BibTex RIS Kaynak Göster

Kuyu yeri seçimine yönelik bîr hidrojeolojik etüt sistematiğinde jeohidrolojik ve hidrojeolojik ortam kavı anılarının önemi

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 5 - 16, 01.05.1998

Öz

Su kuyusu sondaj, keson açılmasına en uygun yerin belirlenmesine yönelik, bir hidrojeolojik çalışmada, araştırmanın gereken içerikte ve düzeyde yapılamamasının, temelinde, jeohidrolojik ve hidrojeolojik ortam değerlendirmesine gereken önemin verilmemesi ya da. bu kavramların kişiden kişiye, değişen ve olması gerekenden daha farklı anlamlarda, kullanılması yatmaktadır. Özellikle jeohidrolojik. ortam tanımlamasının yapılmadığı veya yelerince anlaşılmadığı bu türden çalışmalarda .ancak farklı geçirimlilikteki jeohidrolojik ortamların konumsal durumlarına bağlı olarak varlığından söz edilebilecek olan hidrojeolojik ortamlar ve bıınlam bir türünü oluşturan sataşırlar önceki karşılığıyla akiferler , hatalı bir değerlendirme İle kayaç türü bazında aynmlanmaktadırlar. Böylece yeraltısuyu havzasının geometrik modeli 'kurulamadığı için kaya yeri, derinliği ve teknik özellikleri hatalı olarak belMenmekte, bunun, sonucunda da. ortama ve kuyuya ait jeöhidroük parametreler gerçekçi olarak ifade edilememektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turgut Öztaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztaş, T. (1998). Kuyu yeri seçimine yönelik bîr hidrojeolojik etüt sistematiğinde jeohidrolojik ve hidrojeolojik ortam kavı anılarının önemi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 5-16.