PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Therapeutic Geology The therapeutic effects of geological materials, geological processes and geological place

Yıl 2009, Cilt 33, Sayı 1, 63 - 78, 01.05.2009

Öz

Geological process is a part of environment around us containing geological materials and places. Lots of subjects about the quality of life including health and security are concerned with geological environment. Therefore, therapeutic geology was used for the last thousands of years and has been presently made use of it. Primitive men learned the therapeutic effect of soil-eating and Rolling in mud both instinctly and by observing the sick animals. Geological materials have always had importance since Sumerian and Egyptian physicians made drugs and clay tablets Terra Sigillata in the island of Lemnos.It has been considered that making use of antique thermal water is the same as the Spa organization of today. Medical geology is an interdisciplinary scientific field which studies the positive or negative effects of the geological environment on the humans, animals and plants. Medical geology examines the determination of therapeutic character of geological environment and potantial usage of it as much as the risks. In this study, the scopes of therapeutic geology have been emphasized on the basis of the principles of medical geology

Kaynakça

 • Atabey,E., 2005. Tıbbi Jeoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No:88.
 • Aydilek,R. ve Bozkanat,E., 1997. Bronşial Astmada Alternatif Tedaviler. Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı:17,362-364.
 • Carretero,M.I., 2002. Clay Minerals And Their Beneficial Effects Upon Human Health. Applied Clay Science Volume 21, 155-163.
 • Dalgıç,A. ve Kavak,O., 2004. Kil Mineralleri ve Sağlık. Dicle Tıp Dergisi,Cilt:31, Sayı:2,73-78.
 • Finkelman,R.B., 2006. Health Benefits of Geologic Materials and Geologic Processes, Int. J. Environ. Res. Public Health, 3(4), 338-342.
 • Gomes, C.S.F. and Silva,J.B.P., 2007. Minerals And Clay Minerals İn Medical Geology.Elsevier Applied Clay Science, 36, 4–21.
 • Handbook of Pharmaceutical Excipients (H.P.E), 1986.
 • International Geological Congress (I.G.C), Oslo-2008. http://www.cprm.gov.br/33IGC/program.html.
 • Kaplıcalar Yönetmeliği, 24.07.2001-24472 Resmi Gazete. Karagülle,M.Z., 1995. Türkiye’de ve Avrupa’da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık Eğitimi. II. Ulusal Balneoloji Kongresi, Pamukkale. İ.Ü. Basımevi. 86- 88.
 • Karagülle,M.Z., 2000. Kaplıca Tedavisi, Balneoterapi, Hidroterapi. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y (Ed), Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Kitabevi, Ankara. Karagülle, M.Z. ve Karagülle,M.2000. Yaşlılıkta Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi. Geriatri,3 (3), 119-124.
 • Mergen,H., Mergen,B.E. ve Erdoğmuş,A.B., 2006. Jeotermal Enerji ve Balneoterapi Uygulamaları. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences, 9(3), 108-113.
 • Pasteris J.D,Wopenka.B.,Freeman.J.,Young.V.L. and Brandon.H.J., 1999. Medical Mineralogy As A New Challenge To The Geologist; Silicates İn Human Mammary Tissue American Mineralogist; V: 84; Sayı:7; S: 997-1008.
 • Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ, 21.04.2005- 25793 Resmi Gazete.
 • Washington State University (W.S.U), http://www.pharmacy.wsu.edu/History/history07.htm l.

Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi

Yıl 2009, Cilt 33, Sayı 1, 63 - 78, 01.05.2009

Öz

Jeolojik süreç ile malzeme ve mekanların bütününü kapsayan jeolojik çevre, yaşam çevremizin bir parçasıdır. Sağlık ve güvenlik dahil yaşam kalitesiyle ilgili birçok konu jeolojik çevre ile ilişkilidir. Bu bağlamda, jeolojik çevrenin tedavi amaçlı kullanımının kökeninin geçmiş bin yıllara kadar uzandığı ve günümüzde de sürdüğü görülür. İlk insanlar içgüdüleri ve hasta hayvanları gözleyerek toprak yeme ve çamurda yuvarlanmanın terapötik etkisini öğrendi. Mısırlı ve Sümerli doktorların ürettiği ilaçlarından veya Limni Lemnos adasındaki kil tabletlerden Terra sigillata güncel ilaçlara kadarki süreçte jeolojik materyaller her zaman önemli olmuştur. Antik kaplıca kullanımından günümüzün Spa anlayışına giden yolda da aynı durum geçerlidir. Tıbbi jeoloji, jeolojik çevrenin insan sağlığı, hayvan ve bitkiler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisini inceleyen multi-disipliner bir bilim dalıdır. Tıbbi jeoloji riskler kadar jeolojik çevrenin terapötik karakterinin belirlenmesini ve kullanım potansiyelini de irdeler. Bu çalışmada tıbbi jeoloji prensipleri temelinde terapötik jeoloji konuları vurgulanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Atabey,E., 2005. Tıbbi Jeoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No:88.
 • Aydilek,R. ve Bozkanat,E., 1997. Bronşial Astmada Alternatif Tedaviler. Tıp Bilimleri Dergisi, Sayı:17,362-364.
 • Carretero,M.I., 2002. Clay Minerals And Their Beneficial Effects Upon Human Health. Applied Clay Science Volume 21, 155-163.
 • Dalgıç,A. ve Kavak,O., 2004. Kil Mineralleri ve Sağlık. Dicle Tıp Dergisi,Cilt:31, Sayı:2,73-78.
 • Finkelman,R.B., 2006. Health Benefits of Geologic Materials and Geologic Processes, Int. J. Environ. Res. Public Health, 3(4), 338-342.
 • Gomes, C.S.F. and Silva,J.B.P., 2007. Minerals And Clay Minerals İn Medical Geology.Elsevier Applied Clay Science, 36, 4–21.
 • Handbook of Pharmaceutical Excipients (H.P.E), 1986.
 • International Geological Congress (I.G.C), Oslo-2008. http://www.cprm.gov.br/33IGC/program.html.
 • Kaplıcalar Yönetmeliği, 24.07.2001-24472 Resmi Gazete. Karagülle,M.Z., 1995. Türkiye’de ve Avrupa’da Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanlık Eğitimi. II. Ulusal Balneoloji Kongresi, Pamukkale. İ.Ü. Basımevi. 86- 88.
 • Karagülle,M.Z., 2000. Kaplıca Tedavisi, Balneoterapi, Hidroterapi. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y (Ed), Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Güneş Kitabevi, Ankara. Karagülle, M.Z. ve Karagülle,M.2000. Yaşlılıkta Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi. Geriatri,3 (3), 119-124.
 • Mergen,H., Mergen,B.E. ve Erdoğmuş,A.B., 2006. Jeotermal Enerji ve Balneoterapi Uygulamaları. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences, 9(3), 108-113.
 • Pasteris J.D,Wopenka.B.,Freeman.J.,Young.V.L. and Brandon.H.J., 1999. Medical Mineralogy As A New Challenge To The Geologist; Silicates İn Human Mammary Tissue American Mineralogist; V: 84; Sayı:7; S: 997-1008.
 • Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ, 21.04.2005- 25793 Resmi Gazete.
 • Washington State University (W.S.U), http://www.pharmacy.wsu.edu/History/history07.htm l.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bahattin Murat DEMİR Bu kişi benim
Afet İşleri Genel Müdürlüğü,06530 Ankara

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 33, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { jmd686281, journal = {Jeoloji Mühendisliği Dergisi}, issn = {1016-9172}, eissn = {2564-6753}, address = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocatepe Mah. Hatay 2 Sokak No:21 Kocatepe/ANKARA}, publisher = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası}, year = {2009}, volume = {33}, number = {1}, pages = {63 - 78}, title = {Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi}, key = {cite}, author = {Demir, Bahattin Murat} }
APA Demir, B. M. (2009). Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 33 (1) , 63-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52383/686281
MLA Demir, B. M. "Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi" . Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2009 ): 63-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52383/686281>
Chicago Demir, B. M. "Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2009 ): 63-78
RIS TY - JOUR T1 - Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi AU - Bahattin Murat Demir Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Jeoloji Mühendisliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 78 VL - 33 IS - 1 SN - 1016-9172-2564-6753 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Jeoloji Mühendisliği Dergisi Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi %A Bahattin Murat Demir %T Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi %D 2009 %J Jeoloji Mühendisliği Dergisi %P 1016-9172-2564-6753 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Bahattin Murat . "Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 / 1 (Mayıs 2009): 63-78 .
AMA Demir B. M. Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2009; 33(1): 63-78.
Vancouver Demir B. M. Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2009; 33(1): 63-78.
IEEE B. M. Demir , "Terapötik Jeoloji Jeolojik malzeme, süreç ve mekânların insan sağlığında tedavi edici etkisi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, c. 33, sayı. 1, ss. 63-78, May. 2009