Hakkında

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD)’in yazı dili Türkçe ve İngilizce olup altı ayda bir yayımlanır. Derginin kısaltılmış Türkçe adı "BAFAD Dergisi", İngilizce adı Journal Of Banking and Financial Research ve ingilizce kısaltması ise “JOBAF ” dır.

Derginin amacı, Bankacılık ve Finans sektörü alanlarındaki bilimsel gelişmelerin; bilim insanları, araştırıcılar ve konu ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.  Derginin ana hedefi; bankacılık ve finans alanında yapılmış orijinal araştırmaları paylaşmak olmakla beraber, derleme, makale ve bilgi paylaşımına yönelik kısa notlar da basım için kabul edilir. 

Dergimize gönderilen makaleler alanda çalışan uzman en az 2 adet hakem tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci online olarak takip edilecektir. Değerlendirme raporlarlarının hakemlerde 1 ay içerisinde alınması beklenmektedir. 2 hakem tarafından yayına uygun bulunan makaleler geliş sırasına göre yayınlanacaktır.Son Güncelleme Zamanı: 29.05.2017 13:25:39