Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 13, 39 - 55, 31.12.2021

Öz

Hayatımıza hızlı bir şekilde giren blockchain teknolojisi, kripto varlıklar, NFT projeleri ve son olarak Metaverse evreni birçok bilinmezi de beraberinde getirmiştir. Bireyler bilgi eksiklikleri ve kaygıları nedeniyle bu teknolojilere karşı farklı tutumlar sergilemektedirler. Bu tutumların ortaya konulabilmesi amacıyla yapılan çalışma kolayda örnekleme metodu ile seçilmiş olan 445 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tek boyuttan oluşan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen 22 ifadenin yer aldığı anket çalışması geçerlilik ve güvenilirlik analizlerden kabul edilir sonuçlar almıştır. Araştırma sonuçları bize Türk kripto para yatırımcılarının bilgi düzeylerini etkileyen ve algı düzeylerini ortaya koyan bazı ipuçları vermektedir.

Kaynakça

 • https://www.bitlo.com/rehber/staking-nedir (Erişim Tarihi: 07.10.2021)
 • https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/bitcoin-blok-odulu-nedir/ (Erişim Tarihi: 07.10.2021)
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Terimler Sözlüğü, Sy.3-6
 • Erdinç, Yaşar. Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor, Siyasal Kitabevi: Ankara, 2004.
 • Bilgin, Altay. Ayı ve Boğa Piyasası Eğilimi Nedir? 07. 10. 2021. https://borsanasiloynanir.co/ayi-ve-boga-piyasasiegilimi-nedir/.
 • https://www.binance.com/tr/support/faq/85a1c394ac1d489fb0bfac0ef2fceafd (Erişim Tarihi: 07.10.2021)
 • https://academy.binance.com/tr/articles/a-beginners-guide-to-classical-chart-patterns (Erişim Tarihi: 07.10.2021)
 • https://tr.tradingview.com/ideas/chartpattern/ (Erişim Tarihi:07.10.2021)
 • https://nttdata-solutions.com/tr/local-blog/blockchain-teknolojisi-kullanim-alanlari-ve-sapnin-vizyonu/ (Erişim Tarihi:08.10.2021)
 • Ünsal, E., Kocaoğlu, Ö., (2018), Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, S.13, ss. 54-64, DOI: 10.31590/ejosat.423676
 • Yavuz, MS., (2018), Ekonomide Dijital Dönüşüm: Blockchain Teknolojisi ve Uygulama Alanları Üzerine Bir İnceleme, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S.1, ss. 15-29, DOI : 10.29106/fesa.498053
 • https://www.analyticsinsight.net/real-world-applications-of-blockchain-technologies/ (Erişim Tarihi:09.10.2021)
 • International Finance Corparation (2019), Blockchain Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets, World Bank Group, ss. 1-84.
 • https://www.nasdaq.com/articles/crypto-is-not-regulated-in-turkey-and-its-thriving-2021-03-24 (Erişim Tarihi: 08.11.2021)
 • Haşıloğlu, S. B., Baran, T. ve Aydın, O.,(2015), Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri, İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, Cilt: , Sayı:1, ss. 19-28, doi: 10.5505/pibyd.2015.47966
 • Trost, J. E., (1986) Statistically Nonrepresentative Stratified Sampling: A Sampling Technique For Qualitative Studies, Qualitative Sociology, 9(1), Ss.54-57.
 • Özdamar K., Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitapevi, ss. 661-673, 2002.
 • Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement. Clinical diagnosis of mental disorders, Ss. 97-146.
 • Trost, J. E. (1986). Statistically Nonrepresentative Stratified Sampling: A Sampling Technique For Qualitative Studies. Qualitative Sociology, 9(1), Ss.54-57.
 • Danyal, D., (2020), www.devrimdanyal.medium.com/sağlık-yönetimi-için-blockchain-tabanlı-akıllı-sözleşme-sistemi-3a08151fb022 (Erişim Tarihi: 09.11.2021)
 • Uçkun, N. & Dal, L. (2021). Kripto Para Yatırımcılarında Finansal Risk Toleransı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (89) , 155-170 . DOI: 10.25095/mufad.852118
 • Yıldız, T. & Afşar, B. (2021). Kripto Para Dünyasının Öncüsü Bitcoin’in Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, (6), 73-106.
 • Gül, Y. (2020). Kripto Paralar ve Portföy Çeşitlendirmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (65), 125-141.
 • Cihangir, M., Baysa, E., Söker, F. & Eroğlu, S. E. (2019). Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4) , 505-522 .
 • Çolak, Y. & Sandalcılar, A. R. (2019). Türkiye’de Sanal Para Değerinin Belirleyicileri: Bitcoin Üzerine Bir Uygulama. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 205-232. DOI: 10.34086/rteusbe.663920
 • Karaoğlan, S., Arar, T. & Bilgin, O. (2018). Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 15-28 .
 • Steinmetz, F., von Meduna, M., Ante, L., & Fiedler, I. (2021). Ownership, uses and perceptions of cryptocurrency: Results from a population survey. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121073.
 • Bibi, S., Hussain, S., & Faisal, M. I. (2019). Public perception based recommendation system for cryptocurrency. In 2019 16th International Bhurban Conference on Applied Sciences and Technology (IBCAST) (pp. 661-665). IEEE.
 • Voskobojnikov, A., Obada-Obieh, B., Huang, Y., & Beznosov, K. (2020). Surviving the cryptojungle: Perception and management of risk among North American cryptocurrency (non) users. In International Conference on Financial Cryptography and Data Security (pp. 595-614). Springer, Cham.
 • Canh, N. P., Wongchoti, U., Thanh, S. D., & Thong, N. T. (2019). Systematic risk in cryptocurrency market: Evidence from DCC-MGARCH model. Finance Research Letters, 29, 90-100.
 • Baumöhl, E. (2019). Are cryptocurrencies connected to forex? A quantile cross-spectral approach. Finance Research Letters, 29, 363-372.
 • Ji, Q., Bouri, E., Lau, C. K. M., & Roubaud, D. (2019). Dynamic connectedness and integration in cryptocurrency markets. International Review of Financial Analysis, 63, 257-272.
 • Arslan C.B., https://tr.sputniknews.com/20211102/turkiyede-kripto-para-piyasasinin-buyuklugu-1-milyar-dolara-yaklasti-1050396011.html (Erişim Tarihi: 11.11.2021)
 • Süllü B.N., https://ekonomimanset.com/kripto-para-piyasalarinin-buyuklugu-3-trilyon-dolara-yaklasti (Erişim Tarihi: 11.11.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Ali ÖZAY (Sorumlu Yazar)
Milli Savunma Üniversitesi
0000-0001-7625-6916
Türkiye


