Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 44 Sayı: 2, 131 - 156, 15.12.2020
https://doi.org/10.24232/jmd.826934

Öz

Kaynakça

  • Aydan Ö., Ulusay, R., 2013. Geomechanical evaluation of Derinkuyu Antique Underground City and its implications in geoengineering. Rock Mech Rock Eng., 46: 731-754.

Kapadokya Bölgesi’ndeki Kaya Oyma Depoların Tasarım Ölçütlerinin Sayısal Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 44 Sayı: 2, 131 - 156, 15.12.2020
https://doi.org/10.24232/jmd.826934

Öz

Kapadokya Bölgesi’nde geniş yayılım sunan tüf ve ignimbirit türü piroklastik kayaçlar, sahip olduğu kolay
kazılabilirlik ve termal yalıtım özelliklerinden dolayı kaya oyma yapıların oluşturulması için uygun jeolojik
koşullar sunmaktadır. Bu kaya oyma yapılardan biri olan kayadan oyma soğuk hava depoları Kapadokya’nın önemli
ekonomik değerleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Kapadokya Bölgesi’nde sayıları yaklaşık 1250 civarında
olan kayadan oyma depoların tasarım ölçütleri sayısal analizler yardımıyla incelenmiştir. Bu kapsamda farklı topuk
genişliği, örtü kalınlığı ve loca genişliğine sahip modeller göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına
göre bölgede açılacak olan kayadan oyma soğuk hava depolarında sırasıyla örtü kalınlığı ve topuk genişliğinin 4 ve
2 metreden az olmayacak şekilde planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 4 metreden daha az örtü kalınlıkları
çekme gerilmelerinin artmasına neden olurken, 2 metreden daha az ayak genişlikleri ise yapının ortasında gerilme
artışlarına neden olmaktadır. Bu değerlerden farklı olarak seçilen loca ve topuk genişliklerinde deformasyonlar
soğuk hava deposunun ortasında yer alan localarda artmakta ve kaya oyma deponun tamamı tek bir açıklık gibi
davranmaktadır. Kaya oyma depolar localar şeklinde planlandığından söz konusu yapıların tasarımında en önemli
nokta locaların ayrı birer açıklık gibi davranmasının sağlanmasıdır. Bu koşul uygun loca ve topuk genişliklerinin
tasarlanmasıyla mümkün olabilir.

Kaynakça

  • Aydan Ö., Ulusay, R., 2013. Geomechanical evaluation of Derinkuyu Antique Underground City and its implications in geoengineering. Rock Mech Rock Eng., 46: 731-754.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

İsmail Dinçer Bu kişi benim 0000-0001-9734-7040

Mutluhan Akın Bu kişi benim 0000-0002-5752-6949

Ahmet Orhan Bu kişi benim 0000-0001-8119-2216

Can Duru Bu kişi benim 0000-0001-9702-1841

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 44 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dinçer, İ., Akın, M., Orhan, A., Duru, C. (2020). Kapadokya Bölgesi’ndeki Kaya Oyma Depoların Tasarım Ölçütlerinin Sayısal Yöntemlerle Değerlendirilmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 44(2), 131-156. https://doi.org/10.24232/jmd.826934