Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tenis Turizmi ve Tenis Ekonomisi: Antalya Örneği

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 36 - 48, 31.12.2020

Öz

Tenis ilk olarak saraylarda oynanırken zamanla halka yayılmıştır. Sadece yüksek statü sahibi kimselerin oyunu olmaktan çıkıp giderek toplumun her kesiminden bireyin; gerek pasif (izleyici), gerek aktif (oyuncu) rekreatif etkinlik olarak ilgi gösterdiği bir oyuna dönüşmektedir. Günümüz dünyasında aşırı kentleşme ve iş hayatının yoğunluğu bireyde stres yaratmaktadır. Biyolojik ihtiyaçları, sorumlulukları ve işe ayırdığı sürenin dışında kalan zamanında birey; yenilenmek, tazelenmek ve oluşan stresten bir nebze de olsa kurtulabilmek için eğlendirici, öğretici, geliştirici aktivitelere ihtiyaç duymaktadır. Tenis bireyin günlük stresinden uzaklaşabilmesi için kullandığı etkili bir araçtır. Rekreatif bir etkinlik olarak toplumun tenise ilgi duymasıyla birlikte daha çok tesis ve eğitmene gereksinim duyulmaktadır.

Tenis çoğunlukla açık havada oynanan bir spor olduğu için iklim şartları oldukça önemlidir. Şiddetli rüzgâr ve yağış tenis oynamaya engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda Antalya’da birçok otel tenis turizmine hizmet vermektedir. Hem iklim şartlarının uygunluğu hem tesislerin yeterliliği nedeniyle Antalya tenis turizmi için önemli destinasyon olarak tanımlanabilir. Bu fırsatı gören yatırımcılar 2000’li yılların başından itibaren Antalya yöresine yatırım yapmışlardır. Mevcut halde toplam beş adet beş yıldızlı otel ve tatil köyü müşterilerine 168 kort ile hizmet vermektedir. Diğer tüm tatil köylerinde ve otellerde konaklayan müşterilerinin hizmetinde olan minimum 2-8 arasında kort bulunmaktadır.

Bu haliyle hem profesyonel hem de rekreasyonel yönüyle tenisin sportif ve rekreasyonel bir ürün olarak turizm ürünü potansiyeli olması Antalya açısından ve Türkiye açısından ekonomik bir değer oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • Akdeni̇z, Y , Ardahan, F . (2020). Bireyleri Rekreasyonel Tenise Başlamaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Geçerlilik Güvenirlilik Çalışmasının Yapılması . Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (4) , 188-207 . Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Asead/İssue/54055/716290
 • Ardahan, F., Turgut, T., ve Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Aslan, Z. (1993). Sanayileşme ve kentleşmenin doğada rekreasyon faaliyetlerine duyulan gereksinimi arttırıcı etkisi. Ekoloji: Çevre Dergisi, 8, 22-24.
 • Beedie, P., & Hudson, S. (2003). Emergence of mountain-based adventure tourism. Annals of tourism research, 30(3), 625-643.
 • Burkart, A. J., & Medlik, S. (1981). Tourism: Past, Present And Future. Tourism: Past, Present And Future., (Ed. 2).
 • Gibson, H. J. (1998). Active Sport Tourism: Who Participates ?. Leisure Studies.
 • Gibson, H. J. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis Of Research. Sport Management Review.
 • Hacıoğlu, N. (2000). Turizm Pazarlaması. Vipaş yayım evi, Bursa.
 • Höhm, J., & Klavora, P. (1987). Tennis: Technique, Tactics, Training: Play To Win The Czech Way. Sport Book Pub.
 • Hüssein, A. T., & Saç, F. (2008). Genel Turizm: Gelişimi-Geleceği. Siyasal Yayınevi.
 • Kaman, M. B., Gündüz, N., & Gevat, C. (2017). Tenis Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi.
 • Kotler, P., Bowen, T. J., & Makens, C. J. (2006). Marketing For Hospitality And Tourism, Pearson Education. Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 • Kozak, N., Akoğlan, M., & Kozak, M. (1997). Genel Turizm. Anatolia Yayınları, Ankara.
 • Kozak, M. (2001). “Repeaters’ Behaviour At Two Distinct Destinations”. Annals Of Tourism Research.
 • Kozak, M., & Rimmington, M. (1998). Benchmarking: destination attractiveness and small hospitality business performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(5), 184-188.
 • Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). “Tourist Satisfaction With Mallorca, Spain, As An Off- Season Holiday Destination”, Journal Of Travel Research.
 • Kozak, N. (2001). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Mieczkowski Z., (1990). World Trend İn Tourism And Recreation. New York: Peter Lang Publishing.
 • Olalı, H., & Alp, T. (1998). Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacılık Şti.
 • Orel, F. D., & Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Örücü, E. (2006). Modern işletmecilik. Gazi kitabevi. Ankara.
 • Öztürk, Y., & Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Przeclawski, K. (1993). Tourism As The Subject Of İnterdisciplinary Research. Tourism Research: Critiques And Challenges.
 • Rimmington, M., & Kozak, M. (1997). Developments in information technology: Implications for the tourism industry and tourism marketing. Anatolia, 8(3), 59-80.
 • Saatçioğlu, C. (2013). Spor Ekonomisi Teori. Politika Ve Uygulama, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Smith, S. L. (1994). The tourism product. Annals of tourism research,
 • Tinsley, R., & Lynch, P. (2001). Small tourism business networks and destination development. International journal of hospitality management,
 • Turco, D. M., Riley, R., & Swart, K. (2002). Sport Tourism. Fitness Information Technology, Inc..
 • Turizm Bakanlığı (1999). Turizm Terimler Sözlüğü. Apk Başkanlığı, Başbakanlık Basımevi.
 • Usal, A., & Oral, S. (2001). Turizm Pazarlaması. Kanyılmaz Matbaası, İzmir.,
 • Usta, Ö. (2009). Turizm: Genel Ve Yapısal Yaklaşım. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Weed, M. E., & Bull, C. J. (1997). Integrating sport and tourism: a review of regional policies in England. Progress in Tourism and Hospitality Research, 3(2), 129-147.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yılmaz AKDENİZ 0000-0003-1204-7634

Faik ARDAHAN 0000-0002-5319-2734

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 26 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AKDENİZ, Y., & ARDAHAN, F. (2020). Tenis Turizmi ve Tenis Ekonomisi: Antalya Örneği. Journal of Global Sport and Education Research, 3(2), 36-48.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.