Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kil Minerallerinin Diyajenetik ve Ortamsal Nitelikleri

Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 39 - 44, 15.09.1984

Öz

Kil minerallerinin diyajenetik ve ortamsal nitelikleri değişkendir. Killi çökeller ile çökel kaya fasiyeslerinm
ana diyajenetik faz diyagramları, tabii filloslikatların kimyasal verilerine dayanılarak kurulmak,
tadır, Glokonit denizel ve daha çok sıf denizel kökenli gökeîier îgin yararlı bir ayırag olup gömülme diyajene^
zinden fazlaca etkilenmez, Klorit birincil mikaların ayrışma ürünü olarak gelişir, Diyajenezin ileri safhalarmda
özellikle metamorfizmaya eri§tifi durumlarda illit .ye elif er kil minerallerini ornatır, Sîmektitler ise
sedimantasyondan ileri diyajenez evresine kadar önemli mineralojik defişimlere uğrarlar, Klorİtin sedimanter
kayalar içerisinde bulunuşu, bunun termal duraylılığından gok diğer fazların etkisinde olup ileri metamorfizma
evresinde tümüyle yok olur. îllit degigik P=T şartları altında bir seri kimyasal reaksiyonlar ile oluşur,

Kaynakça

 • Grim, R.B., 1068, Clay mineralogy: 2nd Ed, Mac Graw- Hill, Ne York.
 • Leone, M,% Alaino, B, and Calderone, S,, 1975, Genesis of chlorite pellets from Mesozoic bedded cherts of Sicily: Jour, Bed, petr, 45» 618-Ö28,
 • Odin^ G.S., 1972, Observations on the structure of gl&uconite vermicular pellets: Sedimentalogy, 19,285-204,
 • Pettijohnf E,J,, 1075, Sedimentary rocks: Harper and Row» New York, 628 s,
 • Pettijohn, BéJ4J Potter, P,E„ Siever, Ri? 1972? Sand ant Sandstone: Springer, Ne York, 618 »,
 • Porenga, D.H., 1967, Glauconite and chammositë as depth indicators in the marine environments (Ed,A, Hallam) : Marine geology, Sp, Issue 5, 495-502,
 • Selley, R.C,, 1978, (a), Aïicient sedimentary Environments: Chapman and Hall London, 287 s.
 • Selley, R.O., 1978 (b). An Inrdoction to scdimentotogy: Academic Press, I^ondon, 408 s .
 • Velde, B,f 1978^ Phase equilibria studies in the system MgO - A1SO3 . SiO2 ^ H^O, chlorites and associated minerals: Min, Mag,, B9f 297«S12ä
 • Velde, B,, 1976, The chemical evolution of glauconite pellets aa seen by mïçroprobé determinations: Mili, Mab,? 40, 783-760,
 • Volde, B.» 1981: Diagenetic reactions in, Clys: Parker, A, and Sellwood, B.W., Ed, Sediment Diagône, sis: NATO ASI series, Lancaster, 215.268,
 • Weaver, C.E., 1959, The clay petrology of sediments: Clays Clah min, 6, 158-187.
 • Winkler, H.G.F.» 1964, Ban P - T feld der daigenese und niedrigtemperierten Metamorphose auf Qrunû von Mneralreaktionen: Beitrage zur min, Petf.,
Yıl 1984, Cilt: 8 Sayı: 3, 39 - 44, 15.09.1984

Öz

Kaynakça

 • Grim, R.B., 1068, Clay mineralogy: 2nd Ed, Mac Graw- Hill, Ne York.
 • Leone, M,% Alaino, B, and Calderone, S,, 1975, Genesis of chlorite pellets from Mesozoic bedded cherts of Sicily: Jour, Bed, petr, 45» 618-Ö28,
 • Odin^ G.S., 1972, Observations on the structure of gl&uconite vermicular pellets: Sedimentalogy, 19,285-204,
 • Pettijohnf E,J,, 1075, Sedimentary rocks: Harper and Row» New York, 628 s,
 • Pettijohn, BéJ4J Potter, P,E„ Siever, Ri? 1972? Sand ant Sandstone: Springer, Ne York, 618 »,
 • Porenga, D.H., 1967, Glauconite and chammositë as depth indicators in the marine environments (Ed,A, Hallam) : Marine geology, Sp, Issue 5, 495-502,
 • Selley, R.C,, 1978, (a), Aïicient sedimentary Environments: Chapman and Hall London, 287 s.
 • Selley, R.O., 1978 (b). An Inrdoction to scdimentotogy: Academic Press, I^ondon, 408 s .
 • Velde, B,f 1978^ Phase equilibria studies in the system MgO - A1SO3 . SiO2 ^ H^O, chlorites and associated minerals: Min, Mag,, B9f 297«S12ä
 • Velde, B,, 1976, The chemical evolution of glauconite pellets aa seen by mïçroprobé determinations: Mili, Mab,? 40, 783-760,
 • Volde, B.» 1981: Diagenetic reactions in, Clys: Parker, A, and Sellwood, B.W., Ed, Sediment Diagône, sis: NATO ASI series, Lancaster, 215.268,
 • Weaver, C.E., 1959, The clay petrology of sediments: Clays Clah min, 6, 158-187.
 • Winkler, H.G.F.» 1964, Ban P - T feld der daigenese und niedrigtemperierten Metamorphose auf Qrunû von Mneralreaktionen: Beitrage zur min, Petf.,
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Cengiz Yetiş Bu kişi benim

Cavit Demirkol Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 1984
Gönderilme Tarihi 30 Mart 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yetiş, C., & Demirkol, C. (1984). Kil Minerallerinin Diyajenetik ve Ortamsal Nitelikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 8(3), 39-44.