Çağatay MİRGEN
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0970-0121
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { joecopol1022580, journal = {Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2564-7822}, eissn = {2564-7822}, address = {joecopol@hotmail.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2021}, volume = {5}, pages = {39 - 55}, doi = {}, title = {Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Özay, Mustafa Ali and Mirgen, Çağatay} }
APA Özay, M. A. & Mirgen, Ç. (2021). Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 39-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/68072/1022580
MLA Özay, M. A. , Mirgen, Ç. "Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme" . Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 39-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/joecopol/issue/68072/1022580>
Chicago Özay, M. A. , Mirgen, Ç. "Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 39-55
RIS TY - JOUR T1 - Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme AU - Mustafa Ali Özay , Çağatay Mirgen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 55 VL - 5 IS - 13 SN - 2564-7822-2564-7822 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme %A Mustafa Ali Özay , Çağatay Mirgen %T Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme %D 2021 %J Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2564-7822-2564-7822 %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD Özay, Mustafa Ali , Mirgen, Çağatay . "Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi 5 / 13 (Aralık 2021): 39-55 .
AMA Özay M. A. , Mirgen Ç. Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. joecopol. 2021; 5(13): 39-55.
Vancouver Özay M. A. , Mirgen Ç. Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(13): 39-55.
IEEE M. A. Özay ve Ç. Mirgen , "Kripto Para Yatırımcılarının Bilgi Düzeylerine Etki Eden Faktörler ve Algı Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 5, sayı. 13, ss. 39-55, Ara. 2021