Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Akdağmadeni-(Yozgat) Kurşün-Çinko Yataklarında Cevherleşme

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 15 - 28, 15.09.1984

Öz

Akdağmadeni kurşun» çinko cevherleşmeleri ademe!İit>bÖÎgesel başkalaşım kayagları dokanakları boyunca
»kara oluşukları ile ic içe bulunur, Değişik özellikte üç tip cevher gözlenmiştir: 1) Masif cevher^ 2)
Saçmımlı cevher 3) Boşluk cevherleşmesi
Yataklarda gözlenen cevher mineralleri ve bunların oluşum sıralan şöyledir: Manyetit-pirotin-pirit-arsenopirit=
kalkopirit-florit-sfalerit-galen, Ayrıca gellt ve kalkosiıukovellin, fötit ve smltsonlt am olarak gözlenmiştir.
Değişik jeotermometre ve jeobarömetre yöntemleri ile oluşum sıcaklığı ve basıncı 390-430° C ve ^ 500
bar olarak bulunmuş ve bu déferler saha ve petrolojik verilerle denegtirllerek cevherleimenin kökeni tartışılmıştır,

Kaynakça

  • Hudson, J.A., 1993. Comprehensive Rock Engineering. Pergamon Press, Oxford
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Ahmet Sağıroğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sağıroğlu, A. (1984). Akdağmadeni-(Yozgat) Kurşün-Çinko Yataklarında Cevherleşme. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(3), 15-28.