Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 127 - 131 2019-07-05

Evaluation of Sensorial Properties of Drink Prepared with Marine Sources
Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eray UZUN [1] , Nermin BERİK [2]


Sensorial properties of healthy beverages as well as all foods, is an important issue in development of new food products. In general, the consumer interests are increasing in the healthy beverages and seafood. Although there is potential of processing unknown raw materials as beverages, their research on product development is limited. In studies related to new product development; it is expected that they should be acceptable in terms of sensorial and they should be sustainable and economical. Attention should be paid to species having economical value in spite of they are not among the traditional. With this context, chemical composition and importance of the seafood as an alternative food are known. In this study; sea ​​urchin (Paracentrotus lividus) tests, which are considered to be waste were evaluated. Sea lettuce (Ulva rigida) and a local rice species called as Osmancık (Oryza sativa) were used to increasing the quality of the healthy drinks. Sensory analyzes were performed with expert panellists (10 people) for the products obtained with different formulations. According to sensory analysis; products were rated as good with 112.5 points in the by hedonic rating (0-150).

Tüm gıda ürünleri gibi sağlıklı içeceklerin de duyusal çekiciliği, yeni ürün geliştirmede önemli bir husustur. Genel olarak sağlıklı içeceklere ve özellikle de deniz ürünlerine tüketici ilgisi artmaktadır. Bilinmeyen ham materyallerin içecek olarak işlenme potansiyeli olsa da, ürün geliştirme konusundaki araştırmaları sınırlıdır. Yeni ürünlerle ilgili çalışmalarda; ekonomik, nitelikli ve sürdürülebilir materyallerden elde edilmelerinin yanında, duyusal olarak kabul edilebilir olmaları beklenmektedir. Geleneksel gıdalar arasında yer almayan fakat ekonomik değeri olan türlere dikkat çekilmelidir. Bu bağlamda, deniz yosunlarının nitelikli besin bileşimi ve alternatif besin kaynağı olarak önemi bilinmektedir. Bu çalışmada; denizkestanesi (Paracentrotus lividus)’nin atık olarak adlandırılan kabukları değerlendirilmiştir. Deniz marulu (Ulva rigida) ve yerli Osmancık pirinç (Oryza sativa) ile birlikte ürün niteliği arttırılarak, sağlıklı içecek üretilmesi amaçlanmıştır. Farklı formülasyonlarla elde edilen ürünlere, uzman panelistlerle (10 kişi) duyusal analizler yapılarak beğeni bakımından yorumlanmıştır. Duyusal analiz bulgularına göre; ürünler hedonik derecelendirme (0-150) ölçeğinden 112,5 ile iyi olarak sonuçlanmıştır.

