Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12, 18 - 36, 07.07.2021

Öz

ÖZET Yeni dünya düzeni ve bu düzenin içinden yoğrularak gelişerek bu düzeninin kurum ve kuralları oluşturulmakta ve yeni oluşum süreci küreselleşme logosu altında benimsetilmektedir. Bunun gibi yeni dünya düzeninde ülkelere ekonomik ya da siyasi gücün empoze edilmesinde en çok gündemsel kavramlardan birisi de demokrasidir. Dünyanın her köşesinde, sosyal ve siyasal yapıların bulunduğu her alanda hatta ailede bu kavramlar hayatın bir yerlerinde olumlu veya olumsuz bir yer edinmekte, gündem oluşturmaktadır. Doğu ve Batı mukayesesini yaparken kıstas aldığı kavramların başında “adalet” ve “hoşgörü” gelmektedir. Bu kavramlar çerçevesinde, İslam orduları ile Hıristiyan ordularının ele geçirdikleri toprakların halklarına karşı muameleden hareketle adalet ve hoşgörünün dünya düzeninin oluşmasında etkili olmuştur.

Kaynakça

  • Acar,Ali, (2018(Siyasal ve Toplumsal Değişim,2018,Billur Yay.Konya
  • Acar,Ali,(2006) Türkiyenin Ekonomik ve Yapısı, Ocak yay.Konya
  • Akgüç, Öztln (1991), 'IMF Reçetelerine Tepkiler Yoğununlaşırken,'Ekonomide Gerçeği Arayış (Istanbul: BaglamYayıncılık, 1. Baskı
  • Aslanoğlu, Rana A. (1998). Kent, Kimlik ve Küreselleşme (1. Baskı). Bursa: Asa Kitabevi Yayınları
  • Aydınlı, H. İbrahim (2004), “Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Süreci (Post-Frodizm) ve Sanayi Ötesi Yaklaşımlar”, Kamu-İş, Cilt: 7, S: 4, ss.1–20.
  • Başkaya, Fıkret (1995),Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme (Ankara: öteki Yayınevi).
  • Bauman, Zygmunt. (1999). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları (1. Baskı). (Çeviren: Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Chossodovsky, MIchel (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi /MF ve Dünya Bankası Reformlarının /çyüzü (Istanbul: Çıvı Yazıları, ı. Baskı) (Çev: Neşenur Domanlç). Çokişler, Elvan, “Uluslararası Hukukta İkincil Yaptırımlar Açısından Amerika’nın Hasımlarıyla Mücadele Yasası”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 18, Sayı 69, 2021, s. 71-86, DOI: 10.33458/uidergisi.912013 Cox, Robert (1987)Production, Power, and the World Order:Social Forces in the Making of History, New York,
  • Cox, Robert 1(981)"Social Forces, States and World Orders: Beyand International Relations Theory", Millenium:Journal of International Studies, vol.IO, No:2 Demır,Gülten (1999), Asya Krizi ve IW lstanbul: Der Yayınları
  • Drucker, Peter F. (1993). Kapitalist Ötesi Toplum (Çeviren: Belkıs Çorakçı). İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayınları. Duyar,M. 19 Ekim 2010 T24 İnternet (Erişim.12.5.2021) Ertuna,Özer (2019) Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme https://dergipark.org.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali ACAR (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6478-2206
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol951996, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {18 - 36}, doi = {}, title = {YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Acar, Ali} }
APA Acar, A. (2021). YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 5 (12) , 18-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/63613/951996
MLA Acar, A. "YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 18-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/63613/951996>
Chicago Acar, A. "YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 18-36
RIS TY - JOUR T1 - YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ AU - Ali Acar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 36 VL - 5 IS - 12 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ %A Ali Acar %T YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ %D 2021 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD Acar, Ali . "YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 / 12 (Temmuz 2021): 18-36 .
AMA Acar A. YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ. joecopol. 2021; 5(12): 18-36.
Vancouver Acar A. YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(12): 18-36.
IEEE A. Acar , "YENİ DÜNYA DÜZENİNİN DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 5, sayı. 12, ss. 18-36, Tem. 2021