Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Deveci (Hekiman-MALATYA) Siderit Örneklerinde Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 3 - 14, 15.09.1984

Öz

Deveci (Hekimhan-Malatya) slderit örneklerinin, cevher hasırlama yöntemlerinden yararlanılarak yapi«
Lan incelenmesi bu çalışmada sunulmaya çalışılmıştır.
Deveci siderit yatağının genel hatları ile mineral parajeneMnin elek analizleri ve manyetik ayırma yön*
temlerinden yararlanılarak, yüzeyde, siderît j+ SiO^ derine dofru ise siderit + SiO2 |+ ankerit/dolomit'ten
oluştuğu saptanmıştır,
Çalışmada, cevher hazırlama yöntemleri aracılığı ile yapılabilen geometrik veya mekanik Ma^ökasyoniîn
en azından jeneze yaklapmda bir metod olarak Icullanilabileceglnln veya araştınlması gerektiğinin sonucuna,
Deveci siderit yataklanması örneği ile varılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Amstutz, G.G., 1965; A quantitative approach to parafe, netic relations of are minerais .
  • Freibergerforschungshefte, Sonderdruck aus Heft C 186, 41-50 Juni 1965, Heidelberg, Ertun,
  • A., Çavuş, S. ve Tulukoflu? M„ 1977; Deveci (Hekimhan-Malatya) sideritleri teknolojik değer» lendirme etüdü. Teknoloji Dairesi, Metalürji Servisi, M.T.A,, Ankara,
  • Galopin, R. ve Henry, N.F.M., 1972; Consideration of ~. textures and paragenesis m mineral determination. Microscopic study of opaque minerals, Heffer Cambridge, Chapter 8,
  • Lange, W., 1962; Gewinnung reiner Mineralfraktion aus Gesteinen, Bergakademie, Nr. 6,
  • Ünlü, T., 1983: Die Genese der siderit-Lagerstätte Deveci in der Hekimhan. Provinz Malatya/Türkei undihre wirtschaftliche Bewertung, Doktorarbeit, TU Berlin.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Taner Ünlü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ünlü, T. (1984). Deveci (Hekiman-MALATYA) Siderit Örneklerinde Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(3), 3-14.