BibTex RIS Kaynak Göster

Bir havzada yağış, akış ve yeraltısuyu seviye değişimlerinin irdelenmesi

Yıl 1998, Cilt: 21 Sayı: 1, 50 - 56, 01.05.1998

Öz

Bir havmycL düşen yağış, buharlaşarak atmosfere geri gider. Süzülerek yeraUısuyuna ulaşır ve akışa geçerek kısa bir sürede denize ulaşır. Akışta yaz aylarında yeraltısuyu boşalımı etkisi büyüktür. Havzada, yağış akış ile sıkı ilişkilidir, Yeraltısuyu için beslenimde beslenme periyodu yağışları ile ilişki kurar. Boşalımda ise akiferin tipi ve dinamik rezervin büyüklüğü ile ilişkilidir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Yurdakul Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yurdakul, M. (1998). Bir havzada yağış, akış ve yeraltısuyu seviye değişimlerinin irdelenmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 21(1), 50-56.