BibTex RIS Kaynak Göster

Nadir metal yatakları jeolojisi

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 27 - 41, 01.05.1998

Öz

Son yıllarda, nadir metal yataklarının oluşumunda rol oynayan, tektonik,, magmatik ve Mdrotennal işlevlerin daha iyi anlaşılmış olması bu yataklara olan ilgiyi yeniden, canlandırmış, araştırmaların bu yönde yoğunlaşmasına yol açmıştır. Genel olarak "Nadir Toprak" veya, "Nadir Elementler" terimi tantalyum» niobyum, lityum, berilyum» zirkonyum gibi elementlerle, birlikte itriyum ve lantanyumdan lutetiyuma kadar1 olan nadir toprak elementleri ifade eder,. Doğada bilinen, pek çok nadir metal minerali içinde çeşitli oranlarda toryum ve uranyum içeren, nadir toprak mineralleri dana fazla araştırma konusu olmuştur

Kaynakça

 • Çağatay, N., 1981, Türkiye'nin Bazı Radyoaktif Cevherleşmeleri Üzerine Mineralojik Çalışmalar, T..J.K. BulL C.24, S. 2, Ankara.
 • Force, E.R..., 1976, Metamorphic Source- Rocks of Titanium Placer Deposits-A. Geoche.mi.cal cycle, U..S.. Geological Survey Professional Paper, 959-B, 16 p. Kaplan, Kaplam
 • KızUcaörenfluorit-barit-REE yatağının jeolojik haritası ve enine kesiti (Kmkoğlu 1983),.
 • Nakoman, E, 1979, Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi, M.T.A. Enstitüsü, Eğitim Servisi,, No. 20» s. 575, Ankara
 • Özgenç, 1.., 1983,, 'Kaıkm Köyü (Sivrihisar-Eskişehir)' Nadir Top- rak Elementleri Fluorit-barit Yatağının, incelenmesi» Do- çentlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 131 sayfa, izmir.
 • Partington,, G. A,., McNaugbton, N.J.. and Williams, I..S,, 1995, A Review of the Geology,, Mineralization and Geochrono- logy of the Greenbushes Pegmatite, western. Australia Econ. G e o l , vol. 90, pp.. 616-635.
 • Percah, R.M. and Heinrich» E,W, 1964, Fluorite-Barite Deposits of the Gallinas Mountains, New Mexico and Bastnaesite Paragenesis, Econ. geol., Vol 59,, pp. 226-239
 • Kırıkoğlu, M. S., 1983,, Fluorite-Baryt-Th-See-Lagerstatten im be- beit von Kızılcaören, Provinz, Eskişehir, West. 'Türkei, D: Ph., Dissertation Montanuni.versi.tat. Leoben,, 19-83. Pollard, PJ., 1995» Geology of Rare metal Deposits: An Introduc- tion and Overview» Earn. Geol. Vol. 90.. pp.. 489-494
 • Spencer, S. and Shannon» J. R., 1983, Rare Earths and Thorium In- dustrial Minerals and Rocks,,, Vol.. 2. Fifth Edition., New York, pp. 11.09-1148.
 • Uçmak» F..,, 1.969» Eskişehir-Sivrihisar-Beylikahu- Bölgesi Toryum cevheri nihai raporu.,,. M T A . Rad., Min.. Servisi., Rapor No. 343. Ankara.
 • Yersel, G., 1978» Karbonatit Maden Yatakları, Jeoloji Mühendis- liği» Sayı 4, Sayfa 14-17.
 • Suwimonprecha, P., Cerny, P.. and Friedrich, G.., 1.995,, Rare Metal Mineralization Related to Granites and Pegmatites, Phuket, Tayland.. Econ. Geol., Vol.. 90,, pp.603-615.
 • Stumpfl, E. R, and Kıokoğlu» M.. S..,, 1983,, Ftuorite-Barite-Rare Earths Deposits at Kizilcaoreo» Turkey,,, Mitt. Osterr. Geol... Ges. 78, pp.. 193-200..
 • Yin, L., Pollard,, D. J., Shouxi, H. and Taylor, R. G.,, 1995, Geological, and Geochemical Characteristics of the Yic- hun Ta-Nb-Li Deposit,, LJangxi Plroven.ee» South. China, Econ,, Geol., Vol. 90, pp. 577-5:85.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Haydar Gültekin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gültekin, A. H. (1998). Nadir metal yatakları jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 27-41.