BibTex RIS Kaynak Göster

A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)

Yıl 2011, Sayı: 4, 51 - 66, 01.12.2011

Öz

Mosaic floor in Alaşehir (Manisa) was unearthed in an illicit excavation. In the ruins which seem to be of a monumental building, two rooms with floor mosaic and a cellar can partly be followed. The building continues underneath the modern constructions around. Therefore the general limits of the building and its function can be clarified after possible future excavations. Geometric, floral and figurative scenes are seen on the floors of the both rooms which are numbered as 1 and 2. The floor mosaic of the room Nr.1 consists of three panels. In the panels besides geometric and floral designs, there are representations of “Seasons”, “Okeanos and Tethys”. In the room Nr. 2 which is a bit smaller, the traces of repair on the mosaic panel calls our attention. The color, design and style difference points out two different periods. In this study our aim is to present the building with mosaic of which only a small part could be recovered today and also compare it with its contemporary examples

Yıl 2011, Sayı: 4, 51 - 66, 01.12.2011

Öz

Mozaik döşeme Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kaçak kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Anıtsal bir
yapıya ait olduğu anlaşılan kalıntılarda, zemini mozaikle kaplı iki oda ve bir mahzen kısmen izlenmektedir.
Anıtsal yapı, çevresinde yükselen günümüz konutları altında devam etmektedir. Bu nedenle yapının genel
sınırları ve işlevi ancak ileride yapılacak kazı çalışmaları sonrasında netleşebilecektir. Tanımlamalarımızda
mekanlar, 1 ve 2 şeklinde numaralandırılmıştır. Her iki odanın mozaik döşemesinde geometrik, bitkisel ve
figürlü sahneler birlikte kullanılmıştır. Büyük olan 1 nolu mekanın mozaik döşemesi üç panodan meydana
gelmektedir. Panolarda, geometrik ve bitkisel sahnelerin yanında “mevsimler”, “Okeanos ve Tethys” konuları
işlenmiştir. Küçük boyutlu 2 Nolu mekanda ise “Dionysos ve Silenos” resmedilmiştir. 2 No’lu mekanda yer alan
mozaik panoda yer yer tamir izleri dikkat çeker. Mozaiklerdeki renk, desen ve stil farklılığı, iki farklı dönemi
işaret etmektedir.
Bu çalışmada, yayınlarda bulunmayan ve yalnızca küçük bir bölümü günümüze ulaşmış mozaikli yapının
tanıtılması ve çağdaşı örnekler içindeki yerinin etüt edilmesi amaçlanmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA22CD86TY
Bölüm Makele
Yazarlar

Emine Tok Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Tok, E. (2011). A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia). Journal of Mosaic Research(4), 51-66.
AMA Tok E. A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia). JMR. Aralık 2011;(4):51-66.
Chicago Tok, Emine. “A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)”. Journal of Mosaic Research, sy. 4 (Aralık 2011): 51-66.
EndNote Tok E (01 Aralık 2011) A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia). Journal of Mosaic Research 4 51–66.
IEEE E. Tok, “A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)”, JMR, sy. 4, ss. 51–66, Aralık 2011.
ISNAD Tok, Emine. “A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)”. Journal of Mosaic Research 4 (Aralık 2011), 51-66.
JAMA Tok E. A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia). JMR. 2011;:51–66.
MLA Tok, Emine. “A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia)”. Journal of Mosaic Research, sy. 4, 2011, ss. 51-66.
Vancouver Tok E. A New Mosaic Unearthed by an Illicit Excavation in Alasehir (Philadelphia). JMR. 2011(4):51-66.

21079                 16193
22516          16207                                                   16208                          1620922362