Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10, 28 - 35, 23.06.2020

Öz

Bu çalışma geçiş ekonomilerinde hükümet harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 1995-2017 dönemi verileri kullanılarak Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde bağımlı değişken olarak reel GSYİH; bağımsız değişkenler olarak ise toplam hükümet harcamaları ile hükümet tarafından yapılan eğitim, sağlık, genel kamu hizmetleri, ekonomik işler, savunma ve kamu düzeni harcamaları kullanılmaktadır. Durağanlık, birimler arası korelasyon ve homojenlik testlerinin sonuçları doğrultusunda, ekonometrik analiz Gengenbach, Urbain & Westerlund EC Eşbütünleşme ve Dumitrescu & Hurlin Panel Granger Nedensellik Testleri ile yapılmıştır. Kısa dönemli katsayılar Havuzlanmış EKK, Sabit Etkiler ve Tesadüfi Etkiler Modelleri ile ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, geçiş ekonomilerinde toplam hükümet harcamaları ve hükümetin kamu düzeni harcamaları ekonomik büyümeyi pozitif etkilerken, hükümetin ekonomik işler harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkisi bulunmaktadır. Diğer hükümet harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ise istatistiksel olarak anlamsızdır.

Kaynakça

 • Altunç, Ö. F. (2011). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye’ye ilişkin ampirik kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 145-157.
 • Angelopoulos, K., Economides, G., & Kammas, P. (2007). Tax-spending policies and economic growth: theoretical predictions and evidence from the OECD. European Journal of Political Economy, 23(4), 885-902.
 • Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. The Manchester School, 75(5), 533-556.
 • Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International Journal of Social Economics, 45(2), 372-386.
 • Gül, E., & Yavuz, H. (2010). AB’nin yeni üyeleri ile Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1996-2008 dönemi. Maliye Dergisi, 158, 164-178.
 • Huang, C. J. (2006). Government expenditures in China and Taiwan: Do they follow Wagner's Law?. Journal of Economic Development, 31(2), 139.
 • Kamacı, A., & Kılıç, H. (2018). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Politik Ekonomik Kuram, 3(1), 113-128.
 • Karagianni, S., Pempetzoglou, M., & Saraidaris, A. (2019). Government Expenditures and Economic Growth: a Nonlinear Causality Investigation for the UK. European Journal of Marketing and Economics, 2(2), 52-58.
 • Kiraz, H., & Gümüş, E. (2017). Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(631), 9-22.
 • Kolluri, B. R., Panik, M. J., & Wahab, M. S. (2000). Government expenditure and economic growth: evidence from G7 countries. Applied Economics, 32(8), 1059-1068.
 • Lamartina, S., & Zaghini, A. (2011). Increasing public expenditure: Wagner's law in OECD countries. German Economic Review, 12(2), 149-164.
 • Magazzino, C. (2012). The nexus between disaggregated public spending and GDP in the Euro area. Economics Bulletin, 32(3), 2560-2579.
 • Muhsin, K. (2003). Kamu harcama çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 145-169.
 • Odhiambo, N. M. (2015). Government expenditure and economic growth in South Africa: An empirical investigation. Atlantic Economic Journal, 43(3), 393-406.
 • Telek, C., & Telek, A. (2016). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin Wagner ve Keynes hipotezi çerçevesinde incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 628-642.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2017). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

The Relation of Government Expenditures and Economic Growth in Transition Economies: Panel Cointegration and Panel Causality Analyses

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10, 28 - 35, 23.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Altunç, Ö. F. (2011). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye’ye ilişkin ampirik kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 145-157.
 • Angelopoulos, K., Economides, G., & Kammas, P. (2007). Tax-spending policies and economic growth: theoretical predictions and evidence from the OECD. European Journal of Political Economy, 23(4), 885-902.
 • Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. The Manchester School, 75(5), 533-556.
 • Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. International Journal of Social Economics, 45(2), 372-386.
 • Gül, E., & Yavuz, H. (2010). AB’nin yeni üyeleri ile Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1996-2008 dönemi. Maliye Dergisi, 158, 164-178.
 • Huang, C. J. (2006). Government expenditures in China and Taiwan: Do they follow Wagner's Law?. Journal of Economic Development, 31(2), 139.
 • Kamacı, A., & Kılıç, H. (2018). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Politik Ekonomik Kuram, 3(1), 113-128.
 • Karagianni, S., Pempetzoglou, M., & Saraidaris, A. (2019). Government Expenditures and Economic Growth: a Nonlinear Causality Investigation for the UK. European Journal of Marketing and Economics, 2(2), 52-58.
 • Kiraz, H., & Gümüş, E. (2017). Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(631), 9-22.
 • Kolluri, B. R., Panik, M. J., & Wahab, M. S. (2000). Government expenditure and economic growth: evidence from G7 countries. Applied Economics, 32(8), 1059-1068.
 • Lamartina, S., & Zaghini, A. (2011). Increasing public expenditure: Wagner's law in OECD countries. German Economic Review, 12(2), 149-164.
 • Magazzino, C. (2012). The nexus between disaggregated public spending and GDP in the Euro area. Economics Bulletin, 32(3), 2560-2579.
 • Muhsin, K. (2003). Kamu harcama çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 145-169.
 • Odhiambo, N. M. (2015). Government expenditure and economic growth in South Africa: An empirical investigation. Atlantic Economic Journal, 43(3), 393-406.
 • Telek, C., & Telek, A. (2016). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin Wagner ve Keynes hipotezi çerçevesinde incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 30, 628-642.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2017). Panel zaman serileri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Emre ÜNSAL (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ABD
0000-0002-0777-1399
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 10

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol666276, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {28 - 35}, doi = {}, title = {GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ}, key = {cite}, author = {Ünsal, Mehmet Emre} }
APA Ünsal, M. E. (2020). GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 28-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/666276
MLA Ünsal, M. E. "GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 28-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/55062/666276>
Chicago Ünsal, M. E. "GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 28-35
RIS TY - JOUR T1 - GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ AU - Mehmet Emre Ünsal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 35 VL - 4 IS - 10 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ %A Mehmet Emre Ünsal %T GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ %D 2020 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 4 %N 10 %R %U
ISNAD Ünsal, Mehmet Emre . "GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 4 / 10 (Haziran 2020): 28-35 .
AMA Ünsal M. E. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ. joecopol. 2020; 4(10): 28-35.
Vancouver Ünsal M. E. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 28-35.
IEEE M. E. Ünsal , "GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE HÜKÜMET HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 4, sayı. 10, ss. 28-35, Haz. 2020