 • Anderson, H. A., Mathieson, J. W. & Thomson, R. H. (1969). Distribution of spinochrome pigments in echinoids. Comparative Biochemistry and Physiology, 28(1), 333-345.
 • Anonim (2012). Gıda Teknolojisi Duyusal Test Teknikleri. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Notları. 541GI0094/Ankara http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Duyusal%20Test%20Teknikleri.pdf
 • Cirik, Ş. & Cirik,S. (1999). Aquatic Plants (The biology, ecology and aquaculture tecniques of seaweeds), (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yay., No: 58, 188s.
 • Cruz, G.C., Lopez-Hernandez J., Gonzalez- Castro, MJ., Rodriguez-Bernaldo, A.& Simal-Lozano,J. (2000). Protein, amino acid and fatty acid contents in raw and canned sea urchin (Paracentrotus lividus) harvested in Galicia (NW Spain). Jour. of the Sci. of Food and Agric. 80.8 (2000): 1189-1192. DOI:10.1002/1097-0010(200006)80:8<1189:AID-JSFA618>3.0.CO;2-7
 • Demir Sağlam, Y., Akyol O. & Sağlam C. (2013). "Ayvalık (Ege Denizi) Kıyılarında Denizkestanesi (Paracentrotus lividus) Avcılığı." Yunus Araştırma Bülteni 2013.4
 • Estacio, R.M. (2010). ‘Seafood Flavored -Tea Product Development’ E-International Scientific Research Journal ISSN: 2094-1749 Volume: 2 Issue: 3, 2010
 • Guo, C.L., Fu, D.X., He, H.& Jin, Q.Z. (2000). Metal elements in gonad and shell of sea urchin anthocidaris crassispina. Trop. Oceanol., 2000, 19(2), 82-85.
 • Jatmiko, T. H., Prasetyo, D. J., Poeloengasih, C. D., Hernawan, & Khasanah, Y. (2018). Nutritional Evaluation of Ulva sp. from Sepanjang Coast, Gunungkidul, Indonesia 2nd International Conference on Natural Products and Bioresource Sciences - 2018 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 251 (2019) 012011IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/251/1/012011
 • Kim, K., Jeong, Y.-J., Kim, O.-M., Park, N.-Y. & Lee, K.-H. (2002). Effect of sea urchin shell on egg quality. Joural Korean Society of Food Science and Nutrition, 31(3), 373-377.
 • Kim, Y. J. (2005a). Influence of dietary sea urchin shell powder on physico-chemical properties of chicken meat. Korean Journal of Poultry Science, 32(1), 55-60.
 • Kim, Y. J. (2005b). Influence of dietary sea urchin shell powder on broiler performance and mineral contents in chicken meat. Korean Journal of Poultry Science, 32(1), 61-66.
 • Kim, S.C., Chung Y.H., Chung T.H. & Choi,H. (2015). Comparative effects of dietary sea urchin shell powder and feed additives on meat quality and fatty acid profiles of broiler breast meat. Acta Scientiarum. Animal Sciences 37.3 (2015): 289-294.
 • Lahaye, M. (1991). Marine algae as sources of fibers: Determination of soluble and insoluble dietary fiber contents in some, sea vegetables. Journal of Science and Food Agriculture, 54: 587–594.
 • Lebedev, A. V., Levitskaya, E. L., Tikhonova, E. V. & Ivanova, M. V. (2001). Antioxidant properties, autooxidation, and mutagenic activity of echinochrome a compared with its etherified derivative. Biochemistry (Moscow), 66(8), 885-893.
 • Mendeş Y. (2012). Uygulamalı bilimler için istatistik ve araştırma yöntemleri. 1. Baskı. ISBN. 6055863999. Kriter Yayınevi, İstanbul.
 • Metin, C. & Baygar, T. (2018). Su Ürünleri Dergisi (2018) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(1): 7-14. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.1.02
 • Mutafçılar Z.Ç. (2018). Türkiye’de Tescilli Çeltik Çeşitlerinin Moleküler Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üni. Fen Bil. Enst., Biyoteknoloji ve Genetik ABD. http://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/3056/0159515.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Nelson, M.M., Phlegera, C.F. & Nichols, P.D. (2002). Seasonal lipid composition in macroalgae of the Northeastern Pacific Ocean. Botanica Marina (45) 58-65.
 • Öztürk, D. & Akçay, Y. (2010). Güney Marmara Bölgesinde çeltik üretiminin genel bir değerlendirmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010(2).
 • Rasyid, A. (2017). Evaluation of nutrional composition of the dried seaweed Ulva lactuca from Pameungpeuk water, Indonesia. Tropical Life Sciences Research. 28 (2):119-125.
 • Ratana-arporn, P. & Chirapart, A. (2006). Nutritional evaluation of tropical green seaweeds Caulerpa lentillifera and Ulva reticulata. Kasetsart Journal-Natural Science 40:75-83.
 • Service, M. & Wardlaw, A. C. (1984). Echinochrome-A as a bactericidal substance in the coelomic fluid of Echinus esculentus (L.). Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry, 79(2), 161-165.
 • Shang, X.H., Liu, X.Y., Zhang, J.P., Gao, Y., Jiao, B.H., Zheng, H.& Lu, X.L.(2014). Traditional Chinese Medicine—Sea Urchin. Mini Rev. Med. Chem. 2014, 14, 537–542.
 • Shankarlal, S., Prabu, K. & Natarajan, E. (2011). Antimicrobial and Antioxidant Activity of Purple Sea Urchin Shell (Salmacis virgulata L. Agassiz and Desor 1846). American-Eurasian Journal of Scientific Research, 6(3), 178-181.
 • TGK. (2010). Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği. 2010/60 http://www.gidamo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=120
 • Yazıcı, E. (2018). Durum ve Tahmin Raporu Pirinç 2017/2018. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enst. Tepge. Yayın no: 286. ISBN: 978-605-9175-90-6
 • Zar, J.H. (2013). Biostatistical Analysis. 5th ed. Pearson Education Limited. ISBN:1292024046, 9781292024042
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Eray UZUN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3015-8688
Yazar: Nermin BERİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 5 Temmuz 2019

Bibtex @tez Özeti { jmsf573123, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, issn = {}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {127 - 131}, doi = {}, title = {Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Uzun, Eray and Beri̇k, Nermin} }
APA Uzun, E , Beri̇k, N . (2019). Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 2 (1) , 127-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/46872/573123
MLA Uzun, E , Beri̇k, N . "Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 127-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/46872/573123>
Chicago Uzun, E , Beri̇k, N . "Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 127-131
RIS TY - JOUR T1 - Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Eray Uzun , Nermin Beri̇k Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 131 VL - 2 IS - 1 SN - -2651-5326 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi %A Eray Uzun , Nermin Beri̇k %T Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Uzun, Eray , Beri̇k, Nermin . "Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 / 1 (Temmuz 2019): 127-131 .
AMA Uzun E , Beri̇k N . Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. JMSF. 2019; 2(1): 127-131.
Vancouver Uzun E , Beri̇k N . Deniz Ürünleri ile Hazırlanan İçeceğin Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2019; 2(1): 127-131.