BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan algılamanın temel kavramları ve jeolojideki uygulama alanları

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 63 - 74, 01.05.1998

Öz

Uzaktan algılama, elektromanyetik radyasyonun uzakta bulunan objelere etkileşimde bulunup yansıması sonucunda algılanan objenin özelliklerini ortaya çıkaran bir teknolojidir. Uzaktan algılama; jeolojide doğada yüzeylemis durumda bulunan kayaç ve toprakların bileşimsel özelliklerinden yararlanarak ayırt edilmesinin yanında değişik boyut ve ölçekteki tektonik özellikleri de ortaya çıkarabilir. Bununla, birlikte bu makalenin amacını jeolojik haritalama, maden aramaları, petrol ve yeraltı suyu olanakları, mühendislik jeolojisi uygulamaları yanında jeolojik ve jeokimyasal risk faktörlerinin uzaktan algılamada kullanımı oluşturmaktadır.

Kaynakça

  • Arnold, R. H., 1997, Interpretation of Airphotos and Remotely- Sensed. Images, Published by Prentice Hall, 249 s.
  • Dnuy, S. A.,. 1993,,. Image Interpretation in Geology, 2nd. ed. Pub- lished-by Chapmann & Hall,, 283 s.
  • Kavak,, K. Ş., 1995.» Uzaktan, algılamanın temel kavranılan ve Sivas Havzası''nin GD'suna ait Landsat MS S görün- tülerinin arazi verileriyle deneştirilmesine .yönelik bir uy- gulama. Doktora semineri 1, C. Ü. Fen Bilimleri Ens- titüsü,, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 70 s.
  • Kavak,, K. Ş.,, 1997,, Uzaktan algılamada sayısal görüntü işlemleri ve jeolojideki, uygulamaları,, Doktora Semineri 2, C. 0,Fen. Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilin Dah, 62- s.
  • Lillesand, T. M. ve Kiefer, R. W.,, 1994, Remote Sensing and Image Interpretation,, 3rd ed..,, John Wiley & Sons, Ine, 750 s,.
  • Önder, M.,, 1993, Uzaktan. Algılama ders Notlan,,, Hacettepe Üniversitesî Mühendislik Fakültesi, Ders Notlan 23,, 195 s.
  • Salisbury,,. I. W., D'aria, D., M., 1.992,, Emmistivity of. terrestrial materials in, the 8-14 fim atmospheric window., Remote sensing of Environment 42, No:2, p. 83-106.
  • Senanda, E,.,, 1986, Physical Ftondemantals of Remote sensing,, Berlin: Springer Verlag.
  • Vincent,, R. K.,, 1997,, Fundemantals of Geological, and En.vi.ron- mental Remote. Sensing;.. Prentice Hall Series in Geograp- Me. Information Series,, 366 s..
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kaan Şevki Kavak Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kavak, K. Ş. (1998). Uzaktan algılamanın temel kavramları ve jeolojideki uygulama alanları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 63-74.