile, disrespectful, and subjective personal comments. When these comments are detected they could be reviewed and returned to the reviewer to be revised by the editor or editorial board.
The reviewers should respond in time when a manuscript is submitted to them to be reviewed and they should adhere to the ethical responsibilities declared hereby.
The Ethical Responsibilities of Author(s)
Submitted manuscripts should be original works in accordance with the specified fields of study.
Manuscripts sent for publication should not contradict scientific publication ethics (plagiarism, counterfeiting, distortion, republishing, slicing, unfair authorship, not to mention the supporting organization).
The potential conflicts of interest of the author(s) should be stated and the reason should be explained
The bibliography list is complete and should be prepared correctly and the cited sources must be specified.
The names of the people who did not contribute to the manuscript should not be indicated as an authors, they should not be suggested to change the authors order, remove the author, or add an author for a manuscript that is submitted for publication. Nevertheless, they should identify individuals who have a significant share in their work as co-authors. A study cannot be published without the consent of all its authors.
Author(s) are obliged to transmit the raw data of the manuscript to the editor upon request of journal editors.
The author(s) should contact the editor to provide information, correction or withdrawal when they notice the error regarding the manuscirpt in the evaluation and early view phase or published electronically.
Author (s) must not send manuscripts submitted for publication to another journal at the same time. Articles published in another journal cannot be resubmitted to be published in the Journal of Life Economics.
In a manuscript that has reached the publication stage, the authors should fill in the "Copyright Transfer Form” and forward it to the editor.
The Ethical Responsibilities of Publisher
The publisher acknowledges that the decision making process and the review process are the responsibility of the editor of Journal of Life Economics
The publisher is responsible for protecting the property and copyright of each published article and keeping a record of every published copy.
The publisher is obliged to provide free access to all articles of the journal in electronic environment.
Plagiarism and unethical behavior

All manuscripts submitted to Journal of Life Economics are reviewed through iThenticate software before publishing. The maximum similarity rate accepted is 15%. Manuscripts which exceed these limits are analyzed in detail and if deemed necessary returned to the authors for revision or correction, if not they could be rejected to be published if any plagiarism or unethical behavior is detected.

Following are some of the behaviors which are accepted as unethical:

Indicating individuals who have not intellectually contributed to the manuscripts as authors.
Not indicating individuals who have intellectually contributed to the manuscripts as authors.
Not indicating that a manuscript was produced from author’s graduate thesis/dissertation or that the manuscript included was produced from a project’s data.
Salami slicing, producing more than one article from a single study.
Not declaring conflicting interests or relations in the manuscripts submitted.
Unveiling double blind process.

Dergimizin web tasarım, makale takip sistemi, DOI, dizin, indeks takibi, Crosscheck benzerlik taraması vb. işlemleri için 50 $ Dolar karşılığı olan TRY olarak ) yayın ücreti istenmektedir. Dergiye gönderilen makaleler editör ön incelemesinden geçtikten sonra hakemlere gönderilmesi uygun bulunursa; kabul/red şartına bağlı olmaksızın- yazar(lar)dan yayın ücreti talep edilir. Hakem süreci olumsuz sonuçlanan makaleler için ücret geri ödemesi yapılmaz.
Dergimizin ücret politikası Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan kararına uygun olarak belirlenmektedir.

Ücret ödemesi için hesap numarası:
Türk Lirası (TL) Hesabı için:
Hesap Adı: Holistence Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
Banka: Halkbank
Şube: 638 - Çanakkale Şube
Hesap No: 10261530
IBAN: TR660001200963800010261530

Dolar Hesabı için:
Hesap Adı: Holistence Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
Banka: Halkbank
Şube: 638 – Çanakkale Şube
Hesap No: 53000341
IBAN: TR590001200963800053000341

Euro Hesabı için:
Hesap Adı: Holistence Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi
Banka: Halkbank
Şube: 638 – Çanakkale Şube
Hesap No: 58000211
IBAN: TR210001200963800058000211

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için:
https://holistence.com/payment

joa-2   jsp  arts  homeros  jos