BibTex RIS Kaynak Göster

Karstik alanlarda baraj yeri hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik indikatörlerin pratik yararları

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 57 - 62, 01.05.1998

Öz

Karst hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik analizlerin önemi, karstik akiferlerin beslenme rejimlerinin tamamıyla beslenme alanında hakim olan morfolojik yapılara bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle, uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılarak karstik yapıların türü, morfolojisi konumu, yoğunluğu ve dağılımı ile ilgili olarak yapılan morfolojik analizlere dayanarak belirli bir doğrulukla, karstlaşma süreçlerinde etkili olan etmenler ortaya konabilmekte ve buradan karstlaşma evrimi konusunda sağlıklı yorumlamalar yapılabilmektedir.

Kaynakça

  • Babayiğit, 'H. G., 1997, Kıyıköy (Kırklareli) Havzası ve Yakın Dolayının Karst Hidrojeolojisi İncelemesi» Yüksek. Müh.. Tezi.. H.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, Ankara,, 164 s»
  • Fold, D. C.. and Williams» H.. W., 1989, Karst Geomocphology and Hydrology,, Unwin Hyman,, London, 601 s.
  • Kasar,, S,., 1987, Edirne'-Kırklareli-Saray (Kuzey Trakya) Bölgesinin Jeolojisi,,, Türkiye 7. Petrol. Kongresi Bildirileri, Ankara, 281-297 s.
  • Smart, P. L. and Hobbes, S., L.» 1986',, Characterization of Carbonate Aquifers» A Conceptual Base:,, Ptoc. F Environmental Problems in Karst. Tenanes and Their Solutions. Conference» Kentucky, 13.
  • Ukam, 1996» Kırklareli (Kıyıköy)' Pabuçdere Barajı (Birinci. Aşama), Karst. Hidrojeolojisi İncelemesi» Final Rapora» H.Ü. UKAM-İSKİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 76 s, .
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Ekmekçi Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ekmekçi, M. (1998). Karstik alanlarda baraj yeri hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik indikatörlerin pratik yararları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 57-62.