Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tekerlekli Sandalye Basketbolcular ve Ampute Futbolcuların Üst Ekstremite Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 11 - 21, 31.12.2019

Öz

Araştırmanın amacı, tekerlekli
sandalye basketbolcular ile ampute futbolcuların üst ekstremite fiziksel
uygunlukları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı “karma
yöntem” benimsenmiştir. Nitel araştırma
yöntemlerinden de durum çalışması deseni kullanılmış ve yüz yüze görüşme
tekniği benimsenmiştir. Verilerin anlamlılık düzeyi T-testi kullanılarak test
edilmiş ve verilerin analizi yapılmıştır. Çalışmada yaş ortalamaları 27.97 olan
47 sporcu alınmış ve her sporcu ile 30 dk ile 40 dk arasında değişen sürelerde
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Vücut
kompozisyonu, esneklik, güç ve reaksiyon zamanı ölçümleri yapılmış ve verilerin
normallik sınamaları araştırılmıştır. Sonuç olarak tekerlekli sandalye basketbolcuları
ile ampute futbolcuların üst ekstremite fiziksel uygunlukları açısından anlamlı
bir fark (p>.05) bulunmamıştır. Kullanılan tekerlekli sandalye ve
kanedyenlerin üst ekstremiteyi kuvvetlendirmede herhangi bir farklı etki
oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Kaynakça

  • Akandere, M., Baştuğ, G., Güler, ED. (2009). Orta Öğretim Kurumlarında Spora Katılımın Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3(1), 59-68.AKSEN CENGİZHAN, P., Özbilen, E., Arat, B., Özkan, S., Doğan, A. (2017). Ampute Futbolcuların Üst Ekstremite Kuvveti ve Vücut Kompozisyonu ile Sürat Performansı Arasındaki İlişki. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 31-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbid/issue/33463/368909.Bezciler, E. (2007). Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporunun Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BoluDarilgen, A. (2006). Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporu Yapanlarda Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BoluErgun, N., Baltacı, G. (2011). Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, AnkaraErgun, N., Düzgün, İ., Aslan, E. (2008). Effect of The Number of Years of Experience on Physical Fitness, Sports Skills ond Quality of Life in Wheelchair Basketball Players. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 19(2),55-63Frere, J. (2007)The History of ‘Modern’Amputee Football. Amputee Sports for Victims of Terrorism, 31(5). Güçhan, Z. (2013). Amputelerde Futbolun Performans Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protez Ortez Biyomekanik Programı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Han, M. (2018). 1.Lig Ampute Futbol Takımlarında Bacak Ve El Kavrama Kuvvetinin Sportif Performansa Etkisi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, MalatyaKaya, M. (2003). 13-15 Yaş grubu spor yapan görme engellilerin statik ve dinamik denge etkinliklerinin karşılaştırılması. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, AnkaraKeith, NR., Clark. DO., Stump, TE, Miller, DK, Callahan, CM, (2014). Validity and reliability of the self-reported physical fitness (SRFit) survey. Journal of Physical Activity and Health, 11(4), 853-859.Özkan, A., Safaz, İ., Yaşar, E., Yazıcıoğlu, K. (2013). Ampute futbol oyuncularının performans ile ilgili fiziksel uygunluk özelliklerinin belirlenmesi. Int JSCS 1: 66-77.Rikli, RR., Jones, CJ. (1999). Development and Validation of A Functional Fitness Test for Community Residing Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity, 7, 129-161.Simim, MA., Silva, BV., Marocolo JM., Mendes, EL., Mello, MTD., ve Mota, GRD. (2013). Anthropometric profile and physical performance characteristic of the Brazilian amputee football (soccer) team. Motriz: Revista de Educação Física, 19(3), 641-648.Şahan, H. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, KonyaTamer, K. (2000). Sporda Fiziksel - Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 1.Baskı. Ankara, Bağırgan Yayınevi, 52-57.Üçer, O., Tok, İ., Günay, E., Çelik, A. (2017). Yaş Grubu Yüzücülerde Fonksiyonel Hareket Taraması Test Puanlarının Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 19 (4).Yalçın, Aİ. (2015). Farklı Klasifikasyon Puanlarına Sahip Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Üst Ekstremite Fiziksel Uygunluk Parametreleri İle Spora Özgü Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Creswell, JW. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications)Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık. AnkaraZorba E. (2001). Fiziksel Uygunluk, Başak Ofset Gazi Kitapevi, s. 272-291.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yahya DOĞAR 0000-0002-1068-2266

Oğuz AVCI Bu kişi benim 0000-0001-9957-3359

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 22 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DOĞAR, Y., & AVCI, O. (2019). Tekerlekli Sandalye Basketbolcular ve Ampute Futbolcuların Üst Ekstremite Fiziksel Uygunluklarının İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 11-21.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.