Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PARAVOLLEY’DE SERVİS PERFORMANSININ MÜSABAKA BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 10, 30.06.2020

Öz

Bu çalışma, 2014 Dünya Erkekler Paravolley Şampiyonası süresince gerçekleştirilmiş olan voleybol müsabakalarında, servis performanslarının analizlerinin yapılması ve takımların müsabaka kazanma başarısı üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Paravolley branşında oyuncuların müsabaka esnasındaki pozisyonları stabile yakın olduğundan, servis performansının oyun içerisinde sayı kazanmaya ve buna bağlı olarak da müsabaka başarısına etki edebileceği varsaymından hareketle, servis performansının müsabaka başarısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, şampiyona boyunca kaydedilmiş ve YouTube üzerinde erişime açık olan, toplam süresi yaklaşık 92 saat olan müsabaka videoları izlenmiş ve toplam 6249 servis analiz edilmiştir. Müsabaka videolarının analiz edilebilmesi için Kinovea yazılımı kullanılmıştır. Video analizi esnasında servisin düştüğü bölge ve servis sonucu verileri kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farkların incelenmesi için; ikili grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, çoklu grup karşılaştırmalarında Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, başarı sırası ile doğrudan sayı adedi arasında orta düzeyde negatif ilişki bulunmuştur. Tüm setlerde en çok tercih edilen servis atış bölgelerinin arka alan (1, 5 ve 6 numaralı bölgeler) olduğu tespit edilmiştir. Ancak doğrudan sayı alma oranlarına bakıldığında ön bölgeye (2, 3 ve 4 numaralı bölgeler) atılan servisler sonucunda, arka bölgeye atılan servislere göre daha fazla sayı kazanıldığı görülmüştür. Yapılan çalışma sonucunda, servis performansının müsabaka performansına etkisinin olduğu, özellikle doğrudan sayı alınan servis adedi ile müsabaka sıralaması arasında orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Doğrudan sayı alınan servis sayısı arttıkça, takımların genel sıralamadaki sıra sayıları azalmaktadır.

Kaynakça

 • Akarcesme, C., Kalemoğlu Varol, Y., Çolakoğlu, T., & Çolakoğlu, F. F. (2018). Voleybolda 20. sayılar sonrası atılan servis etkinliği uyruk ve mevkilere göre değişiklik gösterir mi?. International Journal of Human Sciences, 4(15), 1959-1967.
 • Demir, Y. K. (2018). Statik germe uygulamalarının voleybol oyuncularının dikey sıçrama çeviklik ve sürat performansına olan akut etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı, Kırıkkale.
 • Drikos, S., Sotiropoulos, K., Papadopoulou, S, D., & Barzouka, K. (2019). Multivariate analysis of the success factors in high-level male volleyball: a longitudinal study. TRENDS in Sport Sciences, 26(4), 177-185.
 • Eom, H. J., & Schutz, R. W. (1992). Statistical analyses of volleyball team performance. Research Quarterly For Exercise and Sport, 63(1), 11 18.
 • Eren, M. (2010). Voleybol sporu büyük erkek katagorisinde performans parametrelerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İlhan, L. (2009). Voleybolda Servis Becerisi Öğretimine Motivasyonel Bir Yaklaşım. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 196-203.
 • Jeoung, B. (2017). Relationship between sitting volleyball performance and field fitness of sitting volleyball players in Korea. Journal of Exercise Rehabilitation, 13(6), 647-652.
 • Kamuk, Y. U. (2017). Antropometrik özelliklerin mini voleybolcuların servis performanslarına etkileri. Journal of Physical Education and Sports Studies, 9(1), 1-12.
 • Kamuk, Y. U., Şenduran, F., Doğru, Z., Aktaş, S., & Tanırgan, F. (2019). Effects of anthropometry on volleyball serve performance. Journal of Physical Education and Sports Studies, 11(1), 12-21.
 • Katic, R., Grgantov, Z., & Jurko, D. (2006) Motor structures in female volleyball players aged 14–17 according to technique quality and performance. Collegium Antropologicum, 30(1), 103-112.
 • Kenny, B., & Gregory, C. (2006). Volleyball: Steps to Success. Champaign: Human Kinetics.
 • Lopez, J. P. (2013). Analysis of the service as a performance factor in high-level volleyball and beach volleyball. (Doktora Tezi). Vic Üniversitesi, Barselona.
 • Marcelino, R., Mesquita, I., & Afonso, J. (2005). The weight of terminal action in volleyball. contribution of the spike, serve and block for the teams’ ranking in the world league. International Journal of Performance Anlysis in Sport, 8, 1 7.
 • Marszalek, J., Angel Gomez, M., & Molik, B. (2018). Game performance differences between winning and losing sitting volleyball teams regarding teams ability. International Journal of Performance Analysis in Sport, 18(2), 367-379.
 • Marszałek, J., Molik, B., & Angel Gomez, M. (2018). Game efficiency of elite male sitting volleyball players with regard to athletes’ physical impairment. International Journal of Sports Science & Coaching, 13(3), 383–390.
 • Molik, B., Morgulec-Adamowicz, N., Marszalek, J., Kosmol, A., Rutkowska, I., Jakubicka, A., Kaliszewska, E., Kozlowski, R., Kurowska, M., & Ploch, E. (2017). Evaluation of game performance in elite male sitting volleyball players. Adapted Physical Activity Quarterly, 34(2), 104 124.
 • Paulo, A., Zaal, F. T. J. M., Fonseca, S., & Araujo, D. (2016). Predicting volleyball serve-reception. Frontiers in Psychology, 7, 1-9.
 • Pena, J., & Casals, M. (2016). Game-related performance factors in four European men’s professional volleyball championships. Journal of Human Kinetics, 53(1), 223-230.
 • Pion, J. A., Fransen, J., Deprez, D. N., Segers, V. I., Vaeyens, R., Philippaerts, R. M., & Lenoir, M. (2015). Stature and jumping height are required in female volleyball, but motor coordination is a key factor for future elite success. The Journal of Strength and Conditioning Research, 29(6), 1480-1485.
 • Roque, E., & Hansen, J. (2012). Volleyball Coaching Manual. Los Angeles: LA84 Foundation.
 • Vute, R. (1999). Scoring skills performances of the top ınternational mens sitting volleyball teams. Gymnica, 29(2), 55-62.
 • World Paravolley. Erişim adresi: http://www.worldparavolley. org/sittingvolleyball-rankings/ Erişim tarihi: 11.08.2019.
 • Yapıcı, A., & Solmaz, Ö. (2018). Kadınlar Avrupa voleybol şampiyonasına katılan Türk milli takımının teknik ve etkinlik analizi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2568 2578.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrem Nur ŞAHİN

Yetkin Utku KAMUK

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ŞAHİN, İ. N., & KAMUK, Y. U. (2020). PARAVOLLEY’DE SERVİS PERFORMANSININ MÜSABAKA BAŞARISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Journal of Global Sport and Education Research, 3(1), 1-10.